Tapaustutkimus

Palojätevedet turvallisesti talteen, Oulu, Finland

Palojätevedet turvallisesti talteen

Tiiviit ja kestävät Weholite-säiliöt varmistavat, että Ouluun valmistuvan biovoimalaitoksen palojätevedet saadaan mahdollisessa tulipalotilanteessa kerättyä turvallisesti talteen ennen jatkokäsittelyä. 

Projektin tiedot

Oulu, Finland
Verkostorakentaminen
Räätälöidyt ratkaisut
Valmistuminen: 2020

Uponorin osallistuminen

2 Weholite-palojätevesisäiliötä, joiden yhteenlaskettu tilavuus on 600 m3, 2,5 km PVC-putkia, 5 km PE-putkia, 250 hulevesikaivoa

Oulun Energia rakentaa Laanilan teollisuusalueelle Ouluun uuden biovoimalaitoksen, joka tuottaa vuosittain 70 MW sähköä ja 175 MW kaukolämpöä. Laitos korvaa valmistuessaan vanhan, jo vuonna 1977 käyttöönotetun Toppila I -voimalaitosyksikön, joka ei enää täytä tämän päivän ympäristövaatimuksia.

Loppuvuodesta 2020 valmistuva uusi biovoimalaitos on Oulun Energialle 200 miljoonan euron investointi sekä merkittävä askel kohti hiilineutraalia energiantuotantoa, sillä alueen kaukolämmöstä kaksi kolmasosaa voidaan jatkossa tuottaa uusiutuvalla energialla.

Laitos avaa uusia mahdollisuuksia myös biotaloudelle. Laitoksen suunnittelussa on huomioitu mahdollisuus, että sen ympärille voidaan integroida voimalaitoshöyryä käyttäviä biojalostamoita tai muuta teollisuutta. Läheisyydessä on jo jätteitä energiaksi jalostava ekovoimalaitos, joka otettiin käyttöön 2012.

Kerrosrakenteella kestävyyttä

Voimalaitoksen ympäristölupa edellyttää, että laitosalueelle rakennetaan myös palojätevesisäiliöt.

– Mahdollisessa tulipalotilanteessa saastuneet sammutusvedet kerätään palojätevesisäiliöihin, jonka jälkeen ne voidaan puhdistaa tai kuljettaa turvallisesti jatkokäsittelyyn, projekti-insinööri Markku Heikkinen Oulun Energialta kertoo.

Laitosalueen putkituksista ja perustuksista vastaava YIT Infra valitsi kohteeseen polyeteeniprofiilista valmistetut Weholite-säiliöt. Työpäällikkö Mika Still kertoo, että valinta oli helppo.

– Kevyt ja kestävä Weholite sopii hyvin tähän käyttötarkoitukseen. Uponor toimittaa alueelle myös erittäin paljon putkia eri tarkoituksiin, joten tilausten keskittäminen oli kustannustehokasta.

Weholite-putken kerrosrakenne takaa säiliöille kestävyyden, joustavuuden ja tiiveyden. Polyeteenistä tai polypropeenista valmistetuissa säiliöissä ei ole riskiä korroosiolle ja ne kestävät useimpia kemikaaleja.

Uponorin aluemyyntipäällikkö Jouni Siironen muistuttaa, että kestävän rakenteen lisäksi Weholiten vahvuuksia on mahdollisuus  räätälöintiin. – Säiliöt voidaan valmistaa juuri asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Säiliöt varustellaan valmiiksi jo tehtaalla, joten asennustyö paikan päällä sujuu helposti ja nopeasti.

Kahdesta tuli yksi 

Myös Ouluun toimitettuja Weholite-säiliöitä räätälöitiin asiakkaan toivomusten mukaan. Mika Still kertoo, että alun perin palojäteveden talteenottoa varten oli tarkoitus asentaa neljä säiliötä eli kaksi rinnakkain asennettua säiliötä, jotka olisi sijoitettu kahteen eri paikkaan alueella.

- Ehdotimme kuitenkin tilaajalle, että olisi järkevämpää käyttää neljän säiliön sijasta kahta pitkää säiliötä. Yhdessä säiliössä olisi tällöin suurin piirtein sama tilavuus kuin kahdessa rinnakkain asennetussa lyhyemmässä säiliössä, mutta ratkaisu ei vaatisi niin leveää kaivantoa. Iso kaivanto olisi ollut vaikea sijoittaa alueelle.

