Regnvandsbrønde

Komplet sortiment af brønde til regnvandshåndtering

Regnvandsbrønde er en effektiv måde at udnytte regnvand på og bidrager til at reducere belastningen på det kommunale kloaksystem og mindsker risikoen for oversvømmelse. Uponors regnvandsbrønde er designet til at opsamle og håndtere regnvand på en effektiv og bæredygtig måde. Regnvandsbrøndene fungerer som reservoirer, der opsamler regnvand fra tagafløb, parkeringspladser og andre overflader. Brøndene er fremstillet af et miljøvenligt materiale med god kemisk resistens og har en lang levetid. De leveres klar til installation.
 

Regnvandsbrønde anvendes til:

 

  • Opsamling af regnvand og lede det videre
  • Fjernelse af faste partikler, blade og andre urenheder
  • Inspektion, vedligeholdelse eller ændring af vandets retning eller højdepunkt
  • Infiltrere regnvand ud i jorden
  • Rensning af regnvand
  • Regulering af vandstrøm
Læs mere om vores regnvandsbrønde

Teknisk dokumentation om Uponor regnvandsbrønde

Uponor løsninger til rensning af regnvand

Uponor løsninger til rensning af regnvand

PDF 5 MB
Uponor Rense- og inspektionsbrønde 315 og 425 mm

Uponor Rense- og inspektionsbrønde 315 og 425 mm

Teknisk datablad på PP-brønde til rens og inspektion

PDF 630 KB
Uponor rense- og inspektionsbrønde 600 mm

Uponor rense- og inspektionsbrønde 600 mm

Teknisk datablad for rense- og inspektionsbrønde til flere indløb og retningsbestemmelse

PDF 582 KB
Uponor rense- og inspektionsbrønde 1250 mm

Uponor rense- og inspektionsbrønde 1250 mm

Teknisk datablad på skræddersyede store brønde

PDF 276 KB
Uponor rendestensbrønde

Uponor rendestensbrønde

Teknisk datablad til bortledning af vand fra kørebaner m.v.

PDF 330 KB
Uponor tagnedløbsbrønde

Uponor tagnedløbsbrønde

Teknisk datablad til bortledning af regnvand fra tage

PDF 435 KB
Uponor drænbrønde

Uponor drænbrønde

Teknisk datablad på multibrønde til dræning af regnvand

PDF 217 KB
Uponor tørbrønde

Uponor tørbrønde

Teknisk datablad på tørbrønde til afvanding af f.eks. cykelstier

PDF 236 KB
Uponor Smart Trap sandfangsbrønde

Uponor Smart Trap sandfangsbrønde

Teknisk datablad på Smart Trap sandfangsbrønd

PDF 137 KB
Uponor IQ perkolationsbrønde

Uponor IQ perkolationsbrønde

Teknisk datablad på IQ infiltrationsbrønde

PDF 358 KB
Uponor filterbrønde

Uponor filterbrønde

Teknisk datablad til rensning af regnvand for tungmetaller og olier

PDF 519 KB
Uponor Vault brønde

Uponor Vault brønde

Teknisk datablad til oprensning af regnvand fra hærdede overflader på op til 20 hektar

PDF 611 KB
Uponor Vortex brønde

Uponor Vortex brønde

Teknisk datablad på bundfældningsbrønd til rensning af regnvand fra hårde overflader på op til 10 hektar

PDF 478 KB