Tapaustutkimus

Weholitesta ilmastussäiliö Iisalmeen, Iisalmi, Finland

Weholitesta ilmastussäiliö Iisalmeen

Monet Ylä-Savon Vesi Oy:n käsittelylaitoksista ovat olleet toiminnassa jo pitkään, mutta varsinainen vedentuotanto on ollut yhtiön vastuulla vasta viitisen vuotta. – Yhtiön Iisalmessa sijaitsevalta Kuusimäen laitokselta on puuttunut veden laatua parantava prosessin osanen. Ilmastustarve on kyllä tiedostettu, ja hankintaohjelmaan ilmastustorni saatiin vuonna 2010, kertoo Tero Heiskanen, joka toimi projektin suunnitteluvaiheessa Ylä-Savon Vesi Oy:n rakennuttajainsinöörinä. – Tiesimme, ettei Kuusimäellä laitosrakennuksen sisällä ole tilaa tornille. Tekninen ratkaisu täytyi siis suunnitella niin, että torni tehdään laitoksen ulkopuolelle.

Projektin tiedot

Iisalmi, Finland
Verkostorakentaminen
Valmistuminen: 2010

Uponorin osallistuminen

2,4 m halkaisijaltaan oleva Weholite-säiliö

Yhtiön väki ryhtyi kartoittamaan vaihtoehtoja. Monissa järjestelmissä tornin materiaalina on teräs. Heiskasen mukaan muovimateriaalin käyttämistä on usein hankaloittanut perinteisen muoviputken pieni koko. Joillakin laitoksilla on käytetty parista–kolmesta muoviputkesta rakennettua tornia rinnakkain.

– Tutustuimme sitten Weholite-putken käyttöön muun muassa piippu- ja säiliösovelluksissa. Nykyään saa helposti myös halkaisijaltaan suurta Weholite-putkea, joten ryhdyimme selvittämään ratkaisun sopivuutta Kuusimäen laitokselle, Heiskanen kertoo. Tornin suunnittelussa mukana olleet Mika Ohvo ja Sami Seppälä, Uponor Infrasta olivat tyytyväisiä, että Ylä-Savon Vedestä oltiin heihin jo varhaisessa vaiheessa yhteydessä.

– Meilläkin oli idullaan ajatus, että ilmastustornit täydentäisivät hyvin vesihuoltojärjestelmän tuotteita. Ylä-Savon veden yhteydenotto tuli siis hyvään saumaan. Tekninen neuvontamme ehti miettiä ratkaisua rauhassa Yhteistyö sujuikin erinomaisesti alusta loppuun. Ilmastustorni rakennettiin Vaasan tehtaalla sisämitaltaan 2,4-metrisestä Weholite-putkesta.

Prosessi tehostuu

Ylä-Savon Vesi Oy:lla on määräajoin päivitettävä suunnitelma, jonka tavoitteena on saada asiakkaille mahdollisimman hyvää vettä. – Kuusimäen laitoksen uudistuksilla halusimme tuottaa entistä parempaa vettä myös alueen elintarviketeollisuudelle, joka tarvitsee tuotannossaan paljon vettä, kertoo toimitusjohtaja Helena Valta Ylä-Savon Vesi Oy:stä. Yhtiön vesilaitosprosessien kehittämissuunnitelma valmistui jo 2007. Selvityksessä käytiin läpi kaikki Ylä-Savon Veden omistamat yhdeksän vedenkäsittelylaitosta. Prosessien sopivuutta ja mahdollisia korjaustoimenpiteitä arvioitiin raakaveden laadun perusteella. Tarpeen mukaan suunniteltiin prosessien tehostaminen.

Tilaaja ja suunnittelija laativat tehostamistoimille tärkeys- ja toteuttamisjärjestyksen ja valitsivat uudistuksia eniten kaipaavat laitokset. Suunnittelussa oli alusta asti mukana putkisto- ja laitossuunnittelija Pekka Iivari suunnitteluyhtiö FCG Finnish Consulting Groupista.

– Kuusimäen laitoksen raakaveden hiilidioksidipitoisuus oli suuri. Sen takia käytössä olleella käsittelymenetelmällä eli kalkkikivialkaloinnilla tuotetun veden alkaliteetti ja kalsiumpitoisuus olivat korkeita. Tämä saattoi näkyä kuluttajilla saostumina lämminvesilaitteissa.

