Privatlivspolitik for register over jobansøgere i Danmark

1. Den registeransvarlige

Med henvisning til jobansøgere, der søger en stilling i Uponor A/S
Kornmarksvej 21, 2605 Brøndby
Danmark
Telefon +45 43 26 34 00

Med henvisning til jobansøgere, der søger en stilling i Uponor Infra A/S
Bødkervej 5, 4450 Jyderup
Danmark
Telefon +45 46 40 53 11

Uponor A/S og Uponor Infra A/S her efter samlet: “Uponor Danmark”

2. Kontakt

HR Manager Vibeke Jacobsen
Bødkervej 5, 4450 Jyderup
Danmark
Telefon:+45 24 28 11 40
E-mail: vibeke.jacobsen@uponor.com

3. Gruppen af registrerede

Personer, der deltager i rekrutteringsprocesser hos Uponor i Danmark

4. Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Formålet med dette register over personoplysninger er forvaltningen af Uponors rekrutteringsprocesser i forhold til nye medarbejdere, herunder behandling af jobansøgeres personoplysninger. I tilfælde af at jobansøger har ansøgt via en webportal leveret af en tredjepart, skal privatlivspolitikker for sådanne tredjeparters serviceudbydere anvendes. Den ovenfor beskrevne behandling kan omfatte behandling og vurdering af personoplysninger for at kunne besætte ledige stillinger og at informere ansøgerne om resultatet af rekrutteringsprocessen. Behandlingen kan også indebære udvælgelse af jobansøgere med automatiserede værktøjer (baseret på søgeord).

Uponor har legitim interesse i at behandle personoplysninger til ovennævnte formål.

Jobansøgerens personoplysninger kan opbevares efter afslutningen af rekrutteringsprocessen, så længe Uponor har brug for det, for så vidt angår opfyldelsen af deres forpligtelser i forbindelse med rekrutteringsprocessen eller ved fremtidige rekrutteringer, dog ikke længere end 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er tilendebragt.

5. Indholdet af registreret over personoplysninger

 • Uponor må især behandle følgende oplysninger i registreret over personoplysninger:
 • Grundlæggende oplysninger som f.eks: navn, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, stilling;
 • Oplysninger om kvalifikationer som f.eks. uddannelse, erhvervserfaring, tilladelser og godkendelser, eksamensbeviser, certifikater, CV’er, ansøgninger, sprogkundskaber;
 • Oplysninger om aflønning: lønanmodning;
 • Foto (hvis uploadet af jobansøger);
 • Referencer og grundlæggende oplysninger om referencen (som f.eks. navn, titel, e-mailadresse, telefonnummer);
 • Links til personers profiler, f.eks. i sociale medier som f.eks. LinkedIn (hvis uploadet af jobansøger);
 • Videoer optaget under eventuelle videointerviews; og
 • Evalueringsoplysninger: evaluering og kommentarer fra Uponor-koncernens rekrutteringspersonale.

6. Almindelige datakilder

Oplysningerne er primært indsamlet gennem den enkelte registrerede. Som tilladt i henhold til gældende lovgivning kan personoplysninger i visse situationer indsamles fra andre kilder end direkte hos den registrerede, f.eks. gennem Uponors underleverandører eller samarbejdspartnere.

Uponor oplyser hver registrerede person om databehandlingen, herunder tredjeparts datakilder og data indsamlet fra sådanne kilder i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Uponor-koncernens medarbejdere i personaleafdelingen og den rekrutterende leder indtaster oplysningerne i registret over personoplysninger i løbet af rekrutteringsprocessen.

7. Videregivelse og overdragelse af personoplysninger uden for EU/EØS

Uponor kan videregive og overføre personoplysninger uden for EU/EØS i overensstemmelse med og underlagt begrænsningerne pålagt af den gældende lovgivning, som følger:

 • til virksomheder i Uponor-koncernen i overensstemmelse med en aftale indgået mellem de relevante Uponor-enheder, hvori EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, der sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, er på plads samt en bemyndiget tredjepart, i det omfang de deltager i behandling af personoplysninger til de formål, der blev nævnt i dette register over personoplysninger. Personoplysningerne kan behandles af sådanne autoriserede tredjeparter også uden for EU eller EØS i henhold til en kontrakt indgået mellem Uponor og sådanne autoriserede tredjeparter, omfattende EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, eller andre lignende sikkerhedsforanstaltninger til databehandling i henhold til EU’s General Data Protection Regulation (GDPR), der sikrer, at passende foranstaltninger til databeskyttelse er på plads. Uponor forpligter sådanne tredjeparter med det formål at hemmeligholde og tilstrækkeligt sikre sådanne overførte personoplysninger; eller
 • baseret på samtykke; eller
 • hvor ikke andet er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Af tekniske årsager og af årsager, der relaterer sig til brugen af data, kan personoplysningerne gemmes på servere af eksterne tjenesteydere, der kan behandle data på vegne af Uponor.

Enhver videregivelse af personoplysninger skal udføres i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (2016/679) og enhver gældende ufravigelig lovgivning med senere ændringer.

8. De registreredes rettigheder

Medmindre der gælder nogle begrænsninger, har den enkelte registrerede ret til at få adgang til alle de personoplysninger, som Uponor har om ham/hende. Den enkelte registrerede har også ret til at anmode om, at Uponor korrigerer, sletter eller stopper brug af fejlagtige, unødvendige, ufuldstændige eller forældede personoplysninger. Hver enkelt registreret person kan endvidere tilbagekalde et samtykke, denne tidligere har givet, og gøre indsigelse mod al direkte markedsføring.

Eventuelle anmodninger skal sendes på den formular, der er tilgængelig på https://www.uponor.com/da-dk/infra/juridisk-information/databeskyttelseponor behandler alle henvendelser hurtigst muligt. Hvis man er utilfreds med afgørelsen eller Uponors handlinger, har hver enkelt registreret person ret til at indgive en klage til sit lands datatilsyn.

9. Principper for sikring af personoplysninger  tekniske og organisatoriske kontrolforanstaltninger

Uponor skal sikre, at de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger er truffet og vedligeholdes i hele sin egen organisation. Desuden skal Uponor sikre, at enhver overdragelse eller videregivelse af personoplysninger til tredjepart, der er beskrevet i dette register over personoplysninger, er underlagt Uponor og har sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved aftaler eller på anden måde pålagt ved lov.

Teknisk kontrol:

Fysisk materiale opbevares i aflåste rum med begrænset adgang. Eventuelle IT-systemer er sikret ved hjælp af operativsystemets beskyttelsessoftware. Adgang til systemerne kræver indtastning af et brugernavn og en adgangskode, og dataoverførsler sker via højt krypterede kanaler.

Organisatoriske kontrolforanstaltninger:

Der instrueres i brugen af personoplysninger i den registeransvarliges organisation, og adgang til IT-systemer, inklusive personoplysninger, begrænses til sådanne personer, der har berettiget adgang på grundlag af deres arbejdsopgaver eller rolle, og som er omfattet af tavshedspligten med hensyn til personoplysninger.