Komplet sortiment til ejendomme uden offentlig kloakering

Decentral spildevandshåndtering og renseanlæg

Smarte og miljøvenlige renseanlæg til decentral spildevandshåndtering

Decentrale spildevandsløsninger som bl.a. renseanlæg, anvendes til ejendomme, der ikke er forbundet med det kommunale kloaknet. Dette er ofte den mest benytte løsning til at håndtere spildevand i tyndt befolkede områder og feriehuse.

Uponor har markedets mest omfattende spildevandssystem, der bl.a. inkluderer renseanlæg, nedsivningsanlægsamletanke, filtre og brønde. Uponor sikrer, at der altid findes en passende spildevandsløsning til dit behov. Alle vores spildevandsløsninger er testede og godkendte.

Spildevandssystemet vælges i overensstemmelse med den type spildevand, der dannes på ejendommen og kravene i bestemmelserne, under hensyntagen til lokal byplanlægning og miljøbestemmelser. Systemet skal tilpasses den specifikke ejendom og parcel. Inden der kan opbygges et spildevandssystem, skal en specialist inden for vandforsyning udarbejde en plan. "Nøglefærdige" tjenester er også tilgængelige. Disse inkluderer design, installation og vedligeholdelse af spildevandsbehandlingssystemerne.

WehoPuts rensnings anlæg

Fordele ved Uponors spildevandsløsninger

  • Fremstillet i PP, hvilket sikrer lang levetid
  • Anlæggene er testet i henhold til EN 12566:1
  • Tankene kontrolleres med en 3. parts kontrol
  • Bundfældningstanke opfylder funktionskravene i DS 440 "Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning".
  • Tankene er CE-certificerede (dog ikke samletanke)

Uponor spildevandsløsninger

WehoMini 5-30 PE renseanlæg

Biologisk minirenseanlæg til enfamiliehuse eller fritidshuse. Kan anvendes hele året rundt.

WehoPuts 31-1200 PE renseanlæg

Alt spildevand fra flere ejendomme ledes til renseanlægget uden at det er nødvendigt at anvende en bundfældningstank.

Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg er et spildssystemer, hvor spildevandet renses i jorden.

Samletanke

Samletanke til spildevand opbevarer vandet i en sikker og forseglet beholder.

Pumpebrønde

Når et afløb ikke har tilstrækkelig fald, kan en pumpebrønd sikre flowet.

Download dokumentation vedrørende Spildevandsløsninger

Uponor Rensningsanlæg

Uponor Rensningsanlæg

WehoMini 5PE & WehoPuts 10-30PE

PDF 14 MB
Uponor WehoMini Driftsvejledning 5PE

Uponor WehoMini Driftsvejledning 5PE

Driftsvejledning WehoMini

PDF 1 MB
Uponor Bundfældningstank 2,4 m3

Uponor Bundfældningstank 2,4 m3

Teknisk datablad på bundfældningstank til rensning med bl.a. minirenseanlæg

PDF 898 KB
Uponor samletank 3 m3

Uponor samletank 3 m3

Salgsbrochure

PDF 1 MB

Andre relevante sider

Regnvandsbrønde

Regnvandsbrønde med indbygget sandfang til afledning af regn fra bl.a. tage og rendesten.

Trykrør PE 80

Et fleksibelt PE-80 rør, der ofte anvendes som stiklednïng til drikkevand og spildevand.

Infiltration af regnvand

IQ-rør til infiltration af regnvand og regnvandskassetter til infiltration af store arealer.

Dræn

Drænrør til opsamling og afledning af regnvand fra huse, veje og landbrug.