Uponor suunnitteli työmaalle ratkaisun, jossa kaksi Weholite-säiliötä asennettaisiin peräkkäin ja yhdistettäisiin yhdeksi pitkäksi säiliöksi.

- Esitimme Uponorin suunnitelman tilaajalle, joka hyväksyi sen. Alueella on nyt siis kaksi tällaista, pituudeltaan 17,5-metristä ja halkaisijaltaan 3,7-metristä säiliötä. Yhden kokonaisuuden tilavuus on 300 kuutiota.

Asennus valmis muutamassa tunnissa 

Maanrakennuksesta vastaava työnjohtaja Antti Käyrä YIT:ltä kertoo, että säiliöiden asennus oli nopeaa. 

- Säiliöt nostettiin teräsponteilla tuettuun kaivantoon. Kaivannossa säiliöt työnnettiin kiinni toisiinsa ja liitettiin sitten yhteen liukumuhvilla. Muhviliitoksen päälle asennettiin rengaskutisteet, joilla varmistettiin liitoksen tiiveys ja muhvin paikallaan pysyminen. Tämän jälkeen säiliöt ankkuroitiin liinoilla kiinni kaivannon pohjalle valettuun betonilaattaan.

Ennen kuin kaivanto peitettiin, säiliöt täytettiin vielä vedellä niiden paikallaan pysymisen varmistamiseksi.

- Varsinaiseen asennukseen kului aikaa vain neljä tai viisi tuntia, Käyrä kertoo.

Ensimmäinen säiliöistä asennettiin paikalleen lokakuussa 2018, toinen reilua kuukautta myöhemmin marraskuussa.

Joustavia toimituksia

Weholite-säiliöiden lisäksi Uponor toimittaa biovoimalaitoksen työmaalle merkittävän määrän putkia eri tarkoituksiin. Työmaan hulevesi- ja jätevesilinjoja varten toimitetaan 2,5 kilometriä PVC-putkia. Muun muassa palovesi- ja sprinklerilinjoilla, vesijohto- ja prosessivesilinjoilla sekä paineellisilla jätevesija hulevesilinjoilla käytettäviä PE-putkia Uponor toimittaa työmaalle kaikkiaan viisi kilometriä.

- Hulevesikaivoja työmaalle on tulossa noin 250 kappaletta. Työmaan edetessä suunnitelmat ovat jatkuvasti hieman päivittyneet. Tämän takia olemme joutuneet muuttamaan myös omia suunnitelmiamme kulloinkin tarvittavista kaivoista. Uponor on kuitenkin pystynyt reagoimaan toiveisiimme joustavasti, Mika Still sanoo.

"Työmaan edetessä suunnitelmat ovat jatkuvasti hieman päivittyneet. Tämän takia olemme joutuneet muuttamaan myös omia suunnitelmiamme kulloinkin tarvittavista kaivoista. Uponor on kuitenkin pystynyt reagoimaan toiveisiimme joustavasti."

Palojätevedet turvallisesti talteen

fi weholite sailio oulu ref img desktop

Projektin tiedot

Projektin tiedot

Maa
Finland
Valmistuminen
2020
Projektityyppi
Uudisrakentaminen
Rakennustyyppi
Verkostorakentaminen

Yhteistyössä mukana

Yhteistyössä mukana
Rakennuttaja: Oulun Energia
Urakoitsija: YIT Infra

Samankaltaisia projekteja

Hybridiratkaisuja hulevesien hallintaan

Suomessa oli herätty siihen, että hulevedet kuormittavat vesistöjä ravinteilla ja raskasmetalleilla. Lahden Vesijärvessä tilanne oli erityisen paha fosforin osalta. Lahden kaupunki näki Ranta-Kartanossa tilaisuuden suunnitella asuinalue niin, että osa alueesta varataan hulevesien käsittelyyn. Ranta-Kartanon hulevesien hallinnassa testataan Uponorin valmistamia suodattimia, jotka viivyttävät ja puhdistavat valumavesiä.

 

Suoraa hyötyä kaarista

Lahti Energia käyttää työmaillaan ensimmäisenä Suomessa kaariputkia. Kokemukset ovat olleet erittäin hyviä.

Lahden Vipusenkadulla uusittiin kaukolämpöverkkoa. Kaivantoon on laskettu isoja kahdentoista ja kuudentoista metrin DN 300 -putkia. Hitsaajat ovat ryhtymässä töihin. Jokin jää kuitenkin askarruttamaan ohikulkijan mieltä.

