Filtrering af regnvand

Rensning af regnvand i traditionelle eller skræddersyede løsninger

Traditionelt strømmer store mængder regnvand, der er forurenet med olie, tungmetaller og andre forurenende stoffer, direkte i byernes regnvandssystemer i forbindelse med regn og snesmeltning fra veje, parkeringspladser og andre tætte overflader. Den mest traditionelle måde at rense regnvand på er gennem sandfangsbrønde, der opsamler og tilbageholder en mindre del af de partikulære, forurenende stoffer.

Der er opstået et øget fokus på filtrering af regnvand, og de traditionelle produkter er suppleret med innovative nye Uponor produkter såsom filterbrønde, regnbede, brønde med integrerede lameller og skræddersyede sedimentationsbrønde. Uponors skræddersyede renseløsninger kan tilpasses efter behov og tager højde for strømningsmængde, ønsket rensningsniveau og sedimentkapacitet.

Samlet set tilbyder Uponor et bredt udvalg af løsninger til rensning af regnvand, og løsningerne har forskellige fordele afhængigt af behovene og kravene til renseprocessen.
Læs mere om Uponors systemer til rensning af regnvand

Download dokumentation rense- og filtreringssystemer

Rensning af regnvand

Rensning af regnvand

Brochure om Uponors løsninger til filtrering af regnvand.

PDF 5 MB
Uponor Vortex

Uponor Vortex

Teknisk datablad på bundfældningsbrønd til rensning af regnvand fra hårde overflader på op til 10 hektar

PDF 462 KB
Uponor Vault

Uponor Vault

Teknisk datablad til oprensning af regnvand fra hærdede overflader på op til 20 ha

PDF 597 KB
Uponor filterbrønd

Uponor filterbrønd

Teknisk datablad til rensning af regnvand for tungmetaller og olier

PDF 492 KB
Uponor Smart Trap

Uponor Smart Trap

Teknisk datablad for Uponor Smart Trap sandfangsbrønd

PDF 134 KB
Uponor Rain Garden

Uponor Rain Garden

Teknisk datablad på Rain Garden

PDF 428 KB
Uponor Rain Garden

Uponor Rain Garden

Regnbede i vejarealer - en regnvandsløsning til bymæssige områder

PDF 8 MB
Uponor Rain Garden FAQ

Uponor Rain Garden FAQ

Anbefalinger, vejledning og svar på praktiske spørgsmål

PDF 267 KB
Uponor Rain Garden Installationsvejledning

Uponor Rain Garden Installationsvejledning

Vejledning i udgravning, løft, forankring og montering.

PDF 736 KB
Uponor Smart Trap

Uponor Smart Trap

Fjernelse af forurening og sediment i regnvand

PDF 8 MB