Produkter

Drænrør og dræningssystem

Dræningssystemer med 100 års levetid

Dræning betyder opsamling og afledning af grundvand. Jorden dræner sig selv ved hjælp af højde og natur. Dette er dog ikke altid tilfældet i vores moderne samfund. Jo mere vi forandrer jorden, fjerner vegetationen, anlægger bebyggelse, desto større er behovet for at anlægge et effektivt dræn. Uponor Infra har udviklet effektive rør til alle typer dræn af veje, bygninger og landbrugsarealer.

Drænrør fremstillet af holdbare og sikre plastmaterialer

Uponors IQ-rør er udviklet i henhold til kravene i Nordic Poly Mark med stivhedsklasse SN8. Vores innovative slidteknologi sikrer en glat ledning, der opretholder flowet. Uponor Infras dræningssystemer er yderst korrosionsbestandige, hvilket giver en levetid på +100 år, selv ved lave PH-værdier. Systemerne, der er fremstillet af polyethylen (PE) eller polypropylen (PP), er kemisk resistente over for de fleste af de stoffer, der findes i og omkring ledningerne, og har meget gode slidegenskaber. Overvågning og vedligeholdelse af drænrørene foretages via brønde.

Komplet drænrørssystem

Vores drænsystem omfatter et komplet sortiment af drænrør, drænslange, fittings og drænbrønde af høj kvalitet. Hele sortimentet er godkendt i henhold til gældende standarder.
Uponor drænrør

Fordele ved Uponor drænrørsløsninger

  • Effektive løsninger
  • Bredt udvalg af applikationer og rækkevidde
  • Enkel og nem håndtering og installation
  • Fremstillet af holdbare og sikre plastmaterialer
  • Drænrør til dræning af huset er korrosionsbestandige og kemisk resistente

Uponors drænrørssystemer

IQ-drænrør til veje

Uponors top-slidsede og fuld-slidsede drænrørssystemer til veje findes i et komplet sortiment af rør, fittings og brønde.

IQ-drænrør til huse og bygninger

Underjordiske drænrør forebygger skimmel og frostskader forårsaget af kraftig regn.

PE- og PVC-drænrør til landbruget

Med dræning af landbrugsarealer kan åbne grøfter omdannes til frugtbar jord.

Drænbrønde

Uponors justerbare, lette og vandtætte drænbrønde anvendes til at regulere mængden af vand på markerne.

Dokumentation vedrørende Uponor drænrørssystemer

Uponor drænrørssystemer; kravspecifikation februar 2008

Uponor drænrørssystemer; kravspecifikation februar 2008

Kravspecifikation februar 2008 - Uponor drænrørssystemer

PDF 27 KB
Uponor IQ drænrør

Uponor IQ drænrør

Teknisk datablad for IQ-drænrør

PDF 654 KB

Andre relevante sider

Regnvandsbrønde

Komplet sortiment af regnvandsbrønde med forskellige anvendelsesformål til håndtering af regnvand.

IQ-infiltrationsrør

Perforerede IQ-infiltrationsrør tilbyder særlig stor infiltrationsvolumen til større arealer.

Pumper

Pumper giver mulighed for at kontrollere vandstrømmen uden at regnvandsnetværket overbelastes.

Regnvandsbassiner

Uponor Weholite bassiner til tilbageholdelse af regnvand og forebyggelse af oversvømmelse.