Uponor Water Monitoring Services

Flowovervågning og lækagesøgning

Spar på vandet eller mindske lækager?

Det kommunale vandnet bliver ældre. Netværkets tilstand medfører vandlækager og endda brud. Sivende vand koster hundreder af tusinder for samfund rundt om i verden. Moderne materialevalg og standardisering betyder, at nye rørledninger sandsynligvis vil holde i mere end 100 år. Der er dog så meget mere ved et distributionsnetværk end selve rørene. Samlinger, ventiler og andre installationer udgør alle en potentiel risiko for lækage. Uponor har løsningen.

Uponors service til flowovervågning og lækagesøgning hjælper ejere af distributionsnetværket med at reducere vandtab og samtidig få øget indsigt i flowniveauer og flowretninger. Systemet er specifikt designet til at registrere lækager.

Måling af flow giver mulighed for

 • Skab opmærksomhed omkring vandlækager
 • Reducere tid og omkostninger til registrering af lækager
 • Forstå størrelsen af lækager
 • Udbedring i tide og dermed forebygge brud

Princip for flowovervågning

Princip for flowovervågning

Vandnetværket er opdelt i mindre zoner, DMA'er*. Hver DMA overvåges med flowsensorer. Antallet af målezoner og deres størrelse afhænger af, hvilket detaljeringsniveau der efterspørges. Det indkomne og udgående vand fra zonerne måles, og forbruget i hver zone kan beregnes.

*District Metering Areas

Installation på rørledning under tryk

Installation af Uponor flowovervågningsenhed på trykrør

Flowsensoren kan måle flow ved lave hastigheder, helt ned til 0,025 m/s. Sensorerne måler flow i begge retninger og kan installeres i plast- eller metalrør. Den batteridrevede datalogger, der bruges til trådløs datatransmission, kan bruges til forskellige applikationer.

 • Specialtilpasset udstyr til hver rørtype og dimension
 • Måler begge veje
 • Installation under tryk uden driftsafbrydelse
 • Sensor med valgfri integreret tryk og temperatur

Eksempel på lækagesøgning

Eksempel på lækagesøgning | Uponor

Uregelmæssigheder og tendenser vises i web-applikation. Kritiske afvigelser, såsom brud på rør, aktiverer alarmer, der sendes til netværksejer eller operatør.

Flowmåling afslører lækager i vandforsyningsnettet

Flow målinger afslører lækager i vandforsyningsnettet

I Pori, en kystby i det sydlige Finland, begyndte man at overvåge et område i udkanten af vandforsyningsnettet, hvor lækager havde skabt problemer gennem flere år. Den egnede løsning blev fundet i Uponor Infra's Water Monitoring Services.

Påvirkninger forårsaget af sivende lækage i Upocity

Påvirkninger forårsaget af sivende lækage

18 % lækager medfører

 • 22 % overproduktion af vand
 • 22 % overforbrug af energi
 • 22 % overforbrug af kemikalier

Samt

 • Fare for vandmangel i områder med begrænset ledningskapacitet
 • Højere risiko for ekstra vedligeholdelse ifm. rørbrud, hvilket resulterer i højere vedligeholdelsesomkostninger''
 • Højere forventede belastninger i kommunale spildevandsanlæg som følge af lækage i kloaksystemer
 • Risiko for skade på ejendom og infrastruktur, forårsaget af erosion og oversvømmelser
 • Højere risiko for forurenet vand på grund af trykfald, som kan medføre sundhedsfarer
 • Ekstra vedligeholdelse af vandforsyninger kan give anledning til utilfredshed blandt vandforbrugere