Brøndsystemer til regn- og spildevand

Brønde til filtrering, rensning og inspektion af regnvand

Uponors sortiment af brønde er designet til at opfylde alle krav til infrastruktur. Vi tilbyder et bredt udvalg af brønde, herunder regnvandsbrønde, rensebrønde, drænbrønde og inspektionsbrønde. Vores regnvandsbrønde er designede til at opsamle og transportere regnvand, mens vores rensebrønde sikrer effektiv rensning med henblik på bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne. Inspektionsbrønde bruges til at forbinde flere rørledninger og foretage retningsændringer i kloak- og regnvandsnetværk. De sikrer dig nem adgang til at foretage inspektion og vedligeholdelse. Uponors specialfremstillede servicebrønde anvendes til forskellige formål, herunder ventilbrønde, trykfordelerstationer og brønde med måleudstyr.

Fordelene ved vores brønde er lang holdbarhed, nem installation og vedligeholdelse samt pålidelig ydeevne. Vores produkter er fremstillet af højkvalitetsmaterialer og er designet til at modstå krævende miljøer og høje belastninger. Uanset projektets formål, er Uponor din pålidelige partner. Vores sortiment af brønde sikrer effektiv håndtering af vand og spildevand samt bæredygtig brug af regnvand. 

Uponor brøndsystemer

Uponor rense- og inspektionsbrønde

Komplet sortiment af rense- og inspektionsbrønde ø315 og ø425 og Accesso 600 mm og 1000 mm brønde.

Regnvandsbrønde

Regnvandsbrønde med indbygget sandfang til anvendelse som tagnedløbsbrønde, rendestensbrønde drænbrønde og tørbrønde.

Servicebrønde

Uponors PE service-brønde af Weholite-rør er designet til en levetid på 100 år.

Filterbrønde

Filterbrønd til opsamling af tungmetaller og olie. Brønden kan håndtere en vandstrøm på 12 liter/sekund.

Vault filtermagasin

Et designet og kompakt anlæg til oprensning af regnvand fra hærdede overflader op til 20 ha. Passer ind ved trange forhold og kan placeres både under trafikerede områder og grønne arealer.

Vortex - skræddersyet brønd

Vortex er en bundfældningsbrønd til rensning af regnvand. Oprensningen sker gennem en optimeret sedimentering hvor partiklerne synker mod bunden til sedimentopfanget.
Spørgsmål og svar om Uponors brønde