Databeskyttelse

Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger

8. juli 2022

 

Uponor er forpligtet til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi gør brug af et højt beskyttelsesniveau og behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og denne fortroligheds- og cookie-politik ("Privatlivspolitik"). “Personlige oplysninger ” betyder alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar person. Denne privatlivspolitik indeholder information om, hvordan Uponor behandler dine personlige oplysninger i relation til webstedet www.uponor.com eller underwebsteder (herefter kollektivt benævnt“Webstedet”).

Webstedet, Uponors produkter eller tjenesterne kan indeholde links til andre virksomheders websteder og tjenester med hver deres privatlivspolitikker og/eller tredjeparters tjenester, som er installeret på din enhed, som kan give adgang til oplysninger på din enhed. Uponor anbefaler dig at læse disse tredjeparters privatlivspolitikker omhyggeligt igennem. Uponor er ikke ansvarlig for sådanne tredje parts håndtering af personoplysninger eller indhold.

Når du anvender Webstedet og/eller oplyser personlige oplysninger til Uponor, erklærer du dig indforstået med, at disse personlige oplysninger må behandles som beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Hvis du ikke kan acceptere denne fortrolighedspolitik, anbefaler Uponor, at du undlader at anvende Webstedet eller indsende personlige oplysninger.

1. Persondataansvarlig

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Uponor Corporation; for lokale landespecifikke Uponor-websteder parallelt (i fællesskab eller separat) med sit lokale Uponor-datterselskab (fælles "Uponor"). Du kan kontakte den dataansvarlige på:

Ilmalantori 4
00240 Helsinki
Finland

e-mail: privacy@uponor.com
 
2. Formålet med behandling af personlige oplysninger samt juridisk grundlag for samme

Under din brug af Webstedet indsamles og behandles der muligvis bestemte personlige oplysninger, der vedrører dig.

Disse personlige oplysninger må anvendes til følgende formål, afhængigt af Uponors retmæssige interesser i forbindelse med (flere af disse kan gælde samtidig):

  • vedligeholdelse og videreudvikling af Webstedet samt Uponors øvrige produkter og tjenester
  • markedsførings- og kommunikationsformål, f.eks. med henblik på markedsføringsresearch eller direkte eller automatiseret markedsføring, med henblik på at informere om nye funktioner, nye produkter eller produktlanceringer og kampagnetilbud
  • levering af produkter og tjenester i forbindelse med at efterleve kontrakten mellem dig og Uponor, sikre funktionaliteten og sikkerheden af Uponors produkter og tjenester, identificere dig og forhindre samt undersøge eventuel misbrug
  • statistik- og analyseformål.

Hvis du kommunikerer med os via Webstedet og/eller registrerer dig som bruger af Webstedet (hvis relevant), kan Uponor i visse tilfælde også behandle personlige oplysninger, da denne behandling er nødvendig for at sikre opfyldelsen af kontrakten mellem dig og Uponor, forberedelsesarbejde til kontrakten eller, i enkelte tilfælde, baseret på dit samtykke.

I det omfang, Uponor behandler dine personlige oplysninger i henhold til dit samtykke, har du ret til, når som helst og uden beregning, at trække dit samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger tilbage. 
 
3. Indsamlede personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger indsamles typisk, når du anvender Webstedet, registrerer din brug af en af Uponors produkter eller tjenester eller på anden vis interagerer med Uponor. De personlige oplysninger, der indsamles, kan bl.a. omfatte adgangstider, webstedet, du kommer fra, hvilke sider du besøger, og hvilket indhold du får vist, samt eventuelle andre adfærdsrelaterede oplysninger, vi får adgang til via din browser.

Uponor kan desuden bede dig oplyse andre oplysninger, såsom navn, e-mailadresse, bopæl, brugernavne, samtykke, feedback, alder, køn og andre ikke-følsomme oplysninger. Uponor vil gerne understrege, at visse ikke-identificerbare oplysninger kan blive identificerbare, når man videregiver personlige oplysninger til Uponor.
 
4. Almindelige datakilder

De personlige oplysninger indsamles fra følgende kilder:

  • oplysninger afgivet af dig eller via din brug af Webstedet, eller via anden kontakt til Uponor
  • Uponors underleverandører hvad angår levering af tjenester, der vedrører Webstedet
  • Offentligt tilgængelige kilder

 
5. Almindelig videregivelse af data og dataoverførsel uden for EU eller EØS

De personlige oplysninger kan blive videregivet af Uponor til koncernens selskaber, også uden for EU eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), i henhold til en kontrakt mellem de relevante Uponor-entiteter, der er udarbejdet på baggrund af Europa-Kommissionens generelle kontraktbestemmelser, og som sikrer, at den fornødne databeskyttelse er på plads. De personlige oplysninger lagres på serveren og overføres ikke til steder uden for EU eller EØS.

