Referencja

Renowacja żeliwnego wodociągu, Łódź, Poland

Renowacja żeliwnego wodociągu metodą ciasopasowaną

Wodociąg Dąbrowa w Łodzi tłoczy wodę od Stacji Uzdatniania Wody w ul. Lodowej do Zbiorników Stoki przy ul. Pomorskiej. Woda jest tam gromadzona a następnie dostarczana do 1/3 miasta. Posiłkując się środkami z Funduszu Spójności przyznanymi przez Komisję Europejską, Łódź rozpoczęła w połowie 2008 roku projekt o nazwie Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II. Łączna wartość realizowanych w ramach projektu prac wyniosła netto 142 miliony Euro. Częścią tego projektu był kontrakt "Wodociąg Dąbrowa - modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę" - Część 02C "Wodociąg Dąbrowa - Modernizacja rurociągu wody uzdatnionej" o wartości netto prawie 3,5 mln Euro. W ramach projektu poddano modernizacji wodociąg o średnicy nominalnej DN750mm i długości około 5440 mb.

Fakty o projekcie:

Łódź, Poland
Infrastruktura miejska
Wodociągi, Renowacje
Realizacja: 2009

Zaangażowanie Uponor

Rury ciśnieniowe PE WehoPipe PE100 DA800 SDR17 PN10 – około 600 m
Konsultacje techniczne

Metoda ciasnopasowania pod ruchliwymi drogami, torami tramwajowymi i PKP

Zamawiający (Łódzka Spółka Infrastrukturalna) zasugerował by renowację omawianego rurociągu przeprowadzić z wykorzystaniem swageliningu. Swagelining to metoda "ciasno pasowania", która polega na wprowadzeniu do wnętrza zniszczonego rurociągu rur PE o chwilowo zmniejszonej średnicy (dzieje się to poprzez podgrzanie rur i przyłożenie stałej siły ciągu). Po wciągnięciu przewodu siła ciągu zostaje zwolniona i rura PE rozprężając się dopasowuje swoją średnicę do wewnętrznej średnicy starego przewodu. Zyskujemy w ten sposób dodatkowe wzmocnienie konstrukcyjne naprawianego rurociągu.

Do realizacji zadania wykonawca (Wiertmar) użył początkowo rury PEHD DN800 SDR17, grubość ścianki 47,4mm produkcji firmy X. Specjalnie nie podajemy producenta rur, ponieważ próba ta zakończyła się niepowodzeniem. Prace przeprowadzono w okresie zimowym. Rozpoczęto od zgrzewania doczołowego 12-metrowych odcinków rur. Okazało się jednak, że rury producenta X są sztywne i mało plastyczne oraz nie trzymają wymiaru kołowego, co utrudniało prawidłowe ustawienie rur w zgrzewarce. Poważniejszy problem pojawił się jednak później. Po zgrzaniu rur rozpoczęto ich instalację i po przejściu przez reduktor nastąpiło pęknięcie zgrzewu. Szybko przeprowadzono operację wyciągnięcia wprowadzonej już do środka rury PEHD.  Na szczęście rura nie zdążyła przejść procesu relaksacji i nie nastąpiło jej ciasno pasowanie.

Wykonawca postanowił przeanalizować zaistniałą sytuację wysyłając rury producenta X do zbadania do dwóch laboratoriów.  Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że rury nie spełniają wymagań normy PN-EN 12201-2 w zakresie wymiaru grubości ścianki. Pozostałe wyniki badań były zgodne z wymaganiami normatywnymi. Podjęto decyzję o pozostaniu przy rurach producenta X, ponieważ mozolne próby i  testy prowadzone w oczekiwaniu na lepsze warunki pogodowe, wskazywały na taką możliwość. Niestety i tym razem próba zakończyła się niepowodzeniem i zgrzew pęknął.

Podjęto zatem natychmiastową decyzję o zmianie producenta rur. Wybór padł na rury WehoPipe PE100 DA800 SDR17 PN10, grubość ścianki 47,4mm, produkcji Uponor Infra (dawniej KWH Pipe Poland). Na specjalne zamówienie zostały wyprodukowane 15-metrowe odcinki rur by skrócić proces zgrzewania. Rury dostarczono na plac budowy kilka dni później. „Rzut oka na powierzchnię zewnętrzną rury wystarczył, aby stwierdzić wyraźną różnicę w dostarczonej przez KWH rurze i rurze producenta X” - zauważył pan Marek Piekarski prezes firmy Wiertmar. „Dostarczone rury "trzymały" okrąg, ich powierzchnia była idealnie gładka, tymczasem powierzchnia rur producenta X przypominała strukturą skórkę pomarańczową. Zauważyliśmy także, że dostarczone rury są bardzo plastyczne.”

