Decentral spildevandshåndtering og renseanlæg

WehoMini renseanlæg til 5-30 personer

WehoMini opfylder høje krav til sundhed og miljø

WehoMini er et biologisk/kemisk rensningsanlæg til helårs-rensning af spildevand fra husstande eller sommerhuse, der ikke er tilsluttet offentlig kloakering. WehoMini behandler alt spildevand, dvs. fra bad, opvask, vask og toiletvand.

WehoMini er brugervenlig. Flockulent fyldes op en gang om året, og anlægget skal tømmes for slam mindst en gang om året. Under spildevandets overflade er der ingen bevægelige dele, der har behov for vedligeholdelse. Luften, der bruges i renseprocesserne, kommr fra en luftpumpe, der placeres i kontrolkabinettet, og den iltrige proces sikrer en minimal lugt. WehoMini overvåges af et trådløst alarmsystem, hvis eneste synlige komponent er et lille kontrolpanel, der er placeret inde i huset. Kontrolpanelets indikatorlys viser, hvornår flokkuleringsmiddel skal tilføjes, hvis vandniveauet i slamudskilleren/pumpebrønden er for højt, hvis der er opstået en komponentfejl i renseanlægget, eller hvis der er en kommunikationsfejl mellem kontrolpanelet og rensningsanlægget.

WehoMini renseanlæggene kan installeres parvis parallelt med en slamudskiller for at opnå større kapacitet.

Uponor WehoMini har gennemgået den standardiserede test i henhold til EN12566-3, er CE-godkendt og opfylder det funktionelle krav høje beskyttelsesniveau for miljøbeskyttelse

Uponor WehoMini renseanlæg

Fordele ved WehoMini renseanlæg

  • Velegnet til alle grund-typer
  • CE-mærket
  • Opfylder høje krav til funktion mhp. beskyttelse af miljøet
  • Opfylder krav i henhold til EN12566-3
  • Lav gravedybde
  • Brugervenlig
  • Uponor har egen serviceaftale om lovpligtigt kontroleftersyn

Download dokumentation vedrørende WehoMini renseanlæg

Uponor Rensningsanlæg

Uponor Rensningsanlæg

WehoMini 5PE & WehoPuts 10-30PE

PDF 14 MB
Uponor WehoMini Driftsvejledning 5PE

Uponor WehoMini Driftsvejledning 5PE

Driftsvejledning WehoMini

PDF 1 MB
Uponor WehoMini Installationsvejledning 5PE

Uponor WehoMini Installationsvejledning 5PE

Installationsvejledning WehoMini

PDF 1 MB
Uponor WehoMini 5-30 PE

Uponor WehoMini 5-30 PE

Teknisk datablad på minirenseanlæg til 5-30 husstande

PDF 360 KB
Serviceaftale - Aftale om lovpligtigt kontroleftersyn

Serviceaftale - Aftale om lovpligtigt kontroleftersyn

Serviceaftale WehoMini minirenseanlæg

PDF 98 KB

Andre relevante sider

Nedsivningsanlæg

Til spildevandssystemer, hvor renset spildevand udledes i jorden.

Samletanke

Opsamling af spildevand i en sikker og forseglet tank.

WehoPuts 31-1200 PE

Til mindre bysamfund, godser, campingpladser og institutioner uden offentlig kloakering.