Uponor Water Monitoring Services

Sikring af drikkevandskvaliteten

Sikring af drikkevandskvaliteten

Etablerede rutiner til sikring af vandkvaliteten har ikke altid været tilstrækkelige med henblik på at opdage og lokalisere episoder i tide og dermed undgå vandbårne epidemier. Erfaringer fra vand-episoder i Norden viser, at disse hændelser var forårsaget af fremmede materialer, der trængte ind i vanddistributionsnettet. Dette forårsagede forurening af drikkevandet.

Det er derfor nødvendigt at finde en måde at identificere indtrængende fremmedpartikler i realtid, og som i tilstrækkelig grad dækker vanddistributionsnettet. Langsigtet analyse af vandkvaliteten i netværket forbedrer endvidere drift og effektivitet.

Uponor overvågningssystem til vandkvalitet:

  • Online tidlig varsling om hændelser, der er undervejs
  • Hurtig lokalisering af hændelser med sensorer fordelt rundt om i netværket
  • Forbedring af driften med analyser af udsving i vandkvalitet over tid
  • Omkostningseffektiv og lav vedligeholdelsesovervågning af vanddistributionsnettet

Kontinuerlig overvågning vs. prøveudtagning

Kontinuerlig overvågning af vandkvaliteten vs. prøveudtagning

Manuelt udtagede vandprøver med laboratorietest er den traditionelle måde at overvåge vandkvaliteten på. Denne metode kan ikke give information i realtid om vandkvaliteten og har ofte dårlig dækning af distributionsnettet.

Uponors vandkvalitets-overvågningsenhed analyserer vandet hvert 3. minut. Det bliver i alt til 175.200 analyser om året på hvert målested.
Det betyder, at enheden tager 6.800 prøver i den blinde periode mellem de manuelle prøveudtagninger, der udføres i et målested hver anden uge.

Hurtig lokalisering med intelligente sensorer

Kontinuerlig overvågning af vandkvaliteten med intelligente sensorer

Sensorer, der er fordelt i hele vandnetværket, skaber en kontinuerlig realtidsoversigt over netværkets vandkvalitet. Systemet genererer automatisk alarm, hvis der er ændringer i vandkvaliteten.

Brugergrænsefladen giver et overblik over kilden og spredningen af en hændelse uden at belaste den daglige drift.

Vandkvalitetsovervågningsenhed

Overvågningsenhed til vandkvalitet

Vandkvalitetsovervågningsenheden bruger digital holografisk mikroskopisk teknologi til at tælle og klassificere mikroskopiske objekter i et prøve flow. Mikroobjekterne kan være af uorganisk, organisk eller biologisk oprindelse, såsom lerpartikler, bakterier, alger, protozoer osv.

Analysen giver detaljer om den fysiske vandkvalitet:

  • Partikelantal
  • Partikelstørrelse og -form
  • Partikelanalyse
  • Vandtemperatur
  • Elektrisk ledningsevne
  • Turbiditetsækvivalent

Besøg udviklingslaboratoriet

Mød vores dygtige udvikler af vandteknologier Esa i det intelligente vandlaboratorium

Download dokumentation om overvågning af drikkevandskvaliteten

0