Zgrzewanie rur WehoPipe przebiegło tym razem bardzo sprawnie i szybko a operacja wciągnięcia rur bezproblemowo. Metoda ciasnopasowana została zastosowana na pierwszym odcinku magistrali przy wyjściu ze Stacji Uzdatniania Wody, gdzie występują największe uderzenia hydrauliczne i gdzie rurociąg był najbardziej eksploatowany, przy przejściach pod bardzo ruchliwymi drogami (ul. Dąbrowskiego, Przybyszewskiego, Piłsudskiego), pod torami PKP i torami tramwajowymi.

Kontrakt w Łodzi był kolejnym sprawdzianem zarówno dla wykonawcy - firmy Wiertmar, jak i dla Uponor Infra jako producenta i dostawcy rur.  Zastosowanie swageliningu było wprawdzie ogromnym wyzwaniem ale umożliwiło ograniczenie do minimum utrudnień w komunikacji. Większość robót prowadzona była w samym centrum 750-tysięcznego miasta, na terenie silnie zurbanizowanym w pasach drogowych o dużym natężeniu ruchu pojazdów kołowych i szynowych, do tego w niekorzystnym okresie zimowo-wiosennym. Gotowość firmy Wiertmar do kontynuowania prac w technologii swageliningu można traktować jako swoiste świadectwo wystawione rurom WehoPipe oraz firmie Uponor Infra.

Parametry odnawianego rurociągu:

  • średnica zewnętrzna wciąganej rury PE - 800 mm;
  • średnica wewnętrzna poddawanego renowacji rurociągu - 750 mm;
  • średnica zewnętrzna rury PE po przejściu przez reduktor - około 730 mm;
  • średnica zewnętrzna rury PE po procesie relaksacji - około 760 mm.

Renowacja żeliwnego wodociągu - swagelining

Lodz 2009 1

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Kraj
Poland
Realizacja
2009
Rodzaj projektu
Renowacje
Rodzaj budynku
Infrastruktura miejska
Linia produktu
Rury PE do renowacji rurociągów ciśnieniowych

Partnerzy

Partnerzy

Wykonawca:
Konsorcjum firm: Infra SA (lider konsorcjum), PBG SA (partner konsorcjum), Wiertmar sp. z o.o. (partner konsorcjum) i Bud-Inż. sp. z o.o. (partner konsorcjum)

Podobne projekty

Rurociąg tymczasowy dla oczyszczalni Czajka

Rurociąg tymczasowy dla oczyszczalni Czajka

Szybka akcja była bardzo ważna, gdy poważnemu uszkodzeniu uległ kolektor ściekowy w Warszawie, powodując masowy wyciek nieczystości do Wisły. Załoga Uponor Infra pracowała 24 godziny na dobę, aby powstrzymać zanieczyszczenie rzeki. Tymczasowy rurociąg został wyprodukowany, dostarczony i połączony w ciągu zaledwie ośmiu dni.

Inteligentny system retencyjny

Inteligentny system retencyjny

W Rzeszowie, na terenie osiedla Budziwój, gdzie znajduje się fragment terasy zalewowej rzeki Wisłok, we wrześniu 2018 r. rozpoczęła się budowa niemal 26 km kanalizacji deszczowej. Jednym z elementów tego systemu jest retencyjny kanał ściekowy. Realizacja projektu, którego finalizację przewidziano na maj 2020 r., spowoduje, że skończą się kłopoty z związane np. z podtopieniami w tym rejonie Polski.
Retencyjny kanał ściekowy

Retencyjny kanał ściekowy

W Rzeszowie na południu Polski zakończyła się budowa innowacyjnego systemu odprowadzającego wodę opadową, w którym wykorzystano rury i zbiorniki Weholite produkcji Uponor Infra.
Wylot morski

Wylot morski

Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej to jedna z setek inwestycji proekologicznych zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce, w której wykorzystano rury polietylenowe produkcji Uponor Infra.
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
 New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

In December 2011 Central Finland´s ELY –centre (The Centre for Economic Development, Transport and the Environment) started significant road constructing project in Jyväskylä. The aim is to create a new route between highways 18, 9 and 4, which helps reduce traffic jams and smoothes commutation. Uponor was chosen to be one of the suppliers due to our delivery capacity and overall cost efficiency.
New water pipeline

New water pipeline

Uponor Barrier PLUS pipes ensure a safe main water supply in Mikkeli in the old industrial area, where numerous new apartment buildings will be built in the next few years.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.

