Referencja

Inteligentny system retencyjny, Rzeszów Budziwój, Poland

Inteligentny system retencyjny sposobem na podtopienia

Jeszcze w 2005 r. Rzeszów miał 54 km2 powierzchni i zamieszkiwało go około 154 tys. osób. Stolica Podkarpacia była wtedy najmniejszym miastem wojewódzkim o największym zagęszczeniu mieszkańców na 1 km2. Brak powierzchni, choćby pod budownictwo mieszkaniowe, był wtedy poważnym problemem. Zapadła więc decyzja o przyłączeniu do miasta kilku sołectw. Jednym z nich był Budziwój. Na terenie obecnego osiedla, włączonego do miasta 1 stycznia 2010 r., we wrześniu br. rozpoczął się pierwszy etap budowy niemal 26 km kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od DN200 do DN2400. Wartość tej części inwestycji to 69 mln zł, a koszt realizacji całego planu oszacowano na 96 mln zł.

Fakty o projekcie:

Rzeszów Budziwój, Poland
Infrastruktura miejska
Kanalizacja deszczowa, Konstrukcje na zamówienie
Realizacja: 2020

Zaangażowanie Uponor

Rury Weholite PE SN8 DN500÷DN2400 – ok. 18 km, rury WehoTripla PP SN8 DN200÷DN400 – ok. 7 km, ok. 300 szt. studzienek kinetowych i ekscentrycznych z przegrodami piętrzącymi o średnicach DN1000-DN2200, ok. 400 szt. studzienek osadnikowych, studzienki wielkogabarytowe DN3000 – 3 szt., 4 układy 3, 4 i 6 zbiorników
Konsultacje techniczne na etapie projektowania

Sieć kanalizacji deszczowej Uponor Infra sposobem na podtopienia

Budowa kanalizacji deszczowej odwaniającej drogi i tereny położone na osiedlu Budziwój to jedna z najważniejszych inwestycji komunalnych i największe jak dotąd przedsięwzięcie z wykorzystaniem innowacyjnego rozwiązania jakim jest retencyjny kanał ściekowy, w którym wykorzystano system Weholite PE Uponor Infra.

Zabudowa i powierzchnie nieprzepuszczalne

Na terenie Budziwoja znajduje się fragment terasy zalewowej rzeki Wisłok. Wcześniej, przed włączeniem do Rzeszowa, większą cześć tego obszaru stanowiły łąki, pastwiska czy niewielkie lasy, więc woda z opadów atmosferycznych wsiąkała w grunt. Kłopoty pojawiły się po włączeniu nowych terenów do miasta, a efektem postępującej zabudowy jest powstawanie powierzchni nieprzepuszczalnych, ograniczających i uniemożliwiających naturalną retencję wody. To z kolei jest przyczyną podtopień czy stagnowania wody. 
Powstający właśnie inteligentny system do odprowadzania i zagospodarowywania wód opadowych oraz roztopowych spływających z osiedla dotyczy obszaru o powierzchni 632 ha. Zaplanowano budowę ponad 26 km kompletnej sieci kanalizacji deszczowej. Rurociągi powstaną w ciągu piętnastu ulic. Sieć obejmie także tereny prywatne, umożliwiając zarówno odwodnienie dróg, jak i odprowadzenie nadmiaru wód z terenów zlewni.

Przewiedziano też budowę 24 zbiorników retencyjnych – 18 kanałowych o łącznej pojemności 7,5 tys. m3 oraz sześciu bocznych o łącznej pojemności 1,7 tys. m3. To poprzez te zbiorniki woda będzie spływać do rzek Wisłok i Strug. Zostaną one wyposażone w inteligentny system zarządzania retencją, dzięki czemu na bieżąco będzie można obserwować poziom wody. Przed wylotami przewidziano z kolei zastosowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe. Ponadto zaplanowano m.in. rozbudowę, częściowe przykrycie i regulację rowów melioracyjnych wraz z umocnieniem skarp i dna rowów. 

Wysokie tempo robót i sporo dostaw

By zrealizować to zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie, firma Uponor Infra sp. z o.o. dostarczy do Rzeszowa około 26 km rur, w tym: około 18 km rur Weholite PE SN8 w zakresie średnic od DN500 do DN2400 oraz ponad 7 km rur WehoTripla PP SN8 o średnicach od DN200 do DN400. Dostawy obejmą też m.in. niemal 300 studzienek kinetowych  i ekscentrycznych z przegrodami piętrzącymi o średnicach DN1000-DN2200 oraz studzienki  osadnikowe, w tym o średnicy DN3000. Ponadto konieczne będzie także zastosowanie wielkogabarytowych studzienek i komór rozdziału o średnicach od DN2200 do DN3000, oraz kształtek specjalnych, trójników, łuków czy kołnierzy i innych niezbędnych produktów do budowy tak rozległej kanalizacji deszczowej. 

