Huleveden käsittely

Hulevesien käsittely perinteisillä tai räätälöidyillä ratkaisuilla

Hulevesien käsittelyyn kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Perinteisten tuoteratkaisujen rinnalle olemme tuoneet innovatiivisia uusia ratkaisuja kuten suodatinkaivoja, Rain Garden keräysaltaat, virtauslevyillä varustettuja kaivoja ja räätälöityjä saostuskaivoja, joissa syvyys ja halkaisijat mitoitetaan virtaaman, puhdistustehon ja saostuskapasiteetin mukaan.

Tuotteemme hulevesien käsittelyyn

Benefits of infrastructure products | Uponor

Puhdistavien ratkaisujen edut:

  • Smart Trap ratkaisua on testattu 4 vuotta ja sillä saavutetaan todistettavasti hyvä puhdistustulos.
  • Suodatinkaivo erottaa niin raskasmetallit kuin öljyn.
  • Rain Garden puhdistaa veden sen syntypaikalla.
  • Vortex asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitävä kaivo
  • Vault soveltuu hulevesien puhdistukseen säiliöissä.