Hvorfor er det vigtigt at udskille olie fra regnvand?

Lyt til hele interviewet

Hvorfor er det vigtigt at udskille olie fra regnvand?

I dette afsnit talte vi med Rickard Granath, Global Product Manager for Stormwise hos Uponor Infra. Vi diskuterede et vigtigt emne inden for håndtering af regnvand - Olieudskillelse.

Rickard delte sin viden om følgende emner:
  

  • Hvorfor er det nødvendigt at adskille olie fra regnvand?
  • Hvor kommer olien fra?
  • Forskellige typer af olieudskillere
  • Vedligeholdelse af olieudskillere
  • Hvad er værdien af udskillelse?
Watch the full interview!

Husker I, da I gik i skole, at kemilæreren gav os opgaven at blande olie og vand og derefter se dem adskilles?
Men hvis vi i stedet for et glas fyldt med olie havde en meget stor mængde vand blandet med olie, og i stedet for et glas vand havde store mængder vand i et konstant flow. Hvordan ville vi adskille vandet fra olien, og hvordan ville vi rense det?

Det er spørgsmålet, som vi stillede til vores gæst denne dag på Urbanista, Rickard Granath, Global Product Manager for Stormwise hos Uponor Infra.
 

Hvordan definerer vi olieudskillere, og hvorfor er de nødvendige?

I dette tilfælde taler vi om olie, der adskilles fra regnvandet, men det kan også være fra spildevand. Udskilleren er en teknisk enhed, der adskiller olie fra regnvand.
 

Hvor kommer olien fra?

Når det gælder regnvand, kan olien komme fra parkeringspladser eller transportveje. Olien kan også stamme fra dryppende hydraulik. Regnvandet kan skylle olien ned i afløbene. Meget trafik eller mange industrier kan være nogle af årsagerne.
 

Hvorfor er det vigtigt at adskille olie fra disse typer vand?

Disse afstrømninger vil på et tidspunkt nå recipienter som f.eks. en flod eller sø. I ældre kombinerede systemer kunne regnvandet også forekomme i kloaksystemerne. Under alle omstændigheder ønsker du ikke olie i søerne, og i rensningssystemerne vil olien ikke blive renset væk. Det er også lettere at adskille olien i større koncentrationer opstrøms eller tæt på en parkeringsplads, hvor forureningerne opstår.
 

Findes der forskellige typer olieudskillere til forskellige olier?

Egentlig ikke til forskellige olier, men der findes forskellige typer olieudskillere. Hovedsageligt to designs: Klasse 1 og Klasse 2. Klasse 1 er en bedre olieudskiller, men dyrere. Du kan vælge en olieudskiller fuldstændig efter dine behov, men normalt anvendes Klasse 1 olieudskillere.
 

Er der juridiske rammer, der indikerer hvilken klasse olieudskiller man skal installere?

Ja, der findes regler, der klassificerer forskellige situationer, hvornår og hvor du har brug for en Klasse 1 eller 2. For eksempel parkeringspladser eller en bilvask, hvor der er meget olie, og hvor der bruges sæbe og andre kemikalier. Det er sværere at adskille olien i disse tilfælde, da du får en blanding af olie og vand, som også er sværere at separere. I disse tilfælde har du brug for en Klasse 1 olieudskiller for at separere olien fra vandet.
 

Hvad er de vigtigste overvejelser ved valg af olieudskiller?

Det handler om hvilken type område, der skal behandles. Områder varierer i størrelse. Hvis du har en stor parkeringsplads, kan du ikke installere den mindste olieudskiller. Du har brug for en vis forsinkelsestid, som afhænger af flowhastigheden. Du skal derfor tage højde for størrelsen af udskilleren. Vandet har også brug for at stå stille i en tid, så olien og vandet kan separeres, hvilket også genererer slam, der skal renses.
 

Hvordan ved man, om en udskiller skal rengøres eller vedligeholdes?

Hvis du har valgt en udskiller, der passer til området, skal du måske vedligeholde den årligt. Vi har en alarm i bunden af udskilleren, der angiver, når slamniveauet er nået, og en i toppen af udskilleren for at angive, at olielagringen er fuld, og endelig er der en alarm, der angiver, når vandniveauet er nået også. Sensorerne angiver forskellige ting, f.eks. om en ventil er åben eller blokeret. Så der er tre sensorer. De nyere modeller af sensorer angiver, når det f.eks. er 20-30 % fuldt, mens de mere traditionelle sensorer kun angiver, når det er fuldt.
 

Skal der komme nogen og kontrollere regelmæssigt?

Normalt er det nok med en kontrolenhed, hvor du kan se udsving. En mere moderne version kan også tilsluttes via internettet, og du får alarmerne på din mobiltelefon. Hvis du er en virksomhed, der har mange filtre at rense, kan dette hjælpe dig med at planlægge, hvilke filtre der skal have tilsyn, og i hvilken rækkefølge.
 

Hvad med forsinkelsestiden. Hvordan ved vi, hvor meget forsinkelse vi har brug for?

Det kan være en god idé at bruge en forsinkelsesmetode sammen med en olieudskiller. En anden mulighed er at bruge en omkørsel. Når der er et virkeligt stort flow, kan en stor del af vandet ledes uden om olieudskilleren. Dette er måske tvivlsomt, men i løbet af et år passerer 90 % af vandet gennem olieudskilleren. Vandet, der passerer uden om olieudskilleren, er renere og mere fortyndet. Dette sker måske en eller to gange om året under ekstreme begivenheder. Det er en balance mellem præstation og investering. Vi hjælper kunderne med at finde den mest passende størrelse.
 

Forestil dig en parkeringsplads. Trafik, biler og lastbiler passerer over udskillersystemerne. Er der noget, vi specielt skal tage hensyn til?

Just as there are different types of oil separators, there are also different materials used to construct them. Ours is made for parking areas and you can have trucks passing over them because they are designed for that. This gives flexibility because when planning we don’t always have the perfect green space to install the separator. For maintenance purposes, it is also better to have the flexibility to choose where to place it.
 

Hvad er olieudskillerne lavet af?

Olieudskillerens låg er lavet af støbejern, og tanken er lavet af polyethylen. Vores Weholite-system har været på markedet i over 40 år, og vi har i mange år produceret både tanke og olieudskillere af Weholite, som er et meget robust design.
 

Hvor lang levetid har filtrene?

Ved visse lejligheder kan filtrene blive tilsmudset, og det er muligt at udskifte dem. Men filtrene er ikke til opsamling af olie, det fungerer ikke på den måde. Men filteret skal måske udskiftes hvert 5. eller 10. år, mens selve Weholite-systemet er designet til at holde i mindst 100 år.
 

Og resultatet er renere vand?

Nemlig, trods teknik og specifikationer, så er det modtagerne, floderne og søerne, som vi redder. Vi hjælper med at forebygge forurening. Det er det vigtigste at huske.

Del på sociale medier