Kringlet undergrund

Stort københavnerprojekt kræver specialløsninger

HOFOR og Uponor samarbejder om at etablere ny rørledning mellem Strandvænget og Østbanegade. Projektet kræver helt specifikke løsninger grundet den kringlede københavnske undergrund.

Rørledningen skal agere som reserve for Lynetteledningen, som er en vital hovedspildevandsledning, der sikrer transport af spildevand fra store dele af Frederiksberg, Gentofte og København til renseanlægget Lynetten på Refshaleøen. Lynetteledningen blev etableret i 1978 og som alt andet, skal den vedligeholdes og efterses. I disse situationer ønsker man fremover en ledning, der kan transportere spildevandet sikkert videre, mens Lynetteledningen er lukket.
 
– Det enorme net af rør i København og den generelt fyldte undergrund betyder, at vi har overvejet forskellige løsninger, før vi fandt frem til den rette. Da pladsen til ledningen er trang, og der er mange sving opstod der nye udfordringer undervejs, og derfor har vi i samarbejde med Uponor lagt den plan, vi nu er ved at føre ud i livet, forklarer Frederik Mogensen, spildevandsspecialist ved HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.

 

Specialløsninger til kringlet undergrund i København

Det er en kringlet løsning, hvor rørledningen snor sig igennem en eksisterende fjernvarmekanal hvor tunnelen krydser under kystbanesporene. Tunnelen har fjernvarmeledninger liggende fra Svanemølleværket, der forsyner byen med fjernvarme. To af de større fjernvarmeledninger er ikke længere i brug og ved at fjerne dem, har man skabt plads til den nye rørledning.
 
Rørspecialisterne fra Uponor samarbejder med HOFOR om at lægge rørledningerne i jorden. Opgaven har krævet ekstra overvejelser og særligt fokus på valg af rør.
 
– Projektet har været en lidt anden type opgave, end vi normalt arbejder på. Der har været nogle underjordiske udfordringer, da der er nogle meget skarpe vinkler og meget begrænset plads i de gange, hvor rørene skal monteres. Det kræver virkelig finesse og specialløsninger, og vi har skullet gennemtænke, hvilke typer rør der bedst kan anvendes for at opfylde de specifikke krav til håndtering under de begrænsede adgangsforhold, siger projektchef Jan Lunding fra Uponor Infra.
 
Der bliver i alt anlagt 800 meter ledning. 500 meter ø1000 samt to gange 300 meter ø710-ledning, der føres ovenpå hinanden. De 2 paralleltførte ø710-ledninger er valgt til strækningen med den trange tunnel, da de er nemmere at føre igennem. Sammen opfylder de to mindre rør nemt kravet til kapacitet som findes til de øvrige ø1000-rørstrækninger.

 

Vigtig erfaring

Udover valget af rør har man også skulle tænke i alternative løsninger i forhold til selve arbejdet med at anlægge rørene. Derfor er rørene blevet transporteret ned i tunnelen i mindre længder.
 
– Nogle steder har vi bragt rør på bare fire meter ned, og Uponor har sørget for en svejsemaskine, der kunne føres ned til rørene for at svejse dem sammen direkte på stedet, så det har virkelig været en speciel arbejdsproces, vi har stået med, siger Frederik Mogensen.
 
For Uponor har det også været en anderledes opgave at gå til, men det har bragt vital erfaring med sig at være en del af projektet, forklarer Jan Lunding.
 
– Arbejdet på Strandvænget er forskelligt fra andre steder i Danmark, men det er enormt interessant at være med i et projekt som dette. Vi drager nogle væsentlige erfaringer, som vi kan anvende i vores arbejde på nationalt plan.