Tietyissä oloissa vesi altisti kupariputkia korroosiolle. – Tuotettu vesi oli jo aiemminkin laadultaan hyvää talousvettä. Uudistuksilla haimme prosessin hienosäätöä, jolla saimme hyvästä vedestä vielä parempaa.

Uusi tekninen ratkaisu

Vedenlaatua parantavassa ilmastuksessa vesi johdetaan torniin yläkautta. Vesi valuu tornissa olevan täytekappalepatjan läpi, jolloin raakavedessä olevaa hiilidioksidia poistuu. Ilmastusta voidaan säätää puhaltamalla puhdasta ilmaa tornin alta patjan läpi vastavirtaan.

Näin veden käsittely tehostuu jatkoprosessissa, kun muun muassa sen hiilidioksidipitoisuutta pystytään muuttamaan. – Kun vettä tulee kulutukseen monelta laitokselta, on verkostolle hyväksi mahdollisimman tasainen laatu, Tero Heiskanen kertoo.

Ilmamäärä ei vaadi tornilta normaalissa käytössä tavallista suurempaa paineensietoa, mutta Weholite-säiliö kestää myös täyden säiliön vesipaineen esimerkiksi pesu- tai häiriötilanteissa.

– Koska säiliötä ei voinut asentaa sisätiloihin, täytyi sen suunnittelussa huomioida hygieenisyys: vapaita aukkoja ei voinut jättää. Huoltoluukkujen pitää olla tiiviitä, sillä ulkoilman epäpuhtauksia ei saa päästä talousveden sekaan, Pekka Iivari muistuttaa.

Torni valmiina rakenteena paikalle

Tero Heiskanen kiittää suunnitteluprosessia, jossa toimittaja oli aktiivisesti mukana. Suunnitteluryhmä mietti, miten läpiviennit ja liitokset ovat toimivimmat. Periaateratkaisujen jälkeen tehtaalla tehtiin käytännön työ.

– Tällaisessa tilanteessa putkivalmistaja on tietenkin ehdoton asiantuntija. Saimme ehdotuksia erilaisista rakennemahdollisuuksista. Kaikilla oli yhteinen intressi kehittää uudenlainen tekninen ratkaisu, Heiskanen kiittelee. Valmistajan ehdotuksesta muun muassa suunniteltua pohjarakennetta muutettiin. Näin pohjasta tuli vankempi ja sinne saatiin kunnon eristeet.

– Tornin lämpöeristys tehtiin tehtaalla, eikä työmaalla tarvinnut askarrella villojen kanssa, Heiskanen kertoo. Ilmastustorni tehtiin Vaasan tehtaalla valmiiksi rakenteeksi. Savo-Karjalan Vesihuolto Oy asensi ilmastustornin kesällä 2010.

– Tornin alle jäävä betonilaatta oli tehty jo etukäteen. Peruslaatan päälle asensimme reilun metrin korkuiset jalat, joiden päälle nostimme pyöreän betonilaatan. Torni kiinnitettiin siihen, kertoo työpäällikkö Kalevi Savolainen.

Tornin alle jäävään tilaan asennettiin venttiilit ja putkistot. Myös alaosan eristystä täydennettiin. Valmis torni nostettiin pystyyn kuorma-autonosturilla. – Työ sujui suunnitellusti. Jo asennustöiden aikana paikalla kävi vieraita. Eristetty ilmastussäiliö kiinnostaa, sillä näin massiivisille rakenteille on harvassa paikassa sisätilaa, Savolainen kertoo. Urakoitsija viimeisteli tornin asentamalla siihen ulkoverhoilun.

