Uponor hædret med Ecovadis guldmedalje

Uponor er tildelt Guld-klassificering af EcoVadis Sustainability Rating

“Dette er første gang, Uponor modtager Guld-medaljen. Denne bedrift afspejler Uponors langvarige forpligtelse til bæredygtighed og gennemsigtighed i sin ESG-rapportering. Vores nye bæredygtighedsdagsorden, lanceret i 2022, har givet os nye rammer med ambitiøse mål at stræbe efter. Den nye bæredygtighedsdagsorden er baseret på, hvor vi kan gøre en forskel. Vi forpligter os over for vores kunder, ejere, partnere, medarbejdere og samfundet - et løfte om, at vi vil gøre vores allerbedste for at øge vores positive indvirkning, reducere vores miljømæssige fodaftryk og sikre fuld gennemsigtighed på begge områder. Jeg er meget stolt af vores holdindsats på tværs af organisationen, som har ført til vores forbedrede EcoVadis-score," siger Thomas Fuhr, Teknologidirektør hos Uponor Corporation.

“Uponors score inden for både Arbejde & Menneskerettigheder og Bæredygtigt Indkøb forbedrede sig markant. Arbejde & Menneskerettigheder afsnittet viser fremskridt i vores Sundheds- & Sikkerhedsindsats og forbedret rapportering om medarbejdertilfredshed, erhvervssundhedspleje og praksis for performanceevaluering. Vurderingen af Bæredygtigt Indkøb forbedrede sig på baggrund af integrationen af Leverandørens Adfærdskodeks i leveringsaftaler og at Uponor gennemførte en indledende vurdering af bæredygtighedsrisiko hos leverandører. Dog indeholder afsnittet om Bæredygtigt Indkøb stadig det største behov for forbedring," siger Ilari Aho, VP of Sustainability and Regulatory Affairs.

Forankret i vores strategi sigter Uponors bæredygtighedsdagsorden mod at maksimere sin positive indvirkning på kunder, medarbejdere og samfundet, samtidig med at vi minimerer vores eget miljømæssige aftryk. Afsluttet i 2022 blev dagsordenen skabt i fællesskab med vores kunder, Uponor-medarbejdere og andre centrale interessenter. I vores interviews med interessenterne blev de samme tre emner ved med at dukke op: klimahandling, cirkularitet og gennemsigtighed. Vi adresserer disse tre emner i vores nye bæredygtighedsdagsorden, som indeholder de konkrete, målbare mål, vi stræber efter.

EcoVadis er en samarbejdsplatform, der leverer bæredygtighedsvurderinger og værktøjer til forbedring af ydeevnen for globale forsyningskæder. EcoVadis' metode vurderer virksomheders politikker og handlinger samt deres offentliggjorte rapportering relateret til miljø, arbejde og menneskerettigheder, etik og bæredygtig indkøb. EcoVadis' metode er baseret på de internationale bæredygtighedsstandarder fra Global Reporting Initiative, FN's Global Compact (UNGC) og ISO 26000."

Sprinklertanke: Din sikring mod sommerens tørkebrande

Sprinklersystemer er en af de mest effektive metoder til at bekæmpe brande i deres tidlige stadier, men effektiviteten afhænger af en stabil - og ikke mindst tilstrækkelig - vandforsyning. Uponor's Weholite sprinklertanke er specielt designet til dette formål.

Innovativ filterteknologi til bæredygtig vandhåndtering

Uponors filterbrønde repræsenterer ikke kun en teknologisk bedrift, men en proaktiv løsning på en af vores tids mest presserende udfordringer. For forsyningsselskaber åbner disse innovative filterenheder døren til en mere bæredygtig og effektiv vandhåndtering, der tjener vandinfrastruktur i morgen.

Effektiv partikeloprensning i forurenet afstrømmende regnvand

Regnvand er en afgørende ressource, og sikringen af vores vandforsyning er af største betydning. Én måde at sikre vores vandressourcer på er ved at anvende Uponors Vault filtermagasin til at håndtere regnvandet.
 

Effektiv beskyttelse af miljøet med avanceret olieudskiller

I takt med at samfundet udvikler sig, stiger behovet for mere avancerede og bæredygtige løsninger til håndtering af bl.a. de affaldsstoffer der udledes med afstrømmende regnvand. En nøglekomponent i denne indsats er korrekt håndtering af olieforurening, som særligt forekommer i industrielle områder samt ved trafikerede veje og byggeri. Til dette formål har Uponor introduceret en innovativ og avancerede koalescens-/olieudskiller.