Samletanke til spildevand

Lukkede samletanke med høj miljøvenlige beskyttelse

Uponors samletanke er designede til at sikre en effektiv og miljøvenlig håndtering af spildevand. Samletanke udgør en smart alternativ løsning til spildevandsbehandling, og er især velegnet til sommerhuse og boliger med lavt vandforbrug, hvor andre traditionelle løsninger som nedsivningsanlæg ikke er mulig.

Samletanken opsamler alt spildevand fra huset, og tanken tømmes efter behov via den pågældende kommunes tømningsordning. For at overvåge tankens kapacitet kan en føler og alarm tilkøbes, Alarmboksen, der er placeret indendørs, vil udsende både lyd- og lyssignaler ved høje niveauer af slam i tanken, for at advisere ejer om tømningsbehov. 

En lukket samletank har en begrænset opsamlingskapacitet. Derfor er det vigtigt at minimere mængden af udledt spildevand. Regn- og drænvand bør omledes separat til regnvandsfaskiner, og andre vandsparende praksisser som toiletter med varierende skylstørrelser bør foretrækkes. Situationer med lavt vandforbrug kan stille større krav til installationer med ekstra fald i tilløbsledningen. Installation udføres af en autoriseret kloakmester og efter myndighedernes godkendelse.

Samletanken tilbydes i forskellige størrelser, herunder 3 m³ og 5,3 m³, og er konstrueret til at modstå trafikbelastning og grundvandstryk. Samletankens lave vægt gør håndteringen og installationen enkel, og materialer som PE eller PP sikrer en levetid på +50 år ved normalt brug. Uponors samletank opfylder strenge krav til miljø og sundhed, og udgør derfor en pålidelig og holdbar løsning for ansvarsfuld spildevandsbehandling.
Læs mere om Uponors samletanke

Download dokumentation om samletanke

Uponor samletank 5,3 m3

Uponor samletank 5,3 m3

Uponor har videreudviklet vor samletank for at imødekomme efterspørgslen på samletanke til boliger, der kræver en enkel og sikker spildevandsløsning.

PDF 2 MB
Uponor samletank 3 m3

Uponor samletank 3 m3

Salgsbrochure

PDF 1 MB
Uponor ydeevnedeklaration Weholite samletanke

Uponor ydeevnedeklaration Weholite samletanke

Ydeevnedeklaration nr. 84001

PDF 332 KB
Uponor samletank 3 m3

Uponor samletank 3 m3

Installationsvejledning

PDF 1 MB
Declaration of performance, Overensstemmelseserklæring vedr. Samletanke 3 og 5,3 m3

Declaration of performance, Overensstemmelseserklæring vedr. Samletanke 3 og 5,3 m3

DoP Overensstemmelseserklæring

PDF 491 KB