Trykrørssystemer

Markedets stærkeste trykrør

Ved transport af spildevand, drikkevand eller gas anvendes trykrør. Trykrør i plast er et rørsystem med høj styrke og fleksibilitet og samtidig et virkelig sikkert rørsystem. Det er et trykrørssystem med lang levetid og dermed en god samlet økonomi. Uponor Infra fremstiller og sælger trykrør i materialerne ProFuse RC (PE100 RC), PE80 (PEM) og PE100 RC (PEH) samt Barrier PLUS-røret til transport af drikkevand i forurenede områder.

Rørene har forskellige farver afhængig af anvendelsesområdet. F.eks. markerer en gasledning med gule gasrør at der er tale om et gasrørssystem. Tilsvarende er gældende for drikkevandsrør og spildevandsrør. Striberne på rørene er vigtige for identifikationen af røret.

Trykrørssystemer i plast har mange fordele, herunder høj styrke, sikkerhed og fleksibilitet. Disse egenskaber gør det muligt at holde både omkostninger og miljøpåvirkninger nede. Drikkevandsrør produceres i PE80 og PE100 RC og har forskellige egenskaber, men de tre vigtigste har de til fælles: tæthed, holdbarhed og lang levetid. Ud over rørene fremstilles også skræddersyede fittings i samme høje kvalitet som rørene.

Fælles for Uponors gasrørsledninger, drikkevandsledninger og spildevandsledninger er, at de er certificerede og mærket med Nordic Poly Mark og opfylder kravene i EN 12201 og INSTA SBC EN 12201. Gasrør, drikkevandsrør og spildevandsrør opfylder henholdsvis de danske og de finske drikkevandskrav.

Læs mere om Uponors trykrørssystemer

Uponor ProFuse RC (PE100 RC)

En videreudvikling af det velkendte ProFuse kapperør med RC-materialets ekstra styrke. Konstruktionen gør røret ekstremt modstandsdygtigt over for overfladeskader og punktbelastninger.

Uponor Barrier PLUS

Det første 100% plast-barriererør til sikker transport af drikkevand i forurenet jord.  Ingen TCE-nedbrydning af aluminium i Barriere PLUS-røret, der er produceret i 100% plast.

Uponor PE80 (PEM)

Et fleksibelt rør, der oftest anvendes til stikledninger til drikkevands- og gasledninger eller som jordvarmerør.

Uponor PE100 RC (PEH)

Trykrøret er et PE100 RC medierør i polyethylen til sikker transport af drikkevand, spildevand og gas. PE100 RC er en særlig kvalitet af polyethylen, der bedre kan modstå punktbelastninger.

Samlemetoder

Download dokumentation om Uponor trykrør

Uponor Trykrør

Uponor Trykrør

Uponor ProFuse-RC og øvrigt trykrørssortiment

PDF 8 MB
Uponor ProFuse RC trykrør

Uponor ProFuse RC trykrør

Teknisk datablad på ProFuse RC trykrør med PP-kappe

PDF 402 KB
Uponor Barrier PLUS barriererør til drikkevand

Uponor Barrier PLUS barriererør til drikkevand

Teknisk datablad på 100% plastbarriererør til transport af drikkevand i forurenet jord

PDF 268 KB
Uponor membranbeskyttede propper til trykrør

Uponor membranbeskyttede propper til trykrør

PDF 325 KB