Drænrør

Dræning af landbrugsarealer

Dræning af jorden forbedrer høstudbyttet

Dræning af landrbugsarealer har en effekt i bånde tørre og regnfulde år. Bl.a. kan drifts- og høstomkostninger reduceres takket være mindre ukrudt og ukrudtsbekæmpelse, bedre vandforsyning og en mere effektiv optagelse af plantenæringsstoffer. Endvidere medvirker en underjordisk dræning til at omdannelse af åbne grøfter til jord med afgrøder øger arealet af dyrket jord med 10-20%. Og pløjning, såning og høst tagere kortere tid, da maskiner kan arbejde mere effektivt. Når dræning af gamle marker skal forbedres, eller når der skiftes parcel, er det endvidere ofte nødvendigt med nyt drænsystem.

Uponors drænrør er fleksible, korrugerede PVC eller PE-rør, der hovedsagelig anvendes til dræn af marker og grønne områder. Uponors perforerede drænrør opfylder kvalitets- og funktionskrav i standard DS 2077. Ud over rørene, omfatter drænrørssystemet underjordiske drænbrønde og udløbsledninger samt tromler til mark- og vejgrøfter.

Drænrør til afvanding af regn

Fordele ved Uponor drænrørssystemer

  • Kontinuerlig kontrol af rørenes stivhed, trækstyrke og slagstyrke
  • Let at håndtere og installere
  • Lang levetid
  • Fremstillet og testet i henhold til SS 3520 og 3542
  • Opfylder DS 2077

Uponors drænrørsløsninger til landbrugsarealer

Download dokumentation vedr. drænrør til landbruget

Uponor PVC drænrør

Uponor PVC drænrør

Teknisk datablad på PVC drænrør til afledning af vand

PDF 1 MB
Uponor drænrørssystemer; kravspecifikation februar 2008

Uponor drænrørssystemer; kravspecifikation februar 2008

Kravspecifikation februar 2008 - Uponor drænrørssystemer

PDF 27 KB

Andre relevante sider

IQ-drænrør til bygninger

Underjordiske drænrør dræner jorden under kraftige regnskyl, og forebygger skimmel og frostskader på bygninger.

IQ-drænrør til veje

Fuldslidsede og topslidsede IQ-drænrør til dræning, hvor der er krav til høj belastning

Dræn til landbrugsjord

Uponors vandtætte og justerbare drænbrønde regulerer mængden af vand på markerne.

IQ-regnvandsrør

Vandtæt og intelligent system til kontrolleret håndtering af spildevand.