Decentral spildevandshåndtering og renseanlæg

Nedsivningsanlæg

Håndtering af spildevand i åbent land

Et nedsivningsanlæg er i princippet blot en afledning og nedsivning af spildevandet til naturlig rensning i jorden. Er jordbundsforholdene i orden, sker nedbrydning af mikroorganismer helt naturligt; fosfater bindes i en vis udstrækning til jordpartiklerne, og miljøfremmende stoffer nedbrydes i en vis udstrækning også, da der er tale om nedbrydninger under iltrige forhold.

Selve spildevandet føres til nedsivningsanlægget via parallelt løbende sivestrenge efter at have passeret en bundfældningstank, hvor fysiske partikler sorteres fra. En sådan bundfældningstank skal tømmes efter behov - minimum 1 gang årligt. Efter bundfældningstanken fordeles spildevandet til sivestrengene enten via en fordelerbrønd, hvis der er tale om et gravitationsanlæg, eller via pumpebrønd.

Bæredygtig spildevandshåndtering
Rengøring af kloakvand med en bundfældningstank til fysiske partikler og et nedsivningsanlæg til at lede spildevandet til naturlig rensning i jorden er en kendt og bæredygtig måde at håndtere spildevand fra ejendomme uden offentlig kloakering.
Biologisk rensning af jorden

Fordele ved et nedsivningsanlæg

  • Bæredygtig spildevandshåndtering
  • Nemt at installere, vedligeholde og håndtere
  • Lavt energiniveau
  • Installeres iht. DANVA, Vejledning nr. 54, 2. udgave, og anvisninger fra de lokale myndigheder
  • Godkendt iht. DS/EN 12566-1

Løsninger med et nedsivningsanlæg

Download dokumentation om Nedsivningsanlæg

Kapitel 10: Nedsivning

Kapitel 10: Nedsivning

Uponor Infra Teknisk håndbog, kap. 10

PDF 2 MB
Uponor Nedsivningsanlæg

Uponor Nedsivningsanlæg

Uponor Nedsivningsanlæg

PDF 943 KB
2,4 m3 5PE bundfældningstank til minirens- og nedsivningsanlæg

2,4 m3 5PE bundfældningstank til minirens- og nedsivningsanlæg

Brochure bundfældningstank

PDF 8 MB

Andre relevante sider

WehoMini 5-30 PE renseanlæg

Biologisk anlæg til biologisk rensning af spildevand fra huse uden offentlig kloakering.

WehoPuts 31-1200 PE renseanlæg

Rensning af spildevand fra mindre bysamfund, godser og campingpladser uden offentlig kloakering.

Samletanke

Forseglet tank til opsamling af spildevand på en sikker og pålidelig måde.