Uponor
Fallstudie

Water treatment plant, Iisalmi, Finland

Aeration tank to improve the water quality

Many of Ylä-Savon Vesi Oy's treatment plants have been in operation for a long time, but the actual water production has only been the company's responsibility for five years. - The company's Kuusimäki plant in Iisalmi has been missing a part of the process that improves water quality. The need for aeration has been recognized, and the aeration tower was included in the procurement program in 2010, says Tero Heiskanen, who worked as a civil engineer at Ylä-Savon Vesi Oy during the design phase of the project. - We knew that there is no space for a tower inside the plant building in Kuusimäki. The technical solution therefore had to be designed so that the tower would be made outside the plant.

Projektfakta

Iisalmi, Finland
Kommunal mark
Tryckrörssystem, Designade lösningar
Färdigställt: 2010

Uponors roll

2.4 m diameter Weholite tank
The people of the company began to explore alternatives. In many systems, the tower is made of steel. According to Heiskanen, the use of plastic material has often been hampered by the small size of a traditional plastic pipe. Some plants have used towers built of two to three plastic pipes in parallel.

- We then became acquainted with the use of Weholite pipe in barrel and tank applications, among other things. Today, it is also easy to get a large-diameter Weholite pipe, so we started to find out the suitability of the solution for the Kuusimäki plant, Heiskanen says. Mika Ohvo and Sami Seppälä from Uponor Infra, who were involved in the design of the tower, were pleased that they had been contacted from Ylä-Savon Vedas at an early stage.

- We also had the idea that aeration towers would complement the products of the water supply system well. The contact of Ylä-Savo water thus came in a good seam. Our technical advice had time to think of a solution in peace. The cooperation went very well from start to finish. The aeration tower was built at the Vaasa plant from a 2.4-meter Weholite pipe.

The process becomes more efficient
Ylä-Savon Vesi Oy has a periodically updated plan, the aim of which is to provide customers with the best possible water. - With the renovations of the Kuusimäki plant, we also wanted to produce even better water for the region's food industry, which needs a lot of water in its production, says Helena Valta, CEO of Ylä-Savon Vesi Oy. The company's water plant process development plan was completed as early as 2007. The study covered all nine water treatment plants owned by Ylä-Savon Vesi. The suitability of the processes and possible remedial measures were assessed on the basis of raw water quality. Streamlining of processes was planned as needed.

The client and the designer drew up the order of priority and implementation of the efficiency measures and selected the facilities most in need of reform. From the beginning, pipeline and plant designer Pekka Iivari from the design company FCG Finnish Consulting Group was involved in the design.

- The carbon dioxide content of the raw water of the Kuusimäki plant was high. Therefore, the alkalinity and calcium content of the water produced by the treatment method used, i.e. limestone alkalization, were high. This could be seen by consumers as precipitates in hot water appliances.

Under certain conditions, water exposed the copper pipes to corrosion. - The water produced was already good quality domestic water. With the reforms, we sought to fine-tune the process to make good water even better.

New technical solution
In aeration that improves water quality, water is led to the tower from above. The water flows through the infill mattress in the tower, removing the carbon dioxide in the raw water. Aeration can be adjusted by blowing clean air under the tower through the mattress upstream.

In this way, water treatment becomes more efficient in the further process, when, among other things, its carbon dioxide content can be changed. - When water is consumed from many plants, the quality of the network is as uniform as possible, Tero Heiskanen says.

The amount of air does not require the tower to withstand greater pressure than normal in normal use, but the Weholite tank can also withstand the full water pressure of the tank, for example in the event of washing or disturbances.

- As the tank could not be installed indoors, hygiene had to be taken into account in its design: no free openings could be left. The service hatches must be tight, as outdoor air pollutants must not get into the domestic water, Pekka Iivari reminds.

The tower as a ready-made structure on the site
Tero Heiskanen thanks the design process, in which the journalist was actively involved. The design team considered how the bushings and joints would work best. After the principle solutions, practical work was done at the factory.

- In such a situation, the pipe manufacturer is, of course, an absolute expert. We received suggestions for different construction options. Everyone had a common interest in developing a new kind of technical solution, Heiskanen praises. At the suggestion of the manufacturer, among other things, the planned substructure was changed. This made the bottom more solid and provided good insulation.

- The thermal insulation of the tower was done at the factory, and there was no need to work with the villas on the construction site, Heiskanen says. The aeration tower was completed at the Vaasa plant. Savo-Karjalan Vesihuolto Oy installed the aeration tower in the summer of 2010.