Samaan aikaan toisaalla, keskustasta Launeelle johtavalla kaukolämpölinjalla operoidaan hieman tuhdimpien DN 400 -putkien kanssa. Täälläkin sama juttu. Aivan kuin kaikki putket eivät olisi ihan suoria?

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Ounasjoen kupeessa, Kittilän Kaukosen kylässä jätevedet käsitellään nyt uudessa WehoPuts 400 -puhdistamossa. Laajassa Lapinmaassa kyläpuhdistamoille olisi käyttöä muuallakin: välimatkat ovat pitkiä ja puhdistamot ovat usein järkevämpi vaihtoehto kuin jätevesien kuljettaminen kymmenien kilometrien päähän.
Lämmitettävät putket takaavat sammutusveden

Lämmitettävät putket takaavat sammutusveden

Oulun Energia saneerasi Toppilan voimalaitosalueensa sprinklerijakelujohtoja ja palovesiverkostoja ajan tasalle. Sammutusvettä on saatava kaikissa olosuhteissa, joten rakennusten ulkopuolisissa osissa käytettiin jäätymättömiä, esieristettyjä ja lämmitettäviä Wehoarctic-putkielementtejä.
Weholitesta ilmastussäiliö Iisalmeen

Weholitesta ilmastussäiliö Iisalmeen

Tukkuvesiyhtiö Ylä-Savon Vesi Oy rakennutti Weholite-putkesta ilmastussäiliön Kuusimäen laitokselleen. Uudenlainen ratkaisu takaa entistä parempilaatuisen veden niin alueen asukkaille kuin tuotannossaan paljon vettä tarvitsevalle elintarviketeollisuudelle.

Antaa sataa vaan

Pöyry Finland Oy sai tehtäväkseen uudistaa hulevesijärjestelmän vaativassa kohteessa, jossa tilat ovat myös erittäin ahtaat. Hulevesien virtaaman tasaussäiliönä toimii nyt mittatilaustyönä valmistettu pitkä ja kapea Weholite-säiliö.

Puhdasta juomavettä 17 000 partiolaiselle

Suomen Partiolaiset, Finlands Scouter ry:n kansainvälinen Roihu 2016 VII Finnjamboree järjestettiin 20.–28.7.2016 Hämeenlinnassa Evon retkeilyalueella. Metsähallituksen omistamalle metsäalueelle rakentui leiri 17 100 osallistujalle, joista 3 000 saapui ulkomailta, noin 40 eri maasta. Uponor toimitti alueelle 7 600 metriä putkia, joilla varmistettiin puhtaan veden saanti ja harmaiden vesien johtaminen hallitusti pois alueelta.
Tuplasti varmuutta Pohjavesialueelle

Tuplasti varmuutta Pohjavesialueelle

Kestävä ja tiivis Weholite-putki täytti viemärilinjaputkistolle asetetut vaatimukset myös herkällä pohjavesialueella, jossa urakoidaan Kokkolan Veden uuden pääviemärilinjan viimeistä osuutta.
Turvallinen juomavesiverkko entiselle teollisuusalueelle

Turvallinen juomavesiverkko entiselle teollisuusalueelle

Kymmenisen kilometriä Oulun keskustasta sijaitseva Pateniemenranta on osa suomalaisen teollistumisen historiaa. Alueella rakennettiin 1800-luvun lopulla kauppa-aluksia ja myöhemmin siellä toimi yksi aikansa suurimmista sahalaitoksista. Nyt ranta-alueella on alkamassa uusi aikakausi, kun rakenteilla oleva 2 500 asukkaan asuinalue valmistuu. Kestävät, haitta-aineita läpäisemättömät Uponor Barrier PLUS -putket varmistavat turvallisen juomavesiverkon yli sata vuotta teollisuuskäytössä olleelle maa-alueelle.
Juomavesi  turvallisesti vanhalle  varuskunta-alueelle

Juomavesi turvallisesti vanhalle varuskunta-alueelle

Hennalan entinen varuskunta-alue Lahdessa saa uuden elämän puistomaisena asuin- ja työpaikka-alueena. Sadan vuoden ajan varuskuntakäytössä olleelta alueelta on poistettu pilaantuneita maa-aineksia, mutta riskejä ei haluttu ottaa tämän jälkeenkään. Puhdistetuille alueille rakennettiin vesijohdot kestävillä, haitta-aineita läpäisemättömillä Uponor Barrier PLUS -putkilla.
Vedensaanti ei ole tuurista kiinni

