Decentral spildevandshåndtering og renseanlæg

WehoPuts renseanlæg til 31-1200 personer

Biologisk renseanlæg med højeste sikkerhed for miljøet

Uponors WehoPuts renseanlæg foretager en biologisk/kemisk behandling af alt spildevand fra mindre bysamfund, godser, campingpladser, skoler og andre institutioner.

Renseanlæggene er fremstillet til at kunne opfylde myndighedernes krav til et højt beskyttelsesniveau. Renseanlæget er et biologisk-kemisk aktiv-slam renseanlæg til rensning af normalt husspildevand. Alt spildevand ledes til renseanlægget uden forbehandling, og det er derfor ikke nødvendigt med en bundfældningstank. Renseanlægget behandler og renser en vis mængde spildevand på én gang. Oprensningen er baseret på en biologisk-kemisk proces, hvilket betyder, at mikroorganismerne i det aktive slam nedbryder organisk materiale i spildevandet. Kemisk udfældning fjerner fosforforbindelserne fra spildevandet ved hjælp af kemikaliet. Det rensede vand ledes til udløbet. 

Den høje driftssikkerhed og den avancerede rensingsproces sikrer fortræffelige rensningsresultater. Det rensede spildevand kan ledes direkte til recipient uden risiko for naturen. WehoPuts-rensningsanlæg er fremstillet i henhold til SBR-teknologi til behandling af spildevand. WehoPuts renseanlæg opfylder alle kravene i den europæiske produktstandard EN 12566-3 og er CE-mærket.

Uponor WehoPuts 31-1200 PE

Fordele ved Uponor WehoPuts renseanlæg

  • Valgfri tømning af slam
  • Lavt energiforbrug
  • Overvåges ved hjælp af indbygget PLC-styring
  • Kvalitets- og funktionstestet
  • Komplet enhed - leveres som en nøglefærdig løsning
  • Godkendt i henhold til EN 12566

Download dokumentation vedrørende WehoPuts

Uponor Rensningsanlæg

Uponor Rensningsanlæg

WehoMini 5PE & WehoPuts 10-30PE

PDF 14 MB
Serviceaftale - Aftale om lovpligtigt kontroleftersyn

Serviceaftale - Aftale om lovpligtigt kontroleftersyn

Serviceaftale WehoPuts minirenseanlæg

PDF 95 KB

Andre relevante sider

Weholite

Weholite er det slidstærke og holdbare PE-materiale med høj korrosions- og kemisk resistens.

WehoMini renseanlæg

Biologiske minirenseanlæg er egnede til enfamiliehuse og sommerhuse, der anvendes året rundt.

Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlægget er til spildevandssystemer, hvor spildevandet udledes i jorden.