Gamle fiskenet indgår i grøn omstilling

Kasserede fiskenet testes for genanvendelse i nye trykrør

I samarbejde med NPG/TEPPFA, Plastix, DANVAS VUPD-fonden og en række partnere fra Teknologisk Institut, forsyningsselskaber, brancheorganisationer og andre rørproducenter i branchen er Uponor med til at definere den grønne omstilling i Danmark. I fiskerbyen Lemvig genbruges gamle fiskenet i nye trykrør.

I Europa produceres der hvert år 50 mio. tons plastprodukter, hvoraf de fire mio. tons er plastrør. Det svarer til 70.000 km spildevandsrør og 60.000 km fjernvarmerør i undergrunden i Danmark alene.

I Europa indsamledes der i 2020 29,6 mio. tons plastaffald, hvoraf de 4,6 tons blev genanvendt i Europa. 10% af det samlede mængde genbrugt plastaffald anvendes til produktion af rør.
 
Selvom Uponor og andre rørproducenter genbruger størstedelen af vores produktionsaffald (scrap) i vores egen produktion, bruger industrien kun en begrænset mængde eksterne genbrugsmaterialer. Ifølge Plastics Europes statistikker udgør genanvendt plastaffald i dag kun 6-7 % af al det plast, der bruges til at producere rør."
 
Plastrørsbranchen er kort sagt langt fra målene i EU's Green Deal på ti mio. tons genanvendt plast i 2025.
 
Som producent af plastrør ønsker Uponor at tage ansvar og deltage i den grønne omstilling. I samarbejde med NPG/TEPPFA, Plastix, DANVAS VUPD-fonden og en række partnere fra Teknologisk Institut, forsyningsselskaber, brancheorganisationer og andre rørproducenter i branchen deltager vi derfor lige nu i det omfattende projekt Søkig, der foregår i byen Lemvig på Jyllands vestkyst, Danmark.

I Søkig tester aktørerne egenskaberne og holdbarheden ved genanvendelse af plast fra kasserede fiskenet til brug i konventionelle tryk- og spildevandsrør. Et projekt som potentielt kan ændre den nordiske plastrørsproduktion for altid.   

 

Nordic Poly Mark vil blive udfordret

En af de primære grunde til den lave genanvendelsesprocent for plast i Danmark og i de nordiske lande er, at de meget høje krav til kvalitet i Nordic Poly Mark-standarden indtil nu har umuliggjort anvendelsen af genanvendt materiale i produktionen. Det er et standpunkt som, såfremt resultaterne af projektet er tilfredsstillende, vi hos Uponor kan være med til at ændre.
 
Nordic Poly Mark er en rigtig god standard at holde sin produktion op mod, fordi den foreskriver produkter af meget høj kvalitet, styrke, tæthed og med lang levetid. Teknologierne til at genindvinde og genanvende plastaffald er dog imidlertid nået så langt, at tiden er inde til at forløse det enorme potentiale og den miljømæssige gevinst, der er i at genanvende så meget plast som overhovedet muligt, siger Produktchef Karsten Højlund hos Uponor.
 
I Lemvig er de første testrør med genanvendte fiskenet allerede lagt i jorden, og resultaterne har indtil videre været meget lovende.
 
Med de resultater vi og de andre aktører har opnået, er der gode muligheder for at kunne gøre alvor af branchens mange års arbejde på at opdatere den nordiske standard til at understøtte en mere bæredygtighed fremtid med en langt højere grad af genanvendelse uden at gå på kompromis med den kvalitet, vi er kendt for, siger Karsten Højlund til slut.  
 
Leverandøren af genanvendt plastgranulat, Aage Vestergaard Larsen, anslår, at hver gang, der anvendes et kg genanvendt plast, spares miljøet for 1,8 kg CO2. Mulighederne er derfor enorme, når man tænker genanvendelse af plast i spildevands- og fjernvarmerør til både renoveringsprojekter og byggemodninger.