Sikker håndtering af gods

Generelt om godshåndtering

Som led i Uponor Infras interne sikkerhedsarbejde for sikker af- og pålæsning ønsker vi som leverandør at sætte fokus på sikker modtagelse og aflæsning af vores produkter, på arbejdspladser og faciliteter.


Generel information
 • Rør og rørdele leveres med lastbil med mindre andet er aftalt og modtager står for aflæsning.
 • ​Produkterne er ofte tunge, hvilket kan udgøre en fare for både personer, der håndterer produkterne, og personer, der befinder sig i nærheden.
 • Da aflæsningsforholdene varierer, bør hver losning planlægges og forberedes omhyggeligt.
 • Enhver skade, der opstår under transport eller aflæsning, kan give problemer med produkterne, og derfor er det vigtigt, at produkterne håndteres varsomt.
 • Ved læsning på Uponor Infras faciliteter bruges stivere og spænderemme for at forhindre rør og dele i at bevæge sig under aflæsning.

 

Information til modtageren

 • Planlæg og forbered aflæsningsområdet i god tid i overensstemmelse med Trafikstyrelsens regler. Tjek at pladsen er stor nok til både lastbil, trailer og kran.
 • Tjek også, at der er god plads til rådighed, og at overfladen er tilstrækkelig flad.
 • Sørg for, at det planlagte opbevaringsområde er plant, så der ikke er risiko for, at rørene bevæger sig.
 • Standardleverancer med rør (op til 12 meter) udføres normalt med lastbil med lukket trailer.
 • Standardleverancer med rør (længere end 12 meter) udføres normalt med åben trailer.
 • Ønskes løftestropper til aflæsning med kran/gravemaskine eller strøer til opbevaring skal dette aftales ved bestillingen.
 • Vær opmærksom på, at der kan forekomme afvigelser fra standardleverancer.

OBS: Alle chauffører skal bære arbejdssko, sikkerhedsvest og hjelm på på arbejdspladser, hvor der er kraner, rendegravere eller lignende maskiner!

Modtagelse af gods fra Uponor Infra Sverige

 • Losning af biler bør aldrig ske tidligere end aftalt. Henvis i stedet chaufføren til Uponor Infra A/S, +45 46 40 53 11.
 • Underskriv aldrig en fragtseddel før aflæsningen er fuldført.
 • Noter alle uoverensstemmelser på fragtbrevet, hvis leveringen ikke stemmer overens med dokumenterne, og bed chaufføren om at underskrive fragtbrevet.
 • Fotografer varerne, hvis de er beskadiget ved ankomst, før aflæsning og efter aflæsning.
 • Noter hvilken slags problem der har været på lokationen, registreringsnummer, vores leverings-/ordrenummer og send det via e-mail sammen med en underskrevet kopi af følgesedlen og eventuelle fotografier til vores kundeservice, infra.dk@uponor.com. Den ordreansvarlige tager sig af sagen.

Aflæsning af rør eller rørbundter på lukket bil/trailer

 • Inden spænderemmene løsnes, skal man sikre sig, at traileren er i vater, og at lasten holdes på plads, fx ved hjælp af stolper eller spænderemme.

  OBS!
  Rør og bundter skal sikres med gafler, før spænderemmene løsnes.
 • Ved aflæsning må traileren ikke hælde mod aflæsningssiden.
 • Sørg for, at gaflerne er fri for sne og is. Spidserne af gaflerne skal pege opad ved aflæsning.
Öppen lossning Desktop
Lossning 3 50 50 desktop

Aflæsning af rør eller rørbundter fra åben bil/trailer

 1. Ved aflæsning med kran lægges først en løftestrop rundt om de frie ender og rørene løftes i den ene ende, så der kan placeres løftestropper omkring midten af rørene.
 2. Sæt derefter to løftestropper rundt om rørbundtet i midten. Sænk derefter rørbundtet tilbage på bilen.
 3. Rørbundtet kan så løftes ned fra traileren i stropperne.
  Krogen skal være certificeret og ubeskadiget.

  OBS! Anvend en lang styrestrop, som skal være mindst lige så lang som længden af rørene.