- The concrete slab under the tower had already been made in advance. On top of the base slab, we installed feet just over a meter high, on which we lifted a round concrete slab. The tower was attached to it, says work manager Kalevi Savolainen.

Valves and piping were installed in the space under the tower. The insulation of the lower part was also supplemented. The finished tower was raised with a truck crane. - The work went as planned. Already during the installation work, guests visited the site. The insulated aeration tank is interesting because there is little space for such massive structures in a few places, Savolainen says. The contractor completed the tower by installing exterior cladding.

Weholite aeration tank

Weholite-ilmastussäiliö Iisalmessa

Projektinformation

Projektinformation

Land
Finland
Färdigställt
2010
Projekttyp
Nybyggnation
Byggnadstyp
Kommunal mark

Liknande projekt

Weholite installerat i London

Weholite installerat i London

Uponors tekonologi Weholite var lösningen till ett unikt projekt i London, där Lee- och Thames Tideway-tunneln har till uppgift att fånga upp i genomsnitt 39 miljoner ton avloppsvatten per år från de 35 mest nedsmutsade kombinerade avloppssystemen. Ett uppgraderat rörsystem designades för att minska antalet översvämningar – och deras påverkan på miljön – från Londons avlopps- och reningssystem. Syftet med det uppgraderade rörsystemet var att begränsa nedsmutsningen från avlopps- och reningssystemen som är anslutna till avloppsreningsverken i Beckton och Crossness.

Starkt, säkert och flexibelt

Starkt, säkert och flexibelt

Skaraborgsvatten i södra Sverige behövde ersätta sin gamla dricksvattenledning som idag är gjord av trä med en ny ledning i polyeten. Det nya systemet var inte bara enkelt och snabbt att installera - det är även slagtåligt och motstår stor mekanisk påfrestning.
Infrakulvert Vallastaden

Infrakulvert Vallastaden

En nästan två kilometer lång infrakulvert med en innerdiameter på 2,2 meter inrymmer alla rördragningar som behövs för infrastrukturen i en ny stadsdel i den sydsvenska staden Linköping. Utgrävningar i gator och bostadsområden är snart historia, eftersom allt underhåll och installationsarbete kommer att kunna utföras i infrakulverten.
 
Fokus på framtida hållbarhet

Fokus på framtida hållbarhet

Uponor Infra säkerställer framtidens avloppsrening med Weholite. Uponor Infras bidrag till den komplexa och prestigefulla byggnationen avser emellertid inte endast leverans av Weholite. Det omfattar även såväl projektledning och teknisk support som design och beräkningar, skräddarsydda produkter och fältservice med installation på plats - allt sammanhållet och koordinerat av Uponor Infra Projektservice.
Weholite installerat i Valdemarsvik

Weholite installerat i Valdemarsvik

1960 lät man kulvertera Fifalla-ån som rinner genom Valdemarsvik ut i Valdemars-viken. I slutet på 1800-talet byggdes Lundbergs Läderfabrik över den sista delen av ån vid utloppet men 1960 kom alltså en kulvert på plats, fram till fabriken under Storgatan som Trafikverket ansvarar för. Den kulverten bestod av galvad plåt och den förväntade livslängden var 50 år. Nu var den gränsen passerad och för ett par år sedan uppstod ett slukhål på kommunhusets parkeringsplats.
 
Uponor Vault renar dagvatten

Uponor Vault renar dagvatten

Nodra har valt att installera en Uponor Vault i området Smedby i Norrköping med utlopp i Ljura bäck. Området kallas Smedby Klimatanpassning och är ett projekt som bland annat handlar om att ta hand om förorenat dagvatten innan det når Östersjön.

 
ProFuse installerat i Borås Stad

ProFuse installerat i Borås Stad

När 250 millimetersrören Profuse ersätter gamla 150 millimetersrör i gjutjärn på en två kilometer lång sträcka i Frufällan, får samhället en betydande kapacitetsökning för den livsviktiga vattentillgången. Dessutom ger de nya rören färre beläggningar och därmed mindre servicebehov och bättre hygien.

 
Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

I samband med ett projekt i Sigtuna levereras de första rören Ultra Rib 2 Blue. En ny generations rör med upp till 70 % reducerat koldioxidutsläpp. En betydande del av oljan till rören kommer nämligen från avfallsindustrin och är vegetabilisk.

