IQ Blue klimavenlige regnvandsrør

IQ Blue er det første bæredygtige regnvandsrør i plast, som kan reducere CO2-aftrykket med op til 70%. Dette opnås ved at bruge over 50% plast fra certificeret vedvarende råmateriale i rørets produktion. Råmaterialet, der anvendes, er uegnet til menneskeføde og kan spores tilbage til de oprindelige indsamlingssteder.

IQ Blue-rørene fremstilles på ISCC-certificerede fabrikker i Nastola, Finland og Fristad, Sverige ved hjælp af massebalancemodellen. Når du modtager en forsendelse af IQ Blue-rør, vil du også få et certifikat, der dokumenterer mængden af vedvarende råmaterialer i de leverede rør.

Produktet har fuld datagennemsigtighed og er godkendt af uafhængige tredjeparter, hvilket sikrer, at du har truffet det bedste valg for både i dag og i morgen. IQ Blue-rørene er EPD-certificeret, hvilket afdækker deres miljøpåvirkning i hele deres levetid.

I tiilæg til sine bæredygtige egenskaber opfylder IQ Blue-regnvandsrørene stadig de samme standarder, krav og ydeevner som standard IQ-rør, som er designet til at have en levetid på over 100 år.

Op til 70% reduktion i CO2-aftryk

IQ Blue regnvandsrør reducerer CO2-aftrykket med op til 70%, hvilket hjælper dig med at nå dine miljømål for reduktion af CO2-aftryk.

Over 50% vedvarende råmaterialer

Rørkontruktionen i IQ Blue regnvandsrør indeholder over 50% vedvarende råmateriale fra materiale, der ikke er egnet til konsum, og som kan spores tilbage til dets opsamlingssted.

+100 års levetid

Med IQ Blue røret kan du skabe et pålideligt og bæredygtigt regnvandssystem, som har en levetid på over 100 år.

Læs mere om IQ Blue