Blue is the new green

Uponor går forrest i indsatsen for at fremstille bæredygtige byggematerialer til kommercielle, boligmæssige og infrastrukturelle formål. Bæredygtighed er kernen i vores mission, vision og strategi.

Derfor har vi skabt produktserien Uponor Blue. Uponor Blue-produkter hjælper dig med at opnå dine miljømæssige mål samt dine mål for reduktion af CO2-udledningen.  

Uponor Blue-sortimentet opfylder de samme standarder og krav til præstationsevne som vores traditionelle produkter. Metoderne og CO2-klassificeringerne valideres med ISCC- og EPD-certificeringer.  

Ved at vælge et Uponor Blue-produkt kan du være sikker på at træffe en beslutning i dag, som tager hensyn til miljøet i fremtiden. Uponors signaturfarve er blå, og vi bruger den til at underbygge vores engagement inden for bæredygtighed. Hos Uponor er blå det nye grøn.  

Desuden går Uponor Blue-produkter hånd i hånd med FN’s verdensmål for bæredygtige  klimaindsatser som rent vand og sanitet, ansvarligt forbrug, ansvarlig produktion og CO2-reduktion. 

Med Uponor Blue er du på rette vej med at reducere CO2-udledningen med 55 % inden udgangen af 2030. Dette reduktionsmål – “Fit for 55” – er fastsat af EU, og det er et delmål på vores vej mod et CO2-neutralt Europa.   

“I fremtiden vil bæredygtige produkter være et krav, hvis du vil have en plads i markedet.”
- Michael Rauterkus, President og CEO hos Uponor Corporation  

Mere om Fit for 55

Uponor gør byer blå

EU's 2030-mål for reduktion af CO2-aftrykket baner vejen for et CO2-neutralt Europa i 2050. Uponor Blue-produkter hjælper din organisation med at nå dine bæredygtighedsmål og bygge miljøvenlige byer. Sammen gør vi byer blå!

  • 2021
  • 2022
  • 2025
  • 2030

Det første Uponor Blue produkt er lanceret

Ultra Rib 2 Blue er det første gravitationskloakrør med op til 70 % reduktion af CO2-aftrykket. Dette resultat er nået ved at anvende over 50 % certificeret vedvarende råmateriale.


Blue is the new green

Uponor Blue-produkter har bæredygtighed i centrum. Enten ved at bruge genbrugte eller vedvarende råvarer, eller ved at opnå besparelser gennem større ydeevne.

PEX Pipe Blue

PEX Pipe Blue er lanceret til bolig- og erhvervsbyggeri. Uponor PEX Pipe Blue er det første biobaserede PEX-rør på markedet med op til 88 % reduktion af CO2-aftrykket.


40 % af produkterne er Uponor Blue

I 2025 opfylder 40 % af vores produkter kravene til Uponor Blue med fuld datagennemsigtighed ved EPD-certificering.


Vi har nået vores mål

I 2030 har alle vores produkter EPD-certificeringer og indgår i Uponor Blue-sortimentet. Vi har nået vores miljømål.

Hvad gør Uponor Blue-produkterne bæredygtige?

Uponor Blue-produkter har flere egenskaber, der gør produkterne bæredygtig. De kan være fremstillet af enten vedvarende eller genanvendte materialer eller de kan skabe ressourcebesparelser gennem en bedre udnyttelsesgrad. Ud over at Uponor Blue medvirker til at opfylde dine mål for reduceret CO2-aftryk, så opfylder Uponor Blue-serien også de samme standarder, krav og ydeevne som traditionelle produkter.

Som garanti for produkternes bæredygtighed tilbyder vi fuld datagennemsigtighed. Det gør det nemmere for dig at påvise dit projekts positive miljøpåvirkning. Alle vores bæredygtige initiativer valideres uafhængigt af tredjepart med certificeringer. Takket være Miljøvaredeklarationer (EPD’er) og International Sustainability & Carbon Certification (ISCC Plus) kan du have fuld tillid til den CO2-besparelse, du opnår ved at vælge Uponor Blue-produkter.

Massebalance

Massebalancen er en af de enkleste og mest omkostningseffektive metoder til at reducere CO2-aftrykket ved fremstilling af infrastrukturprodukter.

Den går ud på delvist at erstatte fossilbaseret jomfrueligt materiale med vedvarende råmateriale, som kan spores tilbage til de første indsamlingssteder. Dette gør det muligt gradvist at gå fra fossile til vedvarende råmaterialer uden den store indvirkning på produktomkostningerne.

Miljøvaredeklaration (EPD)

EPD er et standardiseret og tredjepartsverificeret dokument, som stadfæster et produkts miljøpåvirkning. Den evaluerer produktets samlede livscyklus og beskriver dette som produktets CO2-aftryk.

Du får således en pålidelig metode til at kunne sammenligne forskellige produkter, der opfylder samme funktion. Flere af Uponors produkter er allerede EPD-verificerede, hvilket gør det muligt at dokumentere deres miljøpåvirkning med fuld datagennemsigtighed.

Se vores Uponor Blue produkter

Ultra Rib 2 Blue

Ultra Rib 2 Blue er et bæredygtigt plastrør til spildevand med op til 70 % CO2-reduktion. Røret følger Massebalance-modellen, idet det er baseret på vedvarende råmateriale og består af mindst 55 % biobaseret råmateriale.

IQ Blue

IQ Blue er det første bæredygtige regnvandsrør på markedet. IQ Blue-rør kan bruges som regnvandsrør eller som vejtromler til transportsektoren, kommercielt byggeri eller landbrug og skovbrug.

Fit for 55

EU har sat sig et bindende mål om at være klimaneutralt i 2050. Som et skridt på vejen mod denne målsætning har EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 55 % inden udgangen af 2030.
The “Fit for 55”-pakken er et antal forslag til at revidere og opdatere EU-lovgivningen for at sikre, at nye politikker og love tilpasses klimamålene for 2030 og frem. Flere nye initiativer indgår desuden i pakken.
Med Uponor Blue, er du på rette vej med at opfylde CO2-reduktionsmålet på 55 % i 2030 – og CO2-neutralitet inden udgangen af 2050.