Vedensaanti ei ole tuurista kiinni

Tavallisessa alle tuhannen asukkaan kylässä ei omaa alavesisäiliötä välttämättä tarvittaisi, mutta Tuuri ei ole ihan tavallinen kylä. Tosi-tv-sarjastakin tuttu Tuurin kyläkauppa vetää paikalle vuosittain jopa kuusi miljoonaa kävijää. Kylän vesihuollon varmistavat nyt myös vilkkaimpana lomasesonkina uudet, satakuutioiset Weholite-alavesisäiliöt.
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.
Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Weholite limits overflows and pollution in London

Weholite limits overflows and pollution in London

Uponor’s Weholite technology was the key solution in a unique project in London, where the Lee Tunnel and Thames Tideway tunnel have the task of capturing an average of 39 million tonnes of sewage a year from the 35 most polluting combined sewer overflows (CSOs). An upgraded pipeline system was designed to reduce the number of overflows – and their environmental impact – from the sewers and treatment systems serving London. A particular aim is to limit pollution from the sewers and treatment systems connected to the Beckton and Crossness sewage treatment works.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Rapid action was critical when a sewage collector broke in Warsaw, Poland, causing a massive waste spill into the Vistula River. Uponor Infra’s crew worked 24 hours a day in order to stop the pollution of the river. A temporary pipeline was produced, delivered and connected in just eight days.

A smart retention system for an anti-flooding solution

A smart retention system for an anti-flooding solution

September 2018 saw the launch of the project for a stormwater drainage system in Rzeszów, almost 26 kilometres long, in the residential District of Budziwój, which partially coincides with the floodplain of the River Wisłok. One of the elements of this system is the retention canal. The project, scheduled for delivery by May 2020, will help to finally solve flooding problems which have been plaguing the residents of this region of Poland.

 

Sewage retention chanel

Sewage retention chanel

The construction of an innovative retention sewage canal in Rzeszów in southern Poland was recently completed using Weholite piping and manholes.
Sea outlet of treated wastewater

Sea outlet of treated wastewater

A sea outlet of treated wastewater was initiated in Swarzewo. It is yet another of the many environmentally friendly projects that have recently been carried out in Poland where PE pipes were used.

Strong, Safe and Flexible

Skaraborgsvatten in the south of Sweden has replaced its old intake pipeline made of wood with a new one made of Polyethylene. The new system was not only easy and fast to install - it is also impact resistant and capable of withstanding high levels of mechanial stress.
Focus on sustainability

Focus on sustainability

Uponor Infra secure future sewer transport with Weholite. Uponor´s contribution to this complex and prestigious project is not just about supplying Weholite. It also includes project management and technical support such as design and calculations, customized products and field service with onsite installation - all coherently coordinated by Uponor Infra Project Services.
Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

In 1960, the Fifalla River, which flows through Valdemarsvik into the Valdemars Bay, was culverted. At the end of the 19th century, Lundbergs Läderfabrik was built over the last part of the river at the outlet, but in 1960 a culvert came into place, up to the factory under Storgatan for which the Swedish Transport Administration is responsible.
 
Uponor Vault cleans the storm water

Uponor Vault cleans the storm water

As an industrial city and a port on an inlet of the Baltic Sea, Norrköping in southeastern Sweden strives to prevent pollutants from ending up in waterways. In an ongoing pilot project, pollutants carried by stormwater run-offs will be captured a massive, tailor-made Uponor Vault, a stormwater treatment chamber to ensure that the stormwater is purified before it reaches the Ljura Stream and finally the sea.
 
ProFuse installed in Borås Stad

ProFuse installed in Borås Stad

When the 250 millimeter pipes ProFuse replaces old 150 millimeter pipes in cast iron on a two-kilometer stretch in Frufällan, society will have a significant increase in capacity for the vital water supply. In addition, the new pipes provide fewer coatings and thus less service needs and better hygiene.
 
Ultra Rib 2 Blue first installation

Ultra Rib 2 Blue first installation

In connection with a project in Sigtuna, the first pipes Ultra Rib 2 Blue are delivered. A new generation of pipes with 70% reduced carbon dioxide emissions. A significant part of the oil for the pipes comes from the waste industry and is vegetable.
 
Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Battery of retention tanks

Battery of retention tanks

In Mielec, modern storm water and snowmelt retention systems have been built, which will solve the problems with periodical flooding of streets and buildings in the city centre.