Weholitesta ilmastussäiliö Iisalmeen

Weholite-ilmastussäiliö Iisalmessa

Projektin tiedot

Projektin tiedot

Maa
Finland
Valmistuminen
2010
Projektityyppi
Uudisrakentaminen
Rakennustyyppi
Verkostorakentaminen

Samankaltaisia projekteja

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Ounasjoen kupeessa, Kittilän Kaukosen kylässä jätevedet käsitellään nyt uudessa WehoPuts 400 -puhdistamossa. Laajassa Lapinmaassa kyläpuhdistamoille olisi käyttöä muuallakin: välimatkat ovat pitkiä ja puhdistamot ovat usein järkevämpi vaihtoehto kuin jätevesien kuljettaminen kymmenien kilometrien päähän.
Lämmitettävät putket takaavat sammutusveden

Lämmitettävät putket takaavat sammutusveden

Oulun Energia saneerasi Toppilan voimalaitosalueensa sprinklerijakelujohtoja ja palovesiverkostoja ajan tasalle. Sammutusvettä on saatava kaikissa olosuhteissa, joten rakennusten ulkopuolisissa osissa käytettiin jäätymättömiä, esieristettyjä ja lämmitettäviä Wehoarctic-putkielementtejä.

Antaa sataa vaan

Pöyry Finland Oy sai tehtäväkseen uudistaa hulevesijärjestelmän vaativassa kohteessa, jossa tilat ovat myös erittäin ahtaat. Hulevesien virtaaman tasaussäiliönä toimii nyt mittatilaustyönä valmistettu pitkä ja kapea Weholite-säiliö.

Puhdasta juomavettä 17 000 partiolaiselle

Suomen Partiolaiset, Finlands Scouter ry:n kansainvälinen Roihu 2016 VII Finnjamboree järjestettiin 20.–28.7.2016 Hämeenlinnassa Evon retkeilyalueella. Metsähallituksen omistamalle metsäalueelle rakentui leiri 17 100 osallistujalle, joista 3 000 saapui ulkomailta, noin 40 eri maasta. Uponor toimitti alueelle 7 600 metriä putkia, joilla varmistettiin puhtaan veden saanti ja harmaiden vesien johtaminen hallitusti pois alueelta.

Hybridiratkaisuja hulevesien hallintaan

Suomessa oli herätty siihen, että hulevedet kuormittavat vesistöjä ravinteilla ja raskasmetalleilla. Lahden Vesijärvessä tilanne oli erityisen paha fosforin osalta. Lahden kaupunki näki Ranta-Kartanossa tilaisuuden suunnitella asuinalue niin, että osa alueesta varataan hulevesien käsittelyyn. Ranta-Kartanon hulevesien hallinnassa testataan Uponorin valmistamia suodattimia, jotka viivyttävät ja puhdistavat valumavesiä.

 

Suoraa hyötyä kaarista

Lahti Energia käyttää työmaillaan ensimmäisenä Suomessa kaariputkia. Kokemukset ovat olleet erittäin hyviä.

Lahden Vipusenkadulla uusittiin kaukolämpöverkkoa. Kaivantoon on laskettu isoja kahdentoista ja kuudentoista metrin DN 300 -putkia. Hitsaajat ovat ryhtymässä töihin. Jokin jää kuitenkin askarruttamaan ohikulkijan mieltä.

Samaan aikaan toisaalla, keskustasta Launeelle johtavalla kaukolämpölinjalla operoidaan hieman tuhdimpien DN 400 -putkien kanssa. Täälläkin sama juttu. Aivan kuin kaikki putket eivät olisi ihan suoria?

Tuplasti varmuutta Pohjavesialueelle

Tuplasti varmuutta Pohjavesialueelle

Kestävä ja tiivis Weholite-putki täytti viemärilinjaputkistolle asetetut vaatimukset myös herkällä pohjavesialueella, jossa urakoidaan Kokkolan Veden uuden pääviemärilinjan viimeistä osuutta.
Turvallinen juomavesiverkko entiselle teollisuusalueelle

Turvallinen juomavesiverkko entiselle teollisuusalueelle

Kymmenisen kilometriä Oulun keskustasta sijaitseva Pateniemenranta on osa suomalaisen teollistumisen historiaa. Alueella rakennettiin 1800-luvun lopulla kauppa-aluksia ja myöhemmin siellä toimi yksi aikansa suurimmista sahalaitoksista. Nyt ranta-alueella on alkamassa uusi aikakausi, kun rakenteilla oleva 2 500 asukkaan asuinalue valmistuu. Kestävät, haitta-aineita läpäisemättömät Uponor Barrier PLUS -putket varmistavat turvallisen juomavesiverkon yli sata vuotta teollisuuskäytössä olleelle maa-alueelle.
Vedensaanti ei ole tuurista kiinni

