Reducer risikoen for oversvømmelser i byer på en bæredygtig måde

I dette interview talte vi med Rickard Granath, Stormwater Solution Manager, og Jean Saarinen, Stormwater Sales Manager, hos Uponor Infra. Vores chat blev optaget på The World Water Congress 2022, i København, Danmark.

Velkommen til Urbanista-bloggen. Her diskuterer vi nordiske byers udfordringer med håndtering af vand. Fra sikker distribution af drikkevand og opsamling af regnvand til opbygning af bæredygtige bymiljøer. Urbanista blogindlæg er baseret på Urbanista podcast episoder. Dette blogindlæg er baseret på interviewet med Rickard Granath, Stormwater Solution Manager, og Jean Saarinen,  Stormwater Sales Manager hos Uponor Infra. Vores snak blev optaget på The World Water Congress 2022, i København.

Hvordan passer vi på den mest dyrebare ressource (vand), som vi har på vores jord?


Det ser ud til, at den nuværende infrastruktur ofte ikke er nok. Hvordan bygger vi nye ting, der både er fremtidssikrede og bæredygtige? Hvad er de udfordringer, du ser fra de kunder, du hjælper's, perspektiv?
Se hele interviewet

Hvordan reduceres risikoen for oversvømmelse i byer?


(RG: Rickard Granath, JS: Jean Saarinen)

RG. Med hensyn til regn, så ser vi flere ekstreme hændelser, mere intens regn men også længere perioder mellem regn. Så det skaber udfordringer med meget nedbør, men også tørke. Vi bygger byer oven på et gammelt netværk, så kapaciteten er en udfordring. Når vi har kraftig regn, vil den vaske byen ren og skylle forurening (trafikforurening og byggematerialer osv.) med regnvandet til recipienterne (søer, damme, hav osv.), hvilket så kan forårsage en sænkning af renheden hos disse modtagere.

 

Så dette forurenede vand bør filtreres?

Ja. Der er løsninger, men en udfordring er pladsen til at bygge disse løsninger. Der kan være behov for store faciliteter, så kompakte løsninger er også vigtige.

 

Hvordan klemmer vi vores løsninger ind i systemet?

JS. Vi har løsninger til rensing og prøveudtagning. Selvfølgelig skal vi beskytte recipienten, så vi er nødt til at vælge nogle gode løsninger til de projekter, regnbede for eksempel, for at hjælpe med at rense regnvandet; tilbageholdelsestanke til at opsamle afstrømning og kontrollere hastigheden af strømmen tilbage i vandsystemet; og mange andre kan lide regnvandsbrønde og rørløsninger, der kan hjælpe med at rense for tungmetaller og fosfor. Dette er særdeles vigtigt, fordi det er fremtiden for vores børn og kommende generationer, der ønsker rent vand i søerne.

 

Du nævnte produktoprensing af vores vand. Er der regler der kontrollerer dette?

JS. Normalt regulerer byen hvor mange liter i sekundet, der kan ledes ud i en flod eller et rørsystem, så vi ikke får oversvømmelser. Derfor er tilbageholdelsestankene virkelig vigtige. At tilbageholde vand er en meget billigere måde at redde byen fra oversvømmelser i stedet for at ændre hele ledningsnettet.

RG. Disse systemer hjælper, når man bruger gamle eller allerede eksisterende vandhåndteringssystemer, men i praksis vil de fleste
systemer være på plads, når man udbygger byen.  

 

Så hvordan tackler du problemet med ny udvikling?

RG. I tilfælde, hvor du gerne vil etablere damme, grønne områder, strukturerede jord, skæl og så videre, så kan vi levere komponenter til det. Der kan være mange omkostninger ved at vedligeholde disse faciliteter, men vi har også smarte komponenter til at opsamle sedimenter og hjælpe med at reducere omkostningerne ved den slags anlæg.

 

Penge er altid et problem. Hvis det meste af infrastrukturen betales af kommuner, som opererer på et stramt budget, hvordan skal deres midler så fordeles?

JS. Selvfølgelig er omkostningerne et problem, men i sidste ende er det miljøet, vi skal skåne. Vi er nødt til at øge bevidstheden om problemet og gøre det til et diskussionsemne for at skabe mere forståelse. Vi har løsninger til alt, og vi kan også opfinde nye løsninger, og jeg føler, at det er mit ansvar at skabe dem med det endelige resultat at skåne miljøet.

 

Hvad vil det sige at gøre et regnvandssystem bæredygtigt?

RG. Regnvandsanlæg er i sagens natur bæredygtige, men bæredygtighed kan også tænkes ind i materialevalg og installationsberegninger. Vi kan f.eks. bruge fossilfri plast til at sænke CO2-aftrykket med op til 70 %. Miljøvaredeklarationen (EPD) viser miljøpåvirkningen ikke kun fra produktet, men også fra produktionskæden, installationen og levetiden, så forskellige produkter kan sammenlignes ud fra deres samlede miljøpåvirkning.

 

Hvordan overvejer vi bæredygtighed i driften af systemerne?

JS. Regnvand kan også betragtes som en ressource. Mange gange kan den bruges i stedet for vanding af grønne områder og blomster eller til toiletskyl. I øjeblikket bruger vi ofte drikkevand, hvilket er spild. Du skal naturligvis overveje, hvad det skal bruges til. For eksempel burde vanding af grønne områder være i orden, spiselige produkter måske ikke. Så dette skal overvejes. Der er forskellige aspekter af genbrug, men der er også enkle måder at genbruge meget vand på.
RG. Du har muligvis brug for to separate systemer til forskellige typer vand, men det er en mulighed, og interessen vokser, fordi vand er en ressource, og tider med lav nedbør stiger. Der er indtil videre kun små projekter, der efterlever dette, og nogle fodboldbaner, der genbruger vand, men det er på vej.

 

Hvad er den mest presserende udfordring, vi skal fokusere på som branche? Hvor skal vi starte?

RG. Fordi spørgsmålet er så stort, ser det ud til, at mange mennesker i branchen venter på en perfekt løsning, der løser alt. Men hvordan spiser vi en elefant? I mindre stykker. Lad os prøve mindre projekter og lære af resultaterne: Lav pilotprojekter, og med industri- og samfundsforskning kan vi øge samarbejdet sammen. Vi bliver medlem af DRIZZLE - Center for Regnvandshåndtering, og vi skulle snart have ph.d.-forskning i regnvand. Måske kan vi i næste interview afsløre nogle af resultaterne.
JS. En sidste udfordring, jeg må nævne, er at have klare regulativer. Så vil udviklingen på dette område tage fart. 

Hør hele interviewet

Hør hele interviewet på Urbanista Podcast

Apple Podcast

Apple Podcast

Google Podcast

Google Podcast

Share in social media