Clean drinking water for 17,000 scouts

Roihu 2016 – the 7th International Finnjamboree organised by Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, was held at the Evo campsite in Hämeenlinna on 20–28 July 2016. A camp for 17,100 people was built in a forest area owned by Metsähallitus. Some 3,000 participants arrived from abroad – from about 40 different countries. Uponor delivered 7,600 metres of pipes to the area. The pipes were used to supply clean water and to lead grey water away from the area in a controlled manner.
Weholite limits overflows and pollution in London

Weholite limits overflows and pollution in London

Uponor’s Weholite technology was the key solution in a unique project in London, where the Lee Tunnel and Thames Tideway tunnel have the task of capturing an average of 39 million tonnes of sewage a year from the 35 most polluting combined sewer overflows (CSOs). An upgraded pipeline system was designed to reduce the number of overflows – and their environmental impact – from the sewers and treatment systems serving London. A particular aim is to limit pollution from the sewers and treatment systems connected to the Beckton and Crossness sewage treatment works.

Strong, Safe and Flexible

Skaraborgsvatten in the south of Sweden has replaced its old intake pipeline made of wood with a new one made of Polyethylene. The new system was not only easy and fast to install - it is also impact resistant and capable of withstanding high levels of mechanial stress.
Focus on sustainability

Focus on sustainability

Uponor Infra secure future sewer transport with Weholite. Uponor´s contribution to this complex and prestigious project is not just about supplying Weholite. It also includes project management and technical support such as design and calculations, customized products and field service with onsite installation - all coherently coordinated by Uponor Infra Project Services.
Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

In 1960, the Fifalla River, which flows through Valdemarsvik into the Valdemars Bay, was culverted. At the end of the 19th century, Lundbergs Läderfabrik was built over the last part of the river at the outlet, but in 1960 a culvert came into place, up to the factory under Storgatan for which the Swedish Transport Administration is responsible.
 
Uponor Vault cleans the storm water

Uponor Vault cleans the storm water

As an industrial city and a port on an inlet of the Baltic Sea, Norrköping in southeastern Sweden strives to prevent pollutants from ending up in waterways. In an ongoing pilot project, pollutants carried by stormwater run-offs will be captured a massive, tailor-made Uponor Vault, a stormwater treatment chamber to ensure that the stormwater is purified before it reaches the Ljura Stream and finally the sea.
 
Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
Water treatment plant

Water treatment plant

Water company Ylä-Savon Vesi Oy needed a solution to improve the water quality in water supply process. The solution was an aeration tank made of Weholite.
Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
ProFuse installed in Borås Stad

ProFuse installed in Borås Stad

When the 250 millimeter pipes ProFuse replaces old 150 millimeter pipes in cast iron on a two-kilometer stretch in Frufällan, society will have a significant increase in capacity for the vital water supply. In addition, the new pipes provide fewer coatings and thus less service needs and better hygiene.
 
Ultra Rib 2 Blue first installation

Ultra Rib 2 Blue first installation

In connection with a project in Sigtuna, the first pipes Ultra Rib 2 Blue are delivered. A new generation of pipes with 70% reduced carbon dioxide emissions. A significant part of the oil for the pipes comes from the waste industry and is vegetable.
 
Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

The Pateniemi waterfront area in Oulu, Northern Finland played a role in the history of Finnish industrialisation. In the mid-19th century, its shipyard built large merchant vessels, and later it was the location of one of the largest sawmills of its time. Now, the waterfront is entering a new era with the completion of a residential area for 2,500 inhabitants. Uponor Barrier PLUS pipes – which are both durable and non-permeable – ensure a safe supply of potable water in this area that was in industrial use for over 100 years.
Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

In an ordinary village with less than 1,000 residents, a reservoir tank would normally be unnecessary, but Tuuri in Southern Ostrobothnia in Western Finland is not an ordinary village. The village tourist attraction draws visitors up to six million visitors annually. This needs special solution for potable water delivery.
Uponor filter chamber part of the stormwater study

Uponor filter chamber part of the stormwater study

In recent years, stormwater quality management has become an increasingly important part of urban stormwater strategies. A pilot project was launched in Heinola to clean stormwater with innovative filter chambers developed by Uponor. At the same time, valuable research data will be collected on stormwater quality from two different types of areas and on the treatment results achieved with filter chambers.
Espoo's Itäranta is being renovated sustainably

Espoo's Itäranta is being renovated sustainably

HSY (Helsinki Region Environmental Services HSY) is testing a new kind of area renovation operating model in Itäranta, Espoo, where the aim is to get the area's water supply network in order once and for all. New steps are also being taken towards more sustainable construction: the selected Uponor Blue pipes utilising renewable raw materials will reduce the carbon footprint of pipeline installations by 70% compared to traditional plastic pipes.
Uponor Vortex stormwater solution

Uponor Vortex stormwater solution

The City of Espoo is the first in Finland to introduce the Vortex stormwater separation chamber. It can be used to efficiently separate floating and descending solids from stormwater. The aim is to reduce the maintenance costs of the retention system built from stormwater tunnels and prevent solids from ending up in waterbodies.