Vedensaanti ei ole tuurista kiinni

Tavallisessa alle tuhannen asukkaan kylässä ei omaa alavesisäiliötä välttämättä tarvittaisi, mutta Tuuri ei ole ihan tavallinen kylä. Tosi-tv-sarjastakin tuttu Tuurin kyläkauppa vetää paikalle vuosittain jopa kuusi miljoonaa kävijää. Kylän vesihuollon varmistavat nyt myös vilkkaimpana lomasesonkina uudet, satakuutioiset Weholite-alavesisäiliöt.
Juomavesi  turvallisesti vanhalle  varuskunta-alueelle

Juomavesi turvallisesti vanhalle varuskunta-alueelle

Hennalan entinen varuskunta-alue Lahdessa saa uuden elämän puistomaisena asuin- ja työpaikka-alueena. Sadan vuoden ajan varuskuntakäytössä olleelta alueelta on poistettu pilaantuneita maa-aineksia, mutta riskejä ei haluttu ottaa tämän jälkeenkään. Puhdistetuille alueille rakennettiin vesijohdot kestävillä, haitta-aineita läpäisemättömillä Uponor Barrier PLUS -putkilla.
Rinnakkaisvesijohto Kymenlaakson vedenjakeluun

Rinnakkaisvesijohto Kymenlaakson vedenjakeluun

Asennusta odottaneet järeät PE-putket herättivät monen Kouvolan suunnalla liikkuneen ohikulkijan huomion  talven ja kevään aikana. Utista Keltakankaalle rakennettu rinnakkaisvesijohto lisäsi vedenjakelun varmuutta eteläisessä Kymenlaaksossa.
Kaukolämpöä auringon lämmittämästä merivedestä

Kaukolämpöä auringon lämmittämästä merivedestä

Energiayhtiö Helenin Helsingin Kruunuvuorenrantaan rakennuttama lämpöenergian kausivarasto on ainutlaatuinen hanke niin Suomessa kuin maailmallakin. Merivettä varastoidaan kesällä kallioluolaan, ja sen lämpö siirretään talvella kaukolämpöverkkoon. Uponor Infra Marine Services vastasi vedenalaisen purkuputken toimituksesta ja vaativasta asennuksesta.
 
Vanha vesijohto sai uuden elämän sujuttamalla

Vanha vesijohto sai uuden elämän sujuttamalla

Kymen Vesi saneeraa vuosittain muutamia kilometrejä vanhaa vesijohto- ja viemäriverkostoaan.
Loppusyksystä 2018 vuorossa oli Kotkaan yli 50 vuotta sitten asennettu valurautainen vesijohto, joka oli
ehtinyt jo muutaman kerran vuotaa. Kestävä ProFuse RC -putki takasi turvallisesti sujuneen saneerauksen
ja varman lopputuloksen kohteessa, johon omat haasteensa toivat tarkat liikennejärjestelyt, sillä
saneerattu linja on Suomen suurimpaan yleissatamaan johtavalla tiealueella.
Heinola hakee pilottihankkeessa tuloksia ja tietoa hulevesien laadun hallintaan

Heinola hakee pilottihankkeessa tuloksia ja tietoa hulevesien laadun hallintaan

Hulevesien laadun hallinta on viime vuosina noussut yhä tärkeämmäksi osaksi kaupunkien hulevesistrategioita. Heinolassa käynnistettiin pilottihanke, jossa hulevesiä puhdistetaan Uponorin kehittämillä innovatiivisilla suodatinkaivoilla. Samalla kerätään arvokasta tutkimustietoa kahden erityyppisen alueen hulevesien laadusta sekä suodatinkaivoilla saavutettavista puhdistustuloksista.
 