Uponor er berettiget til at videregive personlige oplysninger til autoriserede tredjeparter med henblik på behandling på vegne af Uponor som beskrevet i denne privatlivs/fortolighedspolitik. Dine personlige oplysninger kan blive behandlet af sådanne autoriserede tredjeparter, også uden for EU eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), i henhold til en kontrakt mellem Uponor og tredjeparterne, der er udarbejdet på baggrund af Europa-Kommissionens generelle kontraktbestemmelser, eller andre passende sikkerhedsforanstaltninger for dataoverførsler som angivet i EU General Data Protection Regulation (GDPR), og som sikrer, at den fornødne databeskyttelse er på plads.

Uponor kan videregive dine personoplysninger til andre virksomheder indenfor Uponor-koncernen såvel som til autoriserede tredjeparter, som håndterer personoplysninger for Uponor til formål som beskrevet i denne politik. Vi kan yderligere foretage markedsføring og anden kommunikation med vore partnere. I forbindelse med dette kan vi slå personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, sammen med personoplysninger, som vores partnere har samlet ind om dig for, f.eks. at undgå unødig kommunikation og for at kunne skræddersy vores budskab til dig.

I tilfælde af, at Uponor sælger, køber, fusionerer med eller omorganiserer sin virksomhed på nogen måde, kan det medføre, at Uponor videregiver personlige oplysninger, eksempelvis til potentielle og faktiske købere og deres rådgivere.

Derudover kan Uponor muligvis blive pålagt at videregive dine personlige oplysninger til myndighederne. Det er endvidere muligt, at Uponor videregiver og på anden vis behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning med det formål at beskytte vores legitime interesser.
 
6. Principper vedrørende datasikkerhed og datalagring

De personlige oplysninger lagres primært elektronisk. De personlige oplysninger lagres på et aflåst sted med adgangsbegrænsning og beskyttet af et bruger-ID og en adgangskode. Eventuelle fysiske kopier af de personlige oplysninger opbevares på et aflåst sted. Kun personer, som i embedsmæssigt medfør er involveret i behandlingen af de personlige oplysninger, har adgang til og lov til at behandle de personoplysninger, der er lagret i registeret.

Uponor gemmer dine personlige oplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at realisere ovennævnte formål, eller i det tidsrum, loven foreskriver. Når disse krav ikke længere er gældende, slettes eller anonymiseres dine personlige oplysninger således, at de ikke længere kan henføres til dig.
 
7. Automatiseret beslutningstagning

Personlige oplysninger anvendes ikke til automatiseret beslutningstagning, som ville få juridiske eller andre konsekvenser for dig.
 
8. Brugerens rettigheder

Ret til adgang: Du er berettiget til at få adgang til at kontrollere dine personlige oplysninger og til at få tilsendt en skriftlig kopi af de personlige oplysninger. Det er gratis at foretage denne kontrol.

Ret til dataportabilitet: I det omfang, Uponor behandler dine personlige oplysninger på baggrund af dit samtykke, eller i forbindelse med indgåelse af kontrakt mellem dig og Uponor, er du berettiget til at modtage de personlige oplysninger, du har oplyst til Uponor, i et struktureret og alment elektronisk format, samt, så vidt det er teknisk muligt, at videresende disse oplysninger til en anden persondataansvarlig uden indsigelse fra Uponors side.

Indsigelsesret: Du er berettiget til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personlige oplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.

Ret til anmodning om rettelser, sletning eller begrænsning: Du er berettiget til at anmode Uponor om at slette dine personlige oplysninger, såfremt de er forældede, irrelevante, forkerte, ufuldstændige eller på anden vis misvisende eller af andre juridisk acceptable årsager. Du er også berettiget til at anmode om at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

Officiel klage: Uponor håber at kunne løse eventuelle problemer, du måtte have med behandlingen af dine personlige oplysninger, til din tilfredshed, men såfremt det ikke er muligt, er du berettiget til at indgive en officiel klage til de nationale datatilsynsmyndigheder.

