Tapaustutkimus

Parempaa pohjavettä, Lumijoki, Finland

Parempaa pohjavettä

Pohjanmaalla mäet ovat maltillisia. Päätä ei huimaa myöskään Hirvasniemen harjun laella, Lumijoen kunnassa. Pohjavesi pienen harjun uumenissa on kuitenkin erittäin hyvää, vaikka merikin on lähellä. Ja kyllä sen julkenee sanoa ilman mitään retostelua tai röystäälyä: vesi on nykyään jopa entistä parempaa. Harjun vedenottamon yhteyteen valmistunut alkalointilaitos varmistaa, että myös veden pH-arvo on nyt kohdallaan. – Veden happamuus ei aiheuttanut maku- tai terveyshaittoja. Se kuitenkin pikkuhiljaa syövytti vesijohtojärjestelmän rakenteista kupari- ja messinkiosia sekä juotoskohtia, Lumijoen kunnan rakennusmestari Ari Korkala kertoo. – Ennen veden pH-lukema oli 6,5, nyt ihanteellinen 7,5.

Projektin tiedot

Lumijoki, Finland
Verkostorakentaminen
Räätälöidyt ratkaisut
Valmistuminen: 2011

Uponorin osallistuminen

2 Weholite-alkalointisäiliötä, tilavuus 24,7 m3, halkaisija 3 metriä

 

Muovirakenne kilpailukykyinen

 

 

Ari Korkala toimii myös hankkeen rakennuttajan, Lumijoen Vesi Oy:n toimitusjohtajana. Päätös alkalointilaitoksesta tehtiin jo reilut kymmenen vuotta sitten, Lumijoen Vesi Oy:tä edeltäneen vesiosuuskunnan aikana. Hanke on kuitenkin viivästynyt taloudellisista syistä. Hirvasniemen harjulle piti alkuperäisen suunnitelman mukaan nousta betoninen alkalointilaitos. Matkan varrella muovirakenteinen järjestelmä alkoi kuitenkin tuntua paremmalta vaihtoehdolta:

– Valmistelimme hanketta myös teettämällä Oulun yliopiston kanssa pienen oppilastyön. Sekin vahvisti uskoa siihen, että muovinen järjestelmä on taloudellisesti kilpailukykyinen ratkaisu. Selvitystyö antoikin osaltaan eväitä tarjouspyynnön laatimiseen.

– Lopulta kaikissa saamissamme tarjouksissa tarjottiin nimenomaan muovista järjestelmää. Jo aiemmin oli päätetty, että alkalointi tehdään kalkkikivellä.

– Sen päätöksen ansiosta mieli on ollut rauhallinen. Kalkkikivialkaloinnissa ei ole koskaan vaaraa, että pH-arvo nousisi liikaa, Korkala huomauttaa.

Asennus sujui nopeasti

 

Hirvasniemen alkalointilaitoksen urakoi LPL-Rakennus Oy. Kohteeseen toimitettiin kaksi tilavuudeltaan 24,7-kuutioista ja halkaisijaltaan kolmemetristä Weholite-alkalointisäiliötä, huuhtelupumppukaivo sekä 150-kuutioinen Weholite-alavesisäiliö, kuten myös kohteen venttiilikaivot ja ulkopuoliset putkistot. Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat lisäksi muun muassa Grundfos Pumput Oy ja Nordkalk Oy Ab.

LPL-Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Laitinen on Weholite-ratkaisuun tyytyväinen.

– Laitos oli helppo asentaa paikalleen ja työ saatiin valmiiksi nopeasti. Kun työmaalla ei kulunut aikaa, säästettiin myös kustannuksissa, Jukka Laitinen toteaa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan laitoksen piti olla valmis 31.5.2011 mennessä. Se valmistui kuitenkin etuajassa jo helmikuussa. Ari Korkala kertoo, että laitos palvelee kaikkia kahtatuhatta lumijokelaista, ja siihen on mitoitettu myös kasvunvaraa.

– Lumijoen väkimäärä on kasvanut mukavasti noin 1,5 prosentin vuosivauhtia. Lisäksi olemme varautuneet siihen, että maatalouden tarvitsema vesimäärä kasvaa, kun tilakoot suurenevat.

