Barrier PLUS barriererør

Beskyt vandkvaliteten med et barriererør i 100% plast

Barrier PLUS er det koorsionsfrie rør, der sikrer rent drikkevand, også når røret installeres i forurenet jord, hvor der forekommer giftstoffer og forurenende partikler.

Barrier PLUS rørets egenskaber er blevet grundigt testet af uafhængige tredjeparter og i overensstemmelse med drikkevandsstandarder såsom DK VAND og RINA-specifikationer. Resultaterne viste, at plastbarrierelag modstår de hårdeste organiske og uorganiske giftstoffer, herunder tungmetaller, salte, baser og især kulbrinter som TCE (trichlorethylen). Det er din sikkerhed for, at kemikalierne ikke kan passere gennem røret, og at vandkvaliteten opretholdes i hele Barrier PLUS rørets levetid.

Barrier PLUS-røret er et barriererør i 100% plast, der ikke korroderer og som er modstandsdygtigt over for de hårdeste organiske og uorganiske giftstoffer. Takket være denne opbygning er vandrøret designet til en levetid på +50, hvilket sikrer, at vandet er sikkert og rent og fri for dårlig lugt eller smag.
Sikre drikkevandsløsninger i Thisted og Talpa

Download dokumentation om Barrier PLUS

Uponor Barrier PLUS barriererør til drikkevand

Uponor Barrier PLUS barriererør til drikkevand

Teknisk datablad på 100% plastbarriererør til transport af drikkevand i forurenet jord

PDF 846 KB
Uponor Barrier Wrap krympedel med indbygget plastspærre

Uponor Barrier Wrap krympedel med indbygget plastspærre

Installationsvejledning for samlinger af Barrier PLUS rør med Barrier Wrap

PDF 4 MB
Uponor Barrier PLUS Wrap

Uponor Barrier PLUS Wrap

Teknisk datablad på wrap til samling af Barrier PLUS barrieretrykrør

PDF 451 KB
Uponor Barrier PLUS krympedel med aluminiumstape

Uponor Barrier PLUS krympedel med aluminiumstape

Installationsvejledning for samlinger af Barrier PLUS rør med aluminiumstape

PDF 7 MB
Uponor Barrier Plus - Declaration of Compliance

Uponor Barrier Plus - Declaration of Compliance

Erklæring om overensstemmelse iht. DK-VAND

PDF 127 KB