WehoPuts renseanlæg til 31-1200 personer

Biologisk renseanlæg med højeste sikkerhed for miljøet

Uponors WehoPuts renseanlæg sikrer biologisk og kemisk behandling af spildevand fra mindre bysamfund, godser, campingpladser, skoler og institutioner.

Anlægget er designet til at kunne opfylde myndighedernes miljøbeskyttelseskrav og fungerer som biologisk-kemiske aktiv-slam renseanlæg til rensning af husspildevand. Designet eliminerer behovet for forbehandling, da alt spildevand ledes direkte til anlægget uden brug af en bundfældningstank. Ved hjælp af en biologisk-kemisk proces nedbryder mikroorganismerne i det aktive slam det organiske materiale i spildevandet. Fosforforbindelser fjernes også gennem kemisk udfældning ved brug af kemikalier. Efter rensningsprocessen ledes det rensede vand til udløbet.

Anlægget har en række fordele, herunder mulighed for valgfri slamtømning, lavt energiforbrug, indbygget PLC-styring til overvågning, gennemført kvalitets- og funktionstest samt levering som en komplet nøglefærdig enhed. 

WehoPuts-rensningsanlægget opnår fremragende rensningsresultater og høj driftssikkerhed takket være en avanceret rensningsproces. Det rensede spildevand kan ledes til recipient uden risiko. Dette renseanlæg er fremstillet iht. SBR-teknologi til behandling af spildevand og opfylder alle krav i den europæiske produktstandard EN 12566-3. WehoPuts er CE-mærket.
 

Download dokumentation om WehoPuts renseanlæg

Uponor Rensningsanlæg

Uponor Rensningsanlæg

WehoMini 5PE & WehoPuts 10-30PE

PDF 14 MB
Serviceaftale - Aftale om lovpligtigt kontroleftersyn

Serviceaftale - Aftale om lovpligtigt kontroleftersyn

Serviceaftale WehoPuts minirenseanlæg

PDF 96 KB