Produkter

Trykrørssystemer

Markedets stærkeste trykrør

Ved transport af spildevand, drikkevand eller gas anvendes trykrør. Trykrør i plast er et rørsystem med høj styrke og fleksibilitet og samtidig et virkelig sikkert rørsystem. Det er et trykrørssystem med lang levetid og dermed en god samlet økonomi. Uponor Infra fremstiller og sælger trykrør i materialerne ProFuse RC (PE100 RC), PE80 (PEM) og PE100 RC (PEH) samt Barrier PLUS-røret til transport af drikkevand i forurenede områder. Rørene har forskellig farve afhængig af anvendelsesområdet, og striberne på rørene er vigtige for identifikationen af røret. Historisk set er der mange tilfælde, hvor gasrør, drikkevandsrør og spildevandsrør forveksles, hvilket har resulteret i uheldige konsekvenser.

Trykrørssystemer i plast har mange fordele, herunder høj styrke, sikkerhed og fleksibilitet. Disse egenskaber gør det muligt at holde både omkostninger og miljøpåvirkninger nede. Uponors tryksrørsystem (drikkevandssystem/gasrørssystem) i plast anvendes til transport af trykvand, herunder drikkevand samt spildevand og gas. Drikkevandsrør produceres i PE80 og PE100 og har forskellige egenskaber, men de tre vigtigste har de til fælles: tæthed, holdbarhed og lang levetid. Med PE80 og PE100 trykrør kunne der anvendes svejste forbindelser, og med dem er det muligt at fremstille hele rørledningen, så den har samme trækstyrke som selve røret. Ud over rørene fremstilles også skræddersyede fittings i samme høje kvalitet som rørene.

Fælles for alle ovenstående produkter er, at de er certificerede og mærket med Nordic Poly Mark og opfylder kravene i EN 12201 og INSTA SBC EN 12201. Rørene opfylder henholdsvis de danske og de finske drikkevandskrav.

Standardrør til drikkevandssystem og gasrørssystem

Uponor ProFuse RC (PE100 RC)
En videreudvikling af det velkendte ProFuse-rør med RC-materialets ekstra styrke til drikkevandsrør, afløbsrør og gasrør. Konstruktionen gør røret ekstremt modstandsdygtigt over for overfladeskader og punktbelastninger.

Uponor Barrier PLUS
Det første plastrør til 100% sikker transport af drikkevand i forurenet jord. Ingen TCE-nedbrydning af aluminium i Barriere PLUS-røret. Røret er sammen med Barrier Wrap samlingen et komplet plastrørssystem.

Uponor trykrørsystem PE80 (PEM)
Et fleksibelt rør, der oftest anvendes til stikledninger til drikkevands- og gasledninger eller som jordvarmerør.

Uponor trykrørsystem PE100 RC (PEH)
Uponor PE100 RC er et tryksystem, der bruges til transport af drikkevand, kloakvand og gasrørsledninger. PE100 RC er en særlig kvalitet af polyethylen, der bedre kan modstå punktbelastninger.
Fordele ved Uponor trykrør

Fordele

  • Lang levetid
  • Høj styrke og fleksibilitet
  • Nordic Poly Mark certificeret
  • Modstandsdygtig overfor mekaniske påvirkninger, trykstød, trykudsving og jordsætninger
  • Tungmetaller, salte og baser nedbryder ikke polyethylenrør

Samlemetoder

Uponor ProFuse RC (PE100 RC)

En videreudvikling af det velkendte ProFuse-rør med RC-materialets ekstra styrke.

Uponor Barrier PLUS

Det første 100% plast-barriererør til sikker transport af drikkevand i forurenet jord.

Uponor PE80 (PEM)

Et fleksibelt rør, der oftest anvendes til stikledninger til drikkevands- og gasledninger eller som jordvarmerør.

Uponor PE100 RC (PEH)

Trykrøret er et PE100 RC medierør i polyethylen til sikker transport af drikkevand, spildevand og gas.

Download dokumentation om Uponor trykrør

Uponor Trykrør

Uponor Trykrør

Uponor ProFuse-RC og øvrigt trykrørssortiment

PDF 8 MB
Uponor ProFuse RC trykrør

Uponor ProFuse RC trykrør

Teknisk datablad på ProFuse RC trykrør med PP-kappe

PDF 433 KB
Uponor Barrier PLUS barriererør til drikkevand

Uponor Barrier PLUS barriererør til drikkevand

Teknisk datablad på 100% plastbarriererør til transport af drikkevand i forurenet jord

PDF 846 KB
Uponor membranbeskyttede propper til trykrør

Uponor membranbeskyttede propper til trykrør

PDF 325 KB

PE-trykrør til lakseopdræt i Nordatlanten

PE-trykrør til indtags- og overførselslinje til Skaraborgsvatten

Diffusionstæt trykrør i 100% plast sikrer rent drikkevand i Thisted

Ny trykrørsledning til drikkevandsomlægning i København

Andre relevante sider og services

Brøndsystemer

Brøndsystemer til inspektion og filtrering af regnvand i ledningsnettet

Hvordan Uponors servicekonceptet gavner vores kunder

Der er én vigtig ting, som bør inddrages ved ethvert første møde med en kunde.

Uponor Artikler

Hensynet til bæredygtighed, genanvendelighed og cirkulær økonomi er alle grundsten i Uponors løsninger.