Espoon Itärantaa saneerataan kestävästi

Espoon Itärantaa saneerataan kestävästi

HSY kokeilee Tapiolan Itärannassa Espoossa uudenlaista aluesaneerauksen toimintamallia, jossa tavoitteena on saada alueen vesihuoltoverkosto kerralla kuntoon. Uusia askeleita otetaan myös kohti kestävämpää rakentamista: urakkaan valitut, uusiutuvia raaka-aineita hyödyntävät Uponor Blue -putket vähentävät putkistoasennusten hiilijalanjälkeä 70 prosentilla perinteisiin muoviputkiin verrattuna. 
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.
Weholite limits overflows and pollution in London

Weholite limits overflows and pollution in London

Uponor’s Weholite technology was the key solution in a unique project in London, where the Lee Tunnel and Thames Tideway tunnel have the task of capturing an average of 39 million tonnes of sewage a year from the 35 most polluting combined sewer overflows (CSOs). An upgraded pipeline system was designed to reduce the number of overflows – and their environmental impact – from the sewers and treatment systems serving London. A particular aim is to limit pollution from the sewers and treatment systems connected to the Beckton and Crossness sewage treatment works.
Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Rapid action was critical when a sewage collector broke in Warsaw, Poland, causing a massive waste spill into the Vistula River. Uponor Infra’s crew worked 24 hours a day in order to stop the pollution of the river. A temporary pipeline was produced, delivered and connected in just eight days.

Sewage retention chanel

Sewage retention chanel

The construction of an innovative retention sewage canal in Rzeszów in southern Poland was recently completed using Weholite piping and manholes.
Sea outlet of treated wastewater

Sea outlet of treated wastewater

A sea outlet of treated wastewater was initiated in Swarzewo. It is yet another of the many environmentally friendly projects that have recently been carried out in Poland where PE pipes were used.

Strong, Safe and Flexible

Skaraborgsvatten in the south of Sweden has replaced its old intake pipeline made of wood with a new one made of Polyethylene. The new system was not only easy and fast to install - it is also impact resistant and capable of withstanding high levels of mechanial stress.
Focus on sustainability

Focus on sustainability

Uponor Infra secure future sewer transport with Weholite. Uponor´s contribution to this complex and prestigious project is not just about supplying Weholite. It also includes project management and technical support such as design and calculations, customized products and field service with onsite installation - all coherently coordinated by Uponor Infra Project Services.
Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

In 1960, the Fifalla River, which flows through Valdemarsvik into the Valdemars Bay, was culverted. At the end of the 19th century, Lundbergs Läderfabrik was built over the last part of the river at the outlet, but in 1960 a culvert came into place, up to the factory under Storgatan for which the Swedish Transport Administration is responsible.
 
Uponor Vault cleans the storm water

Uponor Vault cleans the storm water

As an industrial city and a port on an inlet of the Baltic Sea, Norrköping in southeastern Sweden strives to prevent pollutants from ending up in waterways. In an ongoing pilot project, pollutants carried by stormwater run-offs will be captured a massive, tailor-made Uponor Vault, a stormwater treatment chamber to ensure that the stormwater is purified before it reaches the Ljura Stream and finally the sea.
 
Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
A smart retention system for an anti-flooding solution

A smart retention system for an anti-flooding solution

September 2018 saw the launch of the project for a stormwater drainage system in Rzeszów, almost 26 kilometres long, in the residential District of Budziwój, which partially coincides with the floodplain of the River Wisłok. One of the elements of this system is the retention canal. The project, scheduled for delivery by May 2020, will help to finally solve flooding problems which have been plaguing the residents of this region of Poland.

 

Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
ProFuse installed in Borås Stad

ProFuse installed in Borås Stad

When the 250 millimeter pipes ProFuse replaces old 150 millimeter pipes in cast iron on a two-kilometer stretch in Frufällan, society will have a significant increase in capacity for the vital water supply. In addition, the new pipes provide fewer coatings and thus less service needs and better hygiene.
 
Ultra Rib 2 Blue first installation

Ultra Rib 2 Blue first installation

In connection with a project in Sigtuna, the first pipes Ultra Rib 2 Blue are delivered. A new generation of pipes with 70% reduced carbon dioxide emissions. A significant part of the oil for the pipes comes from the waste industry and is vegetable.
 
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Battery of retention tanks

Battery of retention tanks

In Mielec, modern storm water and snowmelt retention systems have been built, which will solve the problems with periodical flooding of streets and buildings in the city centre.