Såfremt du ønsker at gøre brug af denne ret, skal du sende en skriftlig anmodning til den kontaktperson og adresse, som er angivet i afsnit 11.
 
9. Brug af Cookies

En cookie er en datafil, der lagres i browseren på din computer, når du besøger en hjemmeside. Når du besøger samme hjemmeside igen, genkender siden den gemte cookie og får information om din tidligere aktivitet. Læs mere om teknologien, og hvordan den virker, her: http://www.allaboutcookies.org.
Vores hjemmeside kan fra tid til anden lagre en cookie på din computer for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt, for at forbedre hjemmesidens effektivitet og/eller for at gøre Uponors services tilgængelige for dig. Du vælger selv, hvilke cookies du vil acceptere. Hjemmesiden kan dog anvende nødvendige (essentielle) cookies uden dit tilsagn for at sikre, at hjemmesiden fungerer teknisk korrekt. Du kan når som helst ændre cookieindstillingerne i din browser og ændre de samtykker, du har givet, under ”Cookieindstillinger”.
Denne privatlivs- og cookiepolitik beskriver, hvordan Uponor anvender cookies samt cookielignende filer og -teknologier på hjemmesiden.
Formålet med brug af cookies – cookie-kategorier
Essentielle cookies: Det er nødvendigt med brug af visse cookies, for at de grundlæggende funktioner på hjemmesiden fungerer korrekt. Cookies i denne kategori er nødvendige for hjemmesidens drift og for, at du får en god oplevelse, når du besøger hjemmesiden.
Analysecookies: Cookies i analysekategorien bruges til overvågning af trafikken på hjemmesiden, til at optimere din brugeroplevelse og analysere indsamlede data om brugen af hjemmesiden eller til at indsamle statistik over antallet af besøgende på siden. Denne type cookies kan, som beskrevet nedenfor, leveres af tredjepart.
Markedsføringscookies: Uponor kan også anvende cookies for at kunne levere bedre services og produkter til dig. Denne kategori af cookies anvendes eksempelvis til forbedring af hjemmesiden, til personalisering og til reklame og kan, som beskrevet nedenfor, leveres af tredjepart. For dit vedkommende betyder det, at hjemmesiden eksempelvis husker dit valg af sprog og land. Uponor udfører desuden analytisk profilering for at blive klogere på, hvad der er populært blandt brugerne. Uponor kigger eksempelvis på, hvor hjemmesidens indhold tilgås fra, for at tilpasse siden og dermed sikre den bedst mulige brugeroplevelse. Denne type cookies hjælper til at personalisere indholdet på siden ved eksempelvis at vise målrettede bannere og anbefalinger. Uponor kigger også på, hvilke henvisninger der anvendes til at tilgå hjemmesiden for at evaluere effektiviteten af Uponors annoncer og kampagner. Uponor bruger desuden disse cookies til at fremvise Uponor kampagner og sikre dig målrettet annoncering.
Hvor længe dine oplysninger gemmes afhænger af cookietypen og af den tredjepartsudbyder, der leverer den pågældende cookie. Tredjepartsudbyderne beskriver i deres privatlivspolitik herunder, hvor længe de pågældende cookies lagres. Læs mere via nedenstående links. Session cookies er midlertidige og slettes, når browseren lukkes, mens andre cookies (persistent cookies) typisk slettes efter alt mellem to måneder og to år.
 
10. Hjemmesidens funktionalitet og services leveres af tredjepartsudbydere

Nedennævnte tredjepartsudbydere kan, med dit udtrykkelige samtykke, vise, modificere og indstille egne cookies, som om du besøger tredjepartens hjemmeside direkte. Afhængigt af hvilken hjemmeside du besøger, er det ikke sikkert, at alle nedenstående tredjepartscookies anvendes, da en del af disse cookies kun bruges på visse lokale hjemmesider. Du anmodes ikke om samtykke til at nedenstående tredjepartsudbyderes essentielle cookies, da de pågældende hjemmesider ikke kan fungere uden dem.