Polyeteeni on hygieenistä

 

Weholite-säiliöt varusteineen on tehty tehtaalla asennusvalmiiksi, mikä vähentää rakennuspaikalla tehtäviä töitä ja säästää kustannuksia.

– Polyeteenistä valmistettu Weholite on kestävä, ehdottoman tiivis ja hygieeninen. Se on aina räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan. On hyvä olla hankkeissa mukana jo suunnitteluvaiheessa, jotta kunkin asiakkaan tarpeet voidaan huomioida tapauskohtaisesti.

– Hirvasniemen kalkkikivisäiliöissä veden virtaussuunta on ylhäältä alas, mikä tuo selkeitä etuja laitoksen toimintaan. Kalkkikivisuodatus vaatii paljon vähemmän huoltoa ja tarkkailua kuin lipeätekniikka. Mutta huoltokin sujuu helposti:

– Kun järjestelmässä on kaksi kalkkikivisäiliötä, toimii laitos myös silloin, kun toista säiliötä huolletaan. Puhdasta vettä on koko ajan tuotannossa.  

Alkalointilaitoksille paljon tarvetta

 

Veden happamuus on Suomessa yleinen ongelma. Veden alhainen pH-arvo ei aiheuta niinkään terveys- tai makuhaittoja, mutta heikentää vesijohtoverkoston kuntoa ja kerryttää verkostoon esimerkiksi hydrauliikkaa häiritseviä epäpuhtauksia. Veden alkaloinnissa eli pH-arvon nostamisessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi lipeää, soodaa, kalkkia tai kalkkikiveä.

Käyttöpäällikkö Mika Ohvo muistuttaa, että kalkkikiven hyviin puoliin kuuluu esimerkiksi se, ettei siinä lipeän tavoin ole minkäänlaista yliannostusvaaraa. Alkalointitulos on tasainen ja ehdottoman turvallinen.

– Kalkkikivipatjan päältä on helppo myös puhdistaa epäpuhtaudet ilma- ja vesihuuhtelulla, hän huomauttaa. Kalkkikiveä hyödyntävä alkalointilaitos voidaan rakentaa joko betonista tai muovista.

– Tehtaalla valmiiksi rakennettu muovinen järjestelmä on helppo ja nopea asentaa paikalleen.

Muoviseen pintaan ei myöskään tartu epäpuhtauksia, jotka voivat myöhemmin liueta veteen ja aiheuttaa maku- tai hajuhaittoja.

 

Parempaa pohjavettä

Weholite-alkalointilaitos Lumijoen kunnassa

Projektin tiedot

Projektin tiedot

Maa
Finland
Valmistuminen
2011
Projektityyppi
Uudisrakentaminen
Rakennustyyppi
Verkostorakentaminen

Samankaltaisia projekteja

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Ounasjoen kupeessa, Kittilän Kaukosen kylässä jätevedet käsitellään nyt uudessa WehoPuts 400 -puhdistamossa. Laajassa Lapinmaassa kyläpuhdistamoille olisi käyttöä muuallakin: välimatkat ovat pitkiä ja puhdistamot ovat usein järkevämpi vaihtoehto kuin jätevesien kuljettaminen kymmenien kilometrien päähän.
Lämmitettävät putket takaavat sammutusveden

Lämmitettävät putket takaavat sammutusveden

Oulun Energia saneerasi Toppilan voimalaitosalueensa sprinklerijakelujohtoja ja palovesiverkostoja ajan tasalle. Sammutusvettä on saatava kaikissa olosuhteissa, joten rakennusten ulkopuolisissa osissa käytettiin jäätymättömiä, esieristettyjä ja lämmitettäviä Wehoarctic-putkielementtejä.
Weholitesta ilmastussäiliö Iisalmeen

Weholitesta ilmastussäiliö Iisalmeen

Tukkuvesiyhtiö Ylä-Savon Vesi Oy rakennutti Weholite-putkesta ilmastussäiliön Kuusimäen laitokselleen. Uudenlainen ratkaisu takaa entistä parempilaatuisen veden niin alueen asukkaille kuin tuotannossaan paljon vettä tarvitsevalle elintarviketeollisuudelle.

