Regnvandssystemer

Filtrering af regnvand

Rensning af regnvand i traditionelle eller skræddersyede løsninger

Tusindvis af kubikmeter regnvand, forurenet med olie og tungmetaller strømmer direkte ind i byernes regnvandssystemer i forbindelse med regn og snesmeltning fra veje, parkeringspladser og andre asfalterede overflader. Når det kommer til forurenende stoffer i regnvand, kan man generalisere, men samtidig skal man også være opmærksom på, at der kan være behov for tilpasning. De fleste forurenende stoffer er partikelformede, og i mange tilfælde kan oprensning opnås ved blot at fjerne sedimenterne. Den mest traditionelle måde at rense regnvand på er gennem sandfangsbrønde.

Der er et stort fokus på rensning af regnvand, og de traditionelle produkter er suppleret med innovative nye produkter såsom filterbrønde, regnbede, brønde med integrerede lameller og skræddersyede sedimentbrønde, hvor dybde og diameter er tilpasset den maksimale strømning, behandlingsflow, ønsket behandlingsresultat og sedimentkapacitet.
SmartTrap og RainGarden regnvandsfiltrering

Fordele ved rensning af regnvand

  • Smart Trap tilbageholder sediment, selv under store nedbørsmængder
  • Rain Garden renser for tungmetaller, olier og næringsstoffer
  • Filterbrønd renser for tungmetaller og olie

Andre relevante sider

Infiltration af regnvand

Regnvandskassetter og perforerede IQ-rør til infiltration af regnvand.

IQ-rør til regnvandshåndtering

Uponors IQ-rør er et intelligent og vandtæt rørsystem til håndtering af regn og spildevand.

IQ-magasin til opsamling af regnvand

Skræddersy en løsning til regnvandsopsamling med IQ modulopbyggede regnvandssystemer.

Weholite regnvandsrør

Weholite-rørets mange anvendelsesmuligheder gør det til en unik regnvandsløsning.