Drænrør

Dræning af landbrugsarealer

Uponors drænrørsløsninger til landbrugsarealer

Dræning af landbrugsarealer har fordele i både tørre og regnfulde år. Ved dræning kan du spare på drifts- og høstomkostninger, da der er mindre ukrudt og mindre behov for ukrudtsbekæmpelse. Derudover forbedrer det vandforsyningen og optagelsen af plantenæringsstoffer. En underjordisk dræning bidrager også til at omdanne åbne grøfter til dyrket jord, hvilket øger det dyrkbare areal med 10-20%. Pløjning, såning og høst tager kortere tid, da maskinerne kan arbejde mere effektivt. Når dræningen af gamle marker skal forbedres eller ved grundskifte, er det ofte nødvendigt med et nyt drænsystem.

Uponor tilbyder fleksible, korrugerede PE-rør til dræning af marker og grønne områder. Uponors perforerede drænrør lever op til kvalitets- og funktionskravene i standard DS 2077. Ud over rørene inkluderer drænrørssystemet også underjordiske drænbrønde, udløbsledninger og tromler til mark- og vejgrøfter. PE-drænrør er fremstillet og testet i overensstemmelse med SS 3520 og 3542.

Læs mere om dræn til landbrugsarealer

Uponors drænrørsløsninger til landbrugsarealer

Uponor PE drænrør

Uponor PE drænrør

Teknisk datablad på fuldslidsede PE-drænrør til landbruget

PDF 880 KB
Uponor drænrørssystemer; kravspecifikation februar 2008

Uponor drænrørssystemer; kravspecifikation februar 2008

Kravspecifikation februar 2008 - Uponor drænrørssystemer

PDF 27 KB