Antaa sataa vaan

Pöyry Finland Oy sai tehtäväkseen uudistaa hulevesijärjestelmän vaativassa kohteessa, jossa tilat ovat myös erittäin ahtaat. Hulevesien virtaaman tasaussäiliönä toimii nyt mittatilaustyönä valmistettu pitkä ja kapea Weholite-säiliö.

Puhdasta juomavettä 17 000 partiolaiselle

Suomen Partiolaiset, Finlands Scouter ry:n kansainvälinen Roihu 2016 VII Finnjamboree järjestettiin 20.–28.7.2016 Hämeenlinnassa Evon retkeilyalueella. Metsähallituksen omistamalle metsäalueelle rakentui leiri 17 100 osallistujalle, joista 3 000 saapui ulkomailta, noin 40 eri maasta. Uponor toimitti alueelle 7 600 metriä putkia, joilla varmistettiin puhtaan veden saanti ja harmaiden vesien johtaminen hallitusti pois alueelta.

Hybridiratkaisuja hulevesien hallintaan

Suomessa oli herätty siihen, että hulevedet kuormittavat vesistöjä ravinteilla ja raskasmetalleilla. Lahden Vesijärvessä tilanne oli erityisen paha fosforin osalta. Lahden kaupunki näki Ranta-Kartanossa tilaisuuden suunnitella asuinalue niin, että osa alueesta varataan hulevesien käsittelyyn. Ranta-Kartanon hulevesien hallinnassa testataan Uponorin valmistamia suodattimia, jotka viivyttävät ja puhdistavat valumavesiä.

 

Suoraa hyötyä kaarista

Lahti Energia käyttää työmaillaan ensimmäisenä Suomessa kaariputkia. Kokemukset ovat olleet erittäin hyviä.

Lahden Vipusenkadulla uusittiin kaukolämpöverkkoa. Kaivantoon on laskettu isoja kahdentoista ja kuudentoista metrin DN 300 -putkia. Hitsaajat ovat ryhtymässä töihin. Jokin jää kuitenkin askarruttamaan ohikulkijan mieltä.

Samaan aikaan toisaalla, keskustasta Launeelle johtavalla kaukolämpölinjalla operoidaan hieman tuhdimpien DN 400 -putkien kanssa. Täälläkin sama juttu. Aivan kuin kaikki putket eivät olisi ihan suoria?

Tuplasti varmuutta Pohjavesialueelle

Tuplasti varmuutta Pohjavesialueelle

Kestävä ja tiivis Weholite-putki täytti viemärilinjaputkistolle asetetut vaatimukset myös herkällä pohjavesialueella, jossa urakoidaan Kokkolan Veden uuden pääviemärilinjan viimeistä osuutta.
Turvallinen juomavesiverkko entiselle teollisuusalueelle

Turvallinen juomavesiverkko entiselle teollisuusalueelle

Kymmenisen kilometriä Oulun keskustasta sijaitseva Pateniemenranta on osa suomalaisen teollistumisen historiaa. Alueella rakennettiin 1800-luvun lopulla kauppa-aluksia ja myöhemmin siellä toimi yksi aikansa suurimmista sahalaitoksista. Nyt ranta-alueella on alkamassa uusi aikakausi, kun rakenteilla oleva 2 500 asukkaan asuinalue valmistuu. Kestävät, haitta-aineita läpäisemättömät Uponor Barrier PLUS -putket varmistavat turvallisen juomavesiverkon yli sata vuotta teollisuuskäytössä olleelle maa-alueelle.
Vedensaanti ei ole tuurista kiinni

Vedensaanti ei ole tuurista kiinni

Tavallisessa alle tuhannen asukkaan kylässä ei omaa alavesisäiliötä välttämättä tarvittaisi, mutta Tuuri ei ole ihan tavallinen kylä. Tosi-tv-sarjastakin tuttu Tuurin kyläkauppa vetää paikalle vuosittain jopa kuusi miljoonaa kävijää. Kylän vesihuollon varmistavat nyt myös vilkkaimpana lomasesonkina uudet, satakuutioiset Weholite-alavesisäiliöt.
Juomavesi  turvallisesti vanhalle  varuskunta-alueelle

