Tapaustutkimus

Palojätevedet turvallisesti talteen Oulussa, Oulu, Finland

Palojätevedet turvallisesti talteen Oulussa

Oulun Energia rakentaa Laanilan teollisuusalueelle Ouluun uuden biovoimalaitoksen, joka tuottaa vuosittain
70 MW sähköä ja 175 MW kaukolämpöä. Laitos korvaa valmistuessaan vanhan, jo vuonna 1977 käyttöönotetun
Toppila I -voimalaitosyksikön, joka ei enää täytä tämän  päivän ympäristövaatimuksia.

Loppuvuodesta 2020 valmistuva uusi biovoimalaitos on Oulun Energialle 200 miljoonan euron investointi sekä merkittävä askel kohti hiilineutraalia energiantuotantoa, sillä alueen kaukolämmöstä kaksi kolmasosaa voidaan jatkossa tuottaa uusiutuvalla energialla.

Laitos avaa uusia mahdollisuuksia myös biotaloudelle. Laitoksen suunnittelussa on huomioitu mahdollisuus, että sen ympärille voidaan integroida voimalaitoshöyryä käyttäviä biojalostamoita tai muuta teollisuutta. Läheisyydessä on jo jätteitä energiaksi jalostava ekovoimalaitos, joka otettiin käyttöön 2012.

Kerrosrakenteella kestävyyttä
Voimalaitoksen ympäristölupa edellyttää, että laitosalueelle rakennetaan myös palojätevesisäiliöt.

– Mahdollisessa tulipalotilanteessa saastuneet sammutusvedet kerätään palojätevesisäiliöihin, jonka jälkeen ne voidaan puhdistaa tai kuljettaa turvallisesti jatkokäsittelyyn, projekti-insinööri Markku Heikkinen Oulun Energialta kertoo.

Laitosalueen putkituksista ja perustuksista vastaava YIT Infra valitsi kohteeseen polyeteeniprofiilista valmistetut Weholite-säiliöt. Työpäällikkö Mika Still kertoo, että valinta oli helppo.

– Kevyt ja kestävä Weholite sopii hyvin tähän käyttötarkoitukseen. Uponor toimittaa alueelle myös erittäin paljon putkia eri tarkoituksiin, joten tilausten keskittäminen oli kustannustehokasta.

Weholite-putken kerrosrakenne takaa säiliöille kestävyyden, joustavuuden ja tiiveyden. Polyeteenistä tai polypropeenista valmistetuissa säiliöissä ei ole riskiä korroosiolle ja ne kestävät useimpia
kemikaaleja.
Uponorin aluemyyntipäällikkö Jouni Siironen muistuttaa, että kestävän rakenteen lisäksi Weholiten vahvuuksia on mahdollisuus räätälöintiin.

– Säiliöt voidaan valmistaa juuri asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
Säiliöt varustellaan valmiiksi jo tehtaalla, joten asennustyö paikan päällä.

Kahdesta tuli yksi
Myös Ouluun toimitettuja Weholite-säiliöitä räätälöitiin asiakkaan toivomusten mukaan. Mika Still kertoo, että alun perin palojäteveden talteenottoa varten oli tarkoitus asentaa neljä säiliötä eli kaksi rinnakkain
asennettua säiliötä, jotka olisi sijoitettu kahteen eri paikkaan alueella.

– Ehdotimme kuitenkin tilaajalle, että olisi järkevämpää käyttää neljän säiliön sijasta kahta pitkää säiliötä. Yhdessä säiliössä olisi tällöin suurin piirtein sama tilavuus kuin kahdessa rinnakkain asennetussa lyhyemmässä säiliössä, mutta ratkaisu ei vaatisi niin leveää kaivantoa. Iso kaivanto olisi ollut vaikea sijoittaa alueelle.

Uponor suunnitteli työmaalle ratkaisun, jossa kaksi Weholite-säiliötä asennettaisiin peräkkäin ja yhdistettäisiin yhdeksi pitkäksi säiliöksi.

– Esitimme Uponorin suunnitelman tilaajalle, joka hyväksyi sen. Alueella on nyt siis kaksi tällaista, pituudeltaan 17,5-metristä ja halkaisijaltaan 3,7-metristä säiliötä. Yhden kokonaisuuden tilavuus on 300 kuutiota.

Asennus valmis muutamassa tunnissa
Maanrakennuksesta vastaava työnjohtaja Antti Käyrä YIT:ltä kertoo, että säiliöiden asennus oli nopeaa.

– Säiliöt nostettiin teräsponteilla tuettuun kaivantoon. Kaivannossa säiliöt työnnettiin kiinni toisiinsa ja liitettiin
sitten yhteen liukumuhvilla. Muhviliitoksen päälle asennettiin rengaskutisteet, joilla varmistettiin liitoksen tiiveys ja muhvin paikallaan pysyminen. Tämän jälkeen säiliöt ankkuroitiin liinoilla kiinni kaivannon pohjalle valettuun betonilaattaan.

Ennen kuin kaivanto peitettiin, säiliöt täytettiin vielä vedellä niiden paikallaan pysymisen varmistamiseksi.

– Varsinaiseen asennukseen kului aikaa vain neljä tai viisi tuntia, Käyrä kertoo.

Ensimmäinen säiliöistä asennettiin paikalleen lokakuussa 2018, toinen reilua kuukautta myöhemmin marraskuussa.

