Decentral spildevandshåndtering og renseanlæg

Samletanke til spildevand

En lukket tank yder høj beskyttelse af miljøet

Et alternativ til at behandle spildevandet er at behandle det forsvarligt i en samletank. Samletanke kan med fordel især benyttes i sommerhuse, der ikke benyttes hele året eller i boliger med lille vandforbrug - og hvor der ikke er mulighed for at etablere nedsivningsanlæg eller på anden måde bortlede spildevandet.

En samletank opsamler alt spildevand fra huset, og tømmes efter behov via den pågældende kommunes tømningsordning. Til at "fortælle" hvornår tanken skal tømmes, kan man særskilt bestille en alarmboks og føler. Alarmboksen installeres indendøre og afgiver lyd- og lyssignal ved højt slamniveau i tanken.

En lukket samletank har i sagens natur en begrænset opsamlingskapacitet, hvorfor det er vigtigt at tilføre så lidt spildevand som muligt. Regn- og drænvand bør naturligvis ikke ledes til tanken, men bør ledes særskilt til regnvandsfaskiner. WC med stort/lille skyl er også at foretrække samt andre vandsparende foranstaltninger. Et lavere vandforbrug stiller i flere tilfælde større krav til den udførte installation med ekstra fald på tilløbsledningen. Installation udføres af en autoriseret kloakmester og må først etableres efter myndighedernes godkendelse af installationen.

Sortimentet omfatter en samletank på 3 m3 og en på 5,3 m3.
Vores samletanke, type Weholite, har en styrke, der giver dem nogle særdeles fordelagtige egenskaber, idet de både kan tåle trafikbelastning samt grundvand til terræn.

Samletanke til opbevaring af spildevand

Fordele ved samletanke

  • Tanken fåes som standard i 3-20 m3 
  • Fremstillet i PE eller PP med lang levetid
  • Let at håndtere og installere
  • Miljøvenligt
  • Levetid ved normalt brug +50 år
  • Opfylder krav til miljø og sundhed
  • Lav vægt

Uponor samletanke

Download dokumentation vedrørende Uponor samletanke

Uponor samletank 5,3 m3

Uponor samletank 5,3 m3

Uponor har videreudviklet vor samletank for at imødekomme efterspørgslen på samletanke til boliger, der kræver en enkel og sikker spildevandsløsning.

PDF 2 MB
Uponor samletank 3 m3

Uponor samletank 3 m3

Salgsbrochure

PDF 1 MB
Uponor ydeevnedeklaration Weholite samletanke

Uponor ydeevnedeklaration Weholite samletanke

Ydeevnedeklaration nr. 84001

PDF 332 KB
Uponor samletank 3 m3

Uponor samletank 3 m3

Installationsvejledning

PDF 1 MB
Declaration of performance, Overensstemmelseserklæring vedr. Samletanke 3 og 5,3 m3

Declaration of performance, Overensstemmelseserklæring vedr. Samletanke 3 og 5,3 m3

DoP Overensstemmelseserklæring

PDF 491 KB

Andre relevante sider

WehoMini 5-30 PE renseanlæg

Biologisk rensningsanlæg til rens af spildevand i huse udenfor offentlig kloakering.

WehoPuts 31-1200 PE renseanlæg

Til mindre bysamfund, godser, campingpladser og institutioner uden for offentlig kloakering.

Nedsivningsanlæg

Til systemer hvor renset spildevand ledes ud i jorden.