Wybrane do budowy rzeszowskiej sieci rury Weholite przeznaczone są do budowy kompletnych systemów kanalizacji zewnętrznej w zakresie średnic od DN300 do DN3000. Produkuje się je w klasach sztywności obwodowej od SN2 do SN16 (sztywność obwodowa rur stosowanych w Rzeszowie to SN8). Uzupełnieniem systemu Weholite jest polipropylenowy (PP) system WehoTripla dostępny w zakresie średnic DN110–DN400. 

Przy takich zamówieniach najważniejsze jest, by dostosować produkcję i dostawy do wysokiego tempa realizacji robót. Dostawy odbywają się na bieżąco. A jak wyglądają w praktyce? Mimo ustalonego ogólnego harmonogramu robót pozostajemy w stałym kontakcie z wykonawcami i z odpowiednim wyprzedzeniem staramy się potwierdzać  informacje o najbliższym zapotrzebowaniu na dany asortyment. Po ich otrzymaniu od razu przystępujemy do produkcji i kompletowania nowych dostaw. Średnio są to dwie–trzy pełno załadunkowe dostawy tygodniowo. Osobnych procedur wymagają dostawy elementów wielkogabarytowych, których transport należy zgłosić przewoźnikowi z min. 7-dniowym wyprzedzeniem celem uzyskania przez niego stosownych pozwoleń. Takie dostawy odbywają się w nocy, gdy ruch na drogach jest mniejszy. Budowa natomiast musi być przygotowana do rozładunku elementów o dużych gabarytach, co wiąże się z użyciem ciężkiego sprzętu, najczęściej dźwigów - mówi Piotr Dańczuk z firmy Uponor Infra. 

Niezawodna i długowieczna sieć

Dostarczane do Rzeszowa produkty do budowy sieci kanalizacji deszczowej powstają z polietylenu, co oznacza, że są m.in. długowieczne, odporne na korozję, zarastanie oraz ścieranie. Co ważne z wykonawczego punktu widzenia, ich montaż jest łatwy, przebiega sprawnie i szybko, nawet w warunkach zimowych.

To produkty niezawodne i długowieczne. Można je bezpiecznie eksploatować nawet przez 100 lat – zapewnia Piotr Dańczuk. – Bardzo istotna jest także możliwość dostosowania systemu do indywidualnych rozwiązań oraz jego kompleksowość i kompatybilność. Charakterystyczna jest też jego wysoka wytrzymałość ze statyczno-wytrzymałościowego punktu widzenia, co sprawia, że te elementy mogą być zastosowane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, jak właśnie terasa zalewowa Wisłoka. Co więcej, dzięki spawaniu ekstruzyjnemu, występuje jednorodność połączeń i możliwość przenoszenia przez nie wszystkich obciążeń które działają na dany rurociąg, w tym sił osiowych – dodaje... Jest to szczególnie ważne, ponieważ szczelność całego systemu jest w takim przypadku zapewniona przez wszystkie lata eksploatacji, a więc nigdy nie będzie potrzeby naprawy czy doszczelniania takich połączeń.

Prace na terenie dzielnicy Budziwój mają potrwać do maja 2020 r. Skuteczne zapobieganie zalaniom i podtopieniom umożliwi zagospodarowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe czy działalność przemysłowo-usługową. 
Poza Budziwojem w ostatnich latach do Rzeszowa przyłączono także 9 innych sołectw. Obecnie Rzeszów ma około 126 km2 powierzchni i  prawie 194 tys. mieszkańców.

 

Inteligentny system retencyjny sposobem na podtopienia

Rzeszów Budziwój kanał retencyjny

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Kraj
Poland
Realizacja
2020
Rodzaj projektu
Nowy budynek
Rodzaj budynku
Infrastruktura miejska

Partnerzy

Partnerzy

Projektant:
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Rzeszowa

Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

Wykonawca:
PRID Krosno – wykonawca cz. 1–3
Bogdan Duplaga Instalatorstwo – wykonawca cz. 4–5

Podobne projekty

Rurociąg tymczasowy dla oczyszczalni Czajka

Rurociąg tymczasowy dla oczyszczalni Czajka

Szybka akcja była bardzo ważna, gdy poważnemu uszkodzeniu uległ kolektor ściekowy w Warszawie, powodując masowy wyciek nieczystości do Wisły. Załoga Uponor Infra pracowała 24 godziny na dobę, aby powstrzymać zanieczyszczenie rzeki. Tymczasowy rurociąg został wyprodukowany, dostarczony i połączony w ciągu zaledwie ośmiu dni.

Retencyjny kanał ściekowy

Retencyjny kanał ściekowy

W Rzeszowie na południu Polski zakończyła się budowa innowacyjnego systemu odprowadzającego wodę opadową, w którym wykorzystano rury i zbiorniki Weholite produkcji Uponor Infra.
Renowacja żeliwnego wodociągu

Renowacja żeliwnego wodociągu

Dzięki metodzie ciasnopasowanej możliwa była modernizacja magistrali wodociągowej w centrum Łodzi, na terenie silnie zurbanizowanym w pasach drogowych o dużym natężeniu ruchu pojazdów kołowych i szynowych.

