Menu
Veřejné oznámení: Fluvia T Pump Group Push-23-B-W, číslo položky: 1078304 - Více informací
Uponor, s.r.o.

NÁŠ VLIV NA VAŠI BUDOVU

Udržitelná řešení

Naše produkty Vám pomohou vytvářet udržitelné budovy.

Našim zákazníkům poskytujeme integrovaná řešení, která mají nejlepší dopad na životní prostředí

Snažíme se navrhovat řešení s transparentní uhlíkovou stopou a nízkým provozním dopadem na životní prostředí, abychom naše zákazníky podpořili při přechodu na udržitelný provoz. Udržitelné řešení pro nás znamená také dlouhou životnost, dokonalou odolnost a nejvyšší kvalitu produktů, což našim zákazníkům pomáhá dosáhnout jejich vlastních cílů v oblasti životního prostředí. Mimo to, naše výzkumné a vývojové projekty mají v sobě zakotveny cíle udržitelnosti.

 

Řešení směřující k čisté nule

Ekologická prohlášení o produktu (EPD)

Udržitelnost jde ruku v ruce s transparentností a my chceme být pro naše zákazníky plně transparentní, co se týče vlivu našich produktů na životní prostředí.
 
  • EPD jsou založena na výpočtech hodnocení životního cyklu produktu
  • EPD nám pomáhají optimalizovat naši výrobu a dodavatelský řetězec, abychom dosáhli našich cílů v oblasti ochrany životního prostředí
  • Pomocí EPD můžete vyhodnocovat a optimalizovat uhlíkovou stopu budov výběrem nejudržitelnějších řešení
  • Naším cílem je do roku 2027 pokrýt 90 % našeho produktového portfolia pomocí EPD pro konkrétní produkty a celé portfolio produktů nejpozději do roku 2030
Omnitower frankfurt reference

Pomáháme našim zákazníkům k úspěchu v oblasti udržitelnosti

Budovy mají zásadní přímý i nepřímý dopad na životní prostředí i na naše zdraví a pohodu – od samotné výstavby až po obývání a demolici. Naše stavební řešení získala uznání tím, že našim zákazníkům pomáhají dosáhnout nejvyšší úrovně systémů hodnocení ekologických budov, jako je např. LEED, který identifikuje zdravý design budov a ekologická řešení výstavby, provozu a údržby.

Referenční údaje s udržitelným řešenímiUponor, která ostatním ukazují směr

Jak směřujeme k udržitelnější budoucnosti

Naše cesta k uhlíkové neutralitě

Sledujeme a systematicky snižujeme naše emise skleníkových plynů v našem hodnotovém řetězci a definovali jsme jasnou cestu vpřed a související milníky.

Cíle udržitelného rozvoje

Jsme odhodláni dosáhnout cílů rozvoje OSN a pro smysluplný dopad jsme si vytyčili čtyři z nich.

Udržitelná řešení

Nabízíme řešení, která našim zákazníkům pomáhají dosáhnout jejich cílů v oblasti ochrany životního prostředí.