Cookies fra tredjepart i kategorien Essentielle Cookies:

Uponor benytter Google Tag Manager til at aktivere samtykkebaseret styring af cookies for tredjepartsservices og reCAPTCHA til at beskytte hjemmesiden mod svindel og misbrug ved at verificere, at brugeren ikke er en robot, når eksempelvis formularer udfyldes. Alle disse cookies leveres af Google, Inc. Opbevaringsperioden for de data, Google indsamler, varierer, afhængigt af indholdet og formålet med brugen af disse data, og afhængigt af, hvilke indstillinger du har valgt. Visse typer data bliver desuden afidentificeret efter et forudfastsat tidsrum. For eksempel afidentificeres annoncedata i serverlog ved, at en del af IP-adressen slettes efter 9 måneder, og cookiedata efter 18 måneder. Du kan se Googles privatlivspolitik her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Uponor benytter Euroland til at præsentere animerede økonomiske oplysninger. Anvendes kun på investor-siden. Du kan se Eurolands privatlivspolitik her: https://www.euroland.com/cookiepolicy/en-gb.html

Uponor benytter Usercentrics Consent Management Platform til at aktivere samtykkebaseret styring af cookies for services, der er opsat på vores hjemmesider. Denne service leveres af Usercentrics GmbH. Opbevaringsperioden er det tidsrum, de indsamlede data gemmes til behandlingsformål. Samtykkeoplysninger (samtykke og tilbagekaldelse af samtykke) gemmes i to år. Herefter slettes de pågældende data automatisk. Du kan se Usercentrics’ privatlivspolitik her: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Uponor bruger Kentico content management system fra Kentico software s.r.o. til præsentation og administration af websteder. Klik her for at læse Kenticos privatlivspolitik: https://xperience.io/privacy-po
 
Tredjepartsudbydere i kategorien Analysecookies:
Uponor benytter webanalyseværktøjet Google Analytics og korttjenesten Google Maps fra Google, Inc. Opbevaringsperioden for de data, Google indsamler, varierer, afhængigt af indholdet og formålet med brugen af disse data, og afhængigt af, hvilke indstillinger du har valgt. Visse typer data bliver desuden afidentificeret efter et forudfastsat tidsrum. For eksempel afidentificeres annoncedata i serverlog ved, at en del af IP-adressen slettes efter 9 måneder, og cookiedata efter 18 måneder. Du kan se Googles privatlivspolitik her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Tredjepartsudbydere i kategorien Markedsføringscookies:

Uponor benytter AddThis-bogmærketjenesten fra Oracle Corporation til opsætning af tredjeparts-plugins til sociale medier. Oracle gemmer AddThis-data i 13 måneder efter indsamling. Et prøvesæt på 1 % af AddThis-data (”sample-datasæt”) gemmes i maks. 24 måneder for at sikre forretningskontinuiteten. Du kan se Oracle AddThis’ privatlivspolitik her: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

Uponor bruger Adobe pdf embed fra Adobe Inc. til at vise previews af pdf-dokumenter på webstedet. Hvis du vil læse Adobes politik om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du klikke her: https://www.adobe.com/privacy.html

Uponor bruger GlobalNewswire-tjenesten fra Intrado Corporation til distribution af investor-nyheder globalt, kun på investor-webstedet https://www.uponorgroup.com/en-en. Klik her for at læse Intrados privatlivspolitik: https://www.intrado.com/en/legal-privacy

Uponor benytter Google AdsConversion Linker, Google Ads Conversion Tracking, Google AdWords Remarketing fra Google, Inc til placering af annoncer på hjemmesiden og til Google-søgninger. Opbevaringsperioden for de data, Google indsamler, varierer, afhængigt af indholdet og formålet med brugen af disse data, og afhængigt af, hvilke indstillinger du har valgt. Visse typer data bliver desuden afidentificeret efter et forudfastsat tidsrum. For eksempel afidentificeres annoncedata i serverlog ved, at en del af IP-adressen slettes efter 9 måneder, og cookiedata efter 18 måneder. Du kan se Googles privatlivspolitik her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Uponor bruger FormAssembly by FormAssembly, Inc. til at indsamle data til forskellige kundetjenester.For at læse FormAssemblys fortrolighedspolitik kan du klikke her: https://www.formassembly.com/privacy-policy/
 
Uponor benytter onlineværktøjet Hotjar fra Hotjar Ltd. til marketinganalyser og marketing-services. Hotjar gemmer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt til det eller de formål, som Hotjar oprindeligt indsamlede data til, eller til at levere Hotjar-software, løse tvister, etablere juridisk forsvar, foretage revision eller forfølge legitime forretningsformål. Hotjar kan også gemme personoplysninger hvis påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Hotjar sletter automatisk alle IP-adresser, der behandles eller gemmes af Hotjar, inden for tredive (30) kalenderdage. Du kan se Hotjars privatlivspolitik her: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Uponor bruger kun Maplet by Maplet Oy på det finske websted til at vise kunderne det nærmeste Uponor installations- og servicecenter.