Wylot morski

Wylot morski

Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej to jedna z setek inwestycji proekologicznych zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce, w której wykorzystano rury polietylenowe produkcji Uponor Infra.
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
 New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

In December 2011 Central Finland´s ELY –centre (The Centre for Economic Development, Transport and the Environment) started significant road constructing project in Jyväskylä. The aim is to create a new route between highways 18, 9 and 4, which helps reduce traffic jams and smoothes commutation. Uponor was chosen to be one of the suppliers due to our delivery capacity and overall cost efficiency.
New water pipeline

New water pipeline

Uponor Barrier PLUS pipes ensure a safe main water supply in Mikkeli in the old industrial area, where numerous new apartment buildings will be built in the next few years.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.

Clean drinking water for 17,000 scouts

Roihu 2016 – the 7th International Finnjamboree organised by Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, was held at the Evo campsite in Hämeenlinna on 20–28 July 2016. A camp for 17,100 people was built in a forest area owned by Metsähallitus. Some 3,000 participants arrived from abroad – from about 40 different countries. Uponor delivered 7,600 metres of pipes to the area. The pipes were used to supply clean water and to lead grey water away from the area in a controlled manner.
Weholite limits overflows and pollution in London

Weholite limits overflows and pollution in London

Uponor’s Weholite technology was the key solution in a unique project in London, where the Lee Tunnel and Thames Tideway tunnel have the task of capturing an average of 39 million tonnes of sewage a year from the 35 most polluting combined sewer overflows (CSOs). An upgraded pipeline system was designed to reduce the number of overflows – and their environmental impact – from the sewers and treatment systems serving London. A particular aim is to limit pollution from the sewers and treatment systems connected to the Beckton and Crossness sewage treatment works.
Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

In 1960, the Fifalla River, which flows through Valdemarsvik into the Valdemars Bay, was culverted. At the end of the 19th century, Lundbergs Läderfabrik was built over the last part of the river at the outlet, but in 1960 a culvert came into place, up to the factory under Storgatan for which the Swedish Transport Administration is responsible.
 
Uponor Vault cleans the storm water

Uponor Vault cleans the storm water

As an industrial city and a port on an inlet of the Baltic Sea, Norrköping in southeastern Sweden strives to prevent pollutants from ending up in waterways. In an ongoing pilot project, pollutants carried by stormwater run-offs will be captured a massive, tailor-made Uponor Vault, a stormwater treatment chamber to ensure that the stormwater is purified before it reaches the Ljura Stream and finally the sea.
 

Strong, Safe and Flexible

Skaraborgsvatten in the south of Sweden has replaced its old intake pipeline made of wood with a new one made of Polyethylene. The new system was not only easy and fast to install - it is also impact resistant and capable of withstanding high levels of mechanial stress.
Focus on sustainability

Focus on sustainability

Uponor Infra secure future sewer transport with Weholite. Uponor´s contribution to this complex and prestigious project is not just about supplying Weholite. It also includes project management and technical support such as design and calculations, customized products and field service with onsite installation - all coherently coordinated by Uponor Infra Project Services.
Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
Water treatment plant

Water treatment plant

Water company Ylä-Savon Vesi Oy needed a solution to improve the water quality in water supply process. The solution was an aeration tank made of Weholite.
Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
ProFuse installed in Borås Stad

ProFuse installed in Borås Stad

When the 250 millimeter pipes ProFuse replaces old 150 millimeter pipes in cast iron on a two-kilometer stretch in Frufällan, society will have a significant increase in capacity for the vital water supply. In addition, the new pipes provide fewer coatings and thus less service needs and better hygiene.
 
Ultra Rib 2 Blue first installation

Ultra Rib 2 Blue first installation

In connection with a project in Sigtuna, the first pipes Ultra Rib 2 Blue are delivered. A new generation of pipes with 70% reduced carbon dioxide emissions. A significant part of the oil for the pipes comes from the waste industry and is vegetable.
 
Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

The Pateniemi waterfront area in Oulu, Northern Finland played a role in the history of Finnish industrialisation. In the mid-19th century, its shipyard built large merchant vessels, and later it was the location of one of the largest sawmills of its time. Now, the waterfront is entering a new era with the completion of a residential area for 2,500 inhabitants. Uponor Barrier PLUS pipes – which are both durable and non-permeable – ensure a safe supply of potable water in this area that was in industrial use for over 100 years.
Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

In an ordinary village with less than 1,000 residents, a reservoir tank would normally be unnecessary, but Tuuri in Southern Ostrobothnia in Western Finland is not an ordinary village. The village tourist attraction draws visitors up to six million visitors annually. This needs special solution for potable water delivery.