Infiltration af regnvand

Infiltration - effektiv og miljøvenlig filtrering af regnvand

Uponors infiltrationssystemer, såsom infiltrationsrør, infiltrationstunneller og regnvandskassetter, er effektive og miljøvenlige løsninger til håndtering af regnvand. Disse løsninger anvendes ofte i byområder eller lignende, hvor naturlig infiltration er begrænset. Systemerne kan håndtere regnvandet direkte ved nedbørsstedet eller i større centrale infiltrationsanlæg, hvilket muliggør infiltration i jorden og strømning af vandet ned i grundvandet. Dette bidrager til at afhjælpe udfordringerne ved regnvandshåndtering. 

Ved at infiltrere regnvandet i jorden bliver forurenede stoffer i vandet tilbageholdt af jorden, hvilket forhindrer dem i at nå ud i vandmiljøet. Infiltration er kun  mulig i permeable jordtyper med tilstrækkelig infiltrationsevne, og der skal samtidig være tilstrækkelig afstand til det højeste grundvandsniveau for at sikre systemets effektivitet og forhindre forurening af grundvandet.

Samlet set tilbyder infiltrationssystemer til regnvand flere fordele. De er effektive til at opsamle og nedsive regnvand, de hjælper med at forhindre forurening af vandmiljøet, og de bidrager til at mindske belastningen på kloaksystemet. Disse fordele gør dem til attraktive løsninger for effektiv og miljøvenlig regnvandshåndtering.
Læs mere om infiltrationssystemer

Teknisk dokumentation om Uponors infiltrationssystemer

Uponor IQ Infiltrationsrør

Uponor IQ Infiltrationsrør

Teknisk datablad på IQ infiltrationsrør med stor kapacitet og nem installation

PDF 396 KB
Uponor RainBlock Smart  regnvandskassette

Uponor RainBlock Smart regnvandskassette

Teknisk datablad på RainBlock Smart regnvandskassetter til infiltration af regnvand

PDF 736 KB
Uponor RainBlock Compact regnvandskassetter

Uponor RainBlock Compact regnvandskassetter

Teknisk datablad på RainBlock Compact regnvandskassetter til infiltrering af regnvand

PDF 2 MB
Uponor regnvandstunnel

Uponor regnvandstunnel

Teknisk datablad på regnvandstunnel til infiltration af regnvand

PDF 697 KB
RainBlock Installationsvejledning

RainBlock Installationsvejledning

Download vejledning til bl.a. installationsdybder, jorddækning og montage

PDF 4 MB
Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2 Blue, Ultra Rib 2, Double, Classic, IQ, Weholite, Sverige

Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2 Blue, Ultra Rib 2, Double, Classic, IQ, Weholite, Sverige

Insta Cert certifikat nr. 4077, Nordic Poly Mark

PDF 640 KB