Uponor bruger Microsoft-formularer fra Microsoft Corporation til specifikke formularer på webstedet til at indsamle kundefeedback. Klik her for at læse Microsofts politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Uponor benytter Pardot fra Salesforce.com, Inc. til at muliggøre marketingautomatisering over for kunder og potentielle kunder. Du kan se Salesforces privatlivspolitik her:   https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/

Uponor bruger Sleeknote fra Sleeknote ApS til at muliggøre marketing-popups. Anvendes kun på den danske hjemmeside. Du kan se Sleeknotes privatlivspolitik her:  https://sleeknote.com/privacy-policy.

Uponor anvender Vara Services by Vara Research GmbH udelukkende på investorwebstedet https://www.uponorgroup.com/en-en til markedsprognoser og præsenterer konsensusvurderinger indsamlet af Vara Research fra https://vara-services.com/uponor/. For at læse Vara Researchs privatlivspolitik, klik her: https://www.vararesearch.de/en/privacy-policy/

Uponor benytter Facebook Instagram og WhatsApp fra Meta Inc. til tilstedeværelse og annoncering på de sociale medier. Meta gemmer data, indtil de ikke længere er nødvendige for at levere Metas tjenester og Metas produkter, eller indtil din konto slettes – alt efter hvad der kommer først. Dette afgøres fra sag til sag og afhænger af eksempelvis datatype, hvorfor de pågældende data indsamles og behandles samt relevante juridiske eller driftsmæssige lagringsbehov. Når du eksempelvis søger efter noget på Facebook, kan du til enhver tid få adgang til og/eller slette søgningen i din søgehistorik, men loggen for søgningen slettes automatisk efter 6 måneder. Du kan se Metas privatlivspolitik her: https://www.facebook.com/policy.php

Uponor benytter LinkedIn fra LinkedIn Corporation til tilstedeværelse og annoncering på de sociale medier. LinkedIn gemmer normalt dine personoplysninger, så længe du har en åben konto eller efter behov for at yde dig LinkedIns services. Dette omfatter både data, du eller andre har givet til LinkedIn, og data genereret eller udledt af din brug af LinkedIns services. Du kan se LinkedIns privatlivspolitik her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Uponor benytter YouTube fra Google Inc. til tilstedeværelse og annoncering på de sociale medier. Opbevaringsperioden for de data, Google indsamler, varierer, afhængigt af indholdet og formålet med brugen af disse data, og afhængigt af, hvilke indstillinger du har valgt. Visse typer data bliver desuden afidentificeret efter et forudfastsat tidsrum. For eksempel afidentificeres annoncedata i serverlog ved, at en del af IP-adressen slettes efter 9 måneder, og cookiedata efter 18 måneder. Du kan se Googles privatlivspolitik her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Uponor bruger Lumoa til at analysere kundefeedback. Du kan læse mere om Lumoas privatlivspolitik her: https://www.lumoa.me/privacy-policy/
 
Funktioner på de sociale medier:
Hjemmesiden kan bruge plugins til sociale medier, som eksempelvis Like-knappen fra sociale netværker som Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube og Instagram. Indholdet af plugins til sociale medier på hjemmesiden kommer direkte fra de pågældende sociale netværk. Når du besøger hjemmesiden, mens du er logget ind på et socialt netværk, opretter din browser direkte forbindelse til det sociale netværks servere. Hvis du er logget ud af de sociale netværk, mens du besøger hjemmesiden, sender din browser mere begrænset information til de sociale netværk. Hjemmesidens plugins fra sociale medier er underlagt privatlivspolitikken og andre vilkår og betingelser fra de pågældende sociale mediers hjemmesider (se links til de pågældende privatlivspolitikker ovenfor). De oplysninger, der indsamles af de sociale netværk, videregives ikke til Uponor uden dit udtrykkelige samtykke.
 
11. Ændringer i denne privatlivspolitik

Uponor forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden. I tilfælde af væsentlige, ugunstige ændringer vil Uponor dog informere om sådanne ændringer både i indledningen til selve privatlivspolitikken og på forsiden af hjemmesiden. Uponor tilråder, at du gennemlæser denne privatlivspolitik fra tid til anden for at holde dig ajour med eventuelle ændringer.
I tilfælde af spørgsmål bedes du kontakte kundeservice eller sende en e-mail til:  info@uponor.com