 
Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

På senare år, har kvaliteten på dagvattnet blivit en mycket viktig del i städers dagvattenstrategier. Ett pilotprojekt lanserades i Heinola för att rena dagvatten med innovativa filterbrunnar utvecklade av Uponor. Samtidigt kommer värdefull data att kunna samlas in för att kontrollera dagvattnets kvalitet från två olika typer av områden och vilket resultat man får när man renar dagvattnet i filterbrunnar.
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
 New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

In December 2011 Central Finland´s ELY –centre (The Centre for Economic Development, Transport and the Environment) started significant road constructing project in Jyväskylä. The aim is to create a new route between highways 18, 9 and 4, which helps reduce traffic jams and smoothes commutation. Uponor was chosen to be one of the suppliers due to our delivery capacity and overall cost efficiency.
New water pipeline

New water pipeline

Uponor Barrier PLUS pipes ensure a safe main water supply in Mikkeli in the old industrial area, where numerous new apartment buildings will be built in the next few years.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.
Life is grand for graylings in the pure waters of Ounasjoki River

Life is grand for graylings in the pure waters of Ounasjoki River

Located in Finnish Lapland, on the Ounasjoki River, the village of Kaukonen now treats its wastewater with a new WehoPuts 400 treatment plant. As in many rural areas, long distances make village treatment plants a more sensible alternative than transporting wastewater tens of kilometres to the nearest town.

Clean drinking water for 17,000 scouts

Roihu 2016 – the 7th International Finnjamboree organised by Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, was held at the Evo campsite in Hämeenlinna on 20–28 July 2016. A camp for 17,100 people was built in a forest area owned by Metsähallitus. Some 3,000 participants arrived from abroad – from about 40 different countries. Uponor delivered 7,600 metres of pipes to the area. The pipes were used to supply clean water and to lead grey water away from the area in a controlled manner.
Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Rapid action was critical when a sewage collector broke in Warsaw, Poland, causing a massive waste spill into the Vistula River. Uponor Infra’s crew worked 24 hours a day in order to stop the pollution of the river. A temporary pipeline was produced, delivered and connected in just eight days.

Sewage retention chanel

Sewage retention chanel

The construction of an innovative retention sewage canal in Rzeszów in southern Poland was recently completed using Weholite piping and manholes.
Sea outlet of treated wastewater

Sea outlet of treated wastewater

A sea outlet of treated wastewater was initiated in Swarzewo. It is yet another of the many environmentally friendly projects that have recently been carried out in Poland where PE pipes were used.

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
A smart retention system for an anti-flooding solution

A smart retention system for an anti-flooding solution

September 2018 saw the launch of the project for a stormwater drainage system in Rzeszów, almost 26 kilometres long, in the residential District of Budziwój, which partially coincides with the floodplain of the River Wisłok. One of the elements of this system is the retention canal. The project, scheduled for delivery by May 2020, will help to finally solve flooding problems which have been plaguing the residents of this region of Poland.

 

Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Battery of retention tanks

Battery of retention tanks

In Mielec, modern storm water and snowmelt retention systems have been built, which will solve the problems with periodical flooding of streets and buildings in the city centre.
Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

The Pateniemi waterfront area in Oulu, Northern Finland played a role in the history of Finnish industrialisation. In the mid-19th century, its shipyard built large merchant vessels, and later it was the location of one of the largest sawmills of its time. Now, the waterfront is entering a new era with the completion of a residential area for 2,500 inhabitants. Uponor Barrier PLUS pipes – which are both durable and non-permeable – ensure a safe supply of potable water in this area that was in industrial use for over 100 years.
Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

In an ordinary village with less than 1,000 residents, a reservoir tank would normally be unnecessary, but Tuuri in Southern Ostrobothnia in Western Finland is not an ordinary village. The village tourist attraction draws visitors up to six million visitors annually. This needs special solution for potable water delivery.
Espoo's Itäranta is being renovated sustainably

Espoo's Itäranta is being renovated sustainably

HSY (Helsinki Region Environmental Services HSY) is testing a new kind of area renovation operating model in Itäranta, Espoo, where the aim is to get the area's water supply network in order once and for all. New steps are also being taken towards more sustainable construction: the selected Uponor Blue pipes utilising renewable raw materials will reduce the carbon footprint of pipeline installations by 70% compared to traditional plastic pipes.
Uponor Vortex stormwater solution

Uponor Vortex stormwater solution

The City of Espoo is the first in Finland to introduce the Vortex stormwater separation chamber. It can be used to efficiently separate floating and descending solids from stormwater. The aim is to reduce the maintenance costs of the retention system built from stormwater tunnels and prevent solids from ending up in waterbodies.