Juomavesi turvallisesti vanhalle varuskunta-alueelle

Hennalan entinen varuskunta-alue Lahdessa saa uuden elämän puistomaisena asuin- ja työpaikka-alueena. Sadan vuoden ajan varuskuntakäytössä olleelta alueelta on poistettu pilaantuneita maa-aineksia, mutta riskejä ei haluttu ottaa tämän jälkeenkään. Puhdistetuille alueille rakennettiin vesijohdot kestävillä, haitta-aineita läpäisemättömillä Uponor Barrier PLUS -putkilla.
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.
Weholite limits overflows and pollution in London

Weholite limits overflows and pollution in London

Uponor’s Weholite technology was the key solution in a unique project in London, where the Lee Tunnel and Thames Tideway tunnel have the task of capturing an average of 39 million tonnes of sewage a year from the 35 most polluting combined sewer overflows (CSOs). An upgraded pipeline system was designed to reduce the number of overflows – and their environmental impact – from the sewers and treatment systems serving London. A particular aim is to limit pollution from the sewers and treatment systems connected to the Beckton and Crossness sewage treatment works.
Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

In 1960, the Fifalla River, which flows through Valdemarsvik into the Valdemars Bay, was culverted. At the end of the 19th century, Lundbergs Läderfabrik was built over the last part of the river at the outlet, but in 1960 a culvert came into place, up to the factory under Storgatan for which the Swedish Transport Administration is responsible.
 
Uponor Vault cleans the storm water

Uponor Vault cleans the storm water

As an industrial city and a port on an inlet of the Baltic Sea, Norrköping in southeastern Sweden strives to prevent pollutants from ending up in waterways. In an ongoing pilot project, pollutants carried by stormwater run-offs will be captured a massive, tailor-made Uponor Vault, a stormwater treatment chamber to ensure that the stormwater is purified before it reaches the Ljura Stream and finally the sea.
 
Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Rapid action was critical when a sewage collector broke in Warsaw, Poland, causing a massive waste spill into the Vistula River. Uponor Infra’s crew worked 24 hours a day in order to stop the pollution of the river. A temporary pipeline was produced, delivered and connected in just eight days.

Sewage retention chanel

Sewage retention chanel

The construction of an innovative retention sewage canal in Rzeszów in southern Poland was recently completed using Weholite piping and manholes.
Sea outlet of treated wastewater

Sea outlet of treated wastewater

A sea outlet of treated wastewater was initiated in Swarzewo. It is yet another of the many environmentally friendly projects that have recently been carried out in Poland where PE pipes were used.

Strong, Safe and Flexible

Skaraborgsvatten in the south of Sweden has replaced its old intake pipeline made of wood with a new one made of Polyethylene. The new system was not only easy and fast to install - it is also impact resistant and capable of withstanding high levels of mechanial stress.
Focus on sustainability

Focus on sustainability

Uponor Infra secure future sewer transport with Weholite. Uponor´s contribution to this complex and prestigious project is not just about supplying Weholite. It also includes project management and technical support such as design and calculations, customized products and field service with onsite installation - all coherently coordinated by Uponor Infra Project Services.
Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
A smart retention system for an anti-flooding solution

A smart retention system for an anti-flooding solution

September 2018 saw the launch of the project for a stormwater drainage system in Rzeszów, almost 26 kilometres long, in the residential District of Budziwój, which partially coincides with the floodplain of the River Wisłok. One of the elements of this system is the retention canal. The project, scheduled for delivery by May 2020, will help to finally solve flooding problems which have been plaguing the residents of this region of Poland.

 

ProFuse installed in Borås Stad

ProFuse installed in Borås Stad

When the 250 millimeter pipes ProFuse replaces old 150 millimeter pipes in cast iron on a two-kilometer stretch in Frufällan, society will have a significant increase in capacity for the vital water supply. In addition, the new pipes provide fewer coatings and thus less service needs and better hygiene.
 
Ultra Rib 2 Blue first installation

Ultra Rib 2 Blue first installation

In connection with a project in Sigtuna, the first pipes Ultra Rib 2 Blue are delivered. A new generation of pipes with 70% reduced carbon dioxide emissions. A significant part of the oil for the pipes comes from the waste industry and is vegetable.
 
Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Battery of retention tanks

Battery of retention tanks

In Mielec, modern storm water and snowmelt retention systems have been built, which will solve the problems with periodical flooding of streets and buildings in the city centre.