Joustavia toimituksia
Weholite-säiliöiden lisäksi Uponor toimittaa biovoimalaitoksen työmaalle merkittävän määrän putkia eri tar-
koituksiin. Työmaan hulevesi- ja jätevesilinjoja varten toimitetaan 2,5 kilometriä PVC-putkia. Muun muassa palovesi- ja sprinklerilinjoilla, vesijohto- ja prosessivesilinjoilla sekä paineellisilla jätevesi- ja hulevesilinjoilla käytettäviä PE-putkia Uponor toimittaa työmaalle kaikkiaan viisi kilometriä.

– Hulevesikaivoja työmaalle on tulossa noin 250 kappaletta. Työmaan edetessä suunnitelmat ovat jatkuvasti hieman päivittyneet. Tämän takia olemme joutuneet muuttamaan myös omia suunnitelmiamme kulloinkin tarvittavista kaivoista. Uponor on kuitenkin pystynyt reagoimaan toiveisiimme joustavasti, Mika Still sanoo. 

Projektin tiedot

Oulu, Finland
Teollisuus
Valmistuminen: 2020

Uponorin osallistuminen

UPONOR TOIMITTAA TYÖMAALLE
2 Weholite-palojätevesisäiliötä, joiden yhteenlaskettu tilavuus on 600 m 3
2,5 km PVC-putkia
5 km PE-putkia
250 hulevesikaivo

Projektin tiedot

Projektin tiedot

Maa
Finland
Valmistuminen
2020
Rakennustyyppi
Teollisuus

Samankaltaisia projekteja

Asennusvalmiit Weholite säiliöt

Asennusvalmiit Weholite säiliöt

Weholite -säiliöt, joiden sisähalkaisija on kolme metriä, toimitetaan Riihimäen jätevedenpuhdistamolle Etelä -Suomeen, varmistavat laitoksen toiminnan myös hätätilanteissa.
Keljonlahden ennätysputket

Keljonlahden ennätysputket

Keljonlahden voimalaitoksen jäähdytysvesiputkiston rakentaminen alkoi joulukuussa 2008. Jäähdytysvesiputkistoksi valittiin 3000/3300 mm Weholite-putki. Koko jäähdytysveden otto- ja purkuputken yhteispituus on 1 714 metriä.
Sammutusjärjestelmän turvallisuudessa ei ole tinkimisen varaa

Sammutusjärjestelmän turvallisuudessa ei ole tinkimisen varaa

Tähän mennessä Uponorin suurin Suomeen toimittama tehdasvalmisteinen säiliö, sisähalkaisijaltaan 3,4-metrinen ja pituudeltaan noin 20-metrinen Weholite-sprinklerisäiliö, varmistaa pian paloturvallisuuden sahayhtiö Haapajärven Ha-Sa Oy:n pienpuulinjalla. Suurikokoinen säiliö on mitoitettu niin, että jatkossa
säiliöjärjestelmään voivat liittyä lähistöllä olevat muutkin yritykset.
Record-breaking intake cooling system in the Philippines

Record-breaking intake cooling system in the Philippines

New challenges are where the Project Services Department at Uponor Infra feels most comfortable and can demonstrate its
continuously developing expertise. The aim on this occasion was to provide a seawater intake cooling system – a pipeline, intake structure and chlorination line – for the 420MW extension of the Pagbilao Coal Fired Power Plant on Luzon Island in the Philippines.
Sustainable  solution for  a pulp & paper mill

Sustainable solution for a pulp & paper mill

Weholite’s ability to withstand external wear, such as friction against the seabed, was an important criterion when the outfall pipe of Stora Enso’s pulp and paper mill in Nymölla, southern Sweden, had to be replaced.

 

 

A raw water system for the new power unit

A raw water system for the new power unit

To ensure failure-free operation of a raw water system, a polyethylene-made pipeline (PEHD) with a length of approximately 9 km was installed (in mining damage conditions), of which 3 km uses the trenchless technique – relining.
Extension of the district cooling station seawater intake in Helsingborg, Sweden

Extension of the district cooling station seawater intake in Helsingborg, Sweden

 The district cooling system in Helsingborg involves the streamlining of current production. By means of seawater and using heat from the district heating network to power an absorption cooling unit, district cooling provides much better environmental values than electric cooling units. The district cooling station is an efficient source of cooling for buildings, industrial facilities and shopping centres.

 

Stora Enso Nymölla mill biogas facility

Stora Enso Nymölla mill biogas facility

Stora Enso Nymölla Mill in southern Sweden produces pulp- and wood-free uncoated paper and is the second largest paper manufacturing company in Europe. Nymölla Mill belongs to the "Paper" division and has an annual capacity of 340,000 tonnes of pulp and 485,000 tonnes of paper. The mill started in 1962 and has 540 employees. The paper manufactured by Nymölla Mill is recyclable, renewable and biodegradable. Approximately 90% of Nymölla Bruk's paper brands have eco-label certification that certifies the products' reduced environmental impact during the product's life cycle. Paper products from Stora Enso are available all over the world.
 
Fish farming with the smallest possible footprint

Fish farming with the smallest possible footprint

Andfjord Salmon AS, a Norwegian fish farming company, has the ambition to create a sustainable, environmentally and fish-friendly onshore facility – with the smallest possible footprint. This patented facility combines the best from both traditional ocean net-pens and land-based salmon farming. The intake and outfall lines are built with highly durable Weholite PE pipes and panels with a 100-year life span.