Tapaustutkimus

Nyt on NOPEAA, Nastola, Finland

Nyt on NOPEAA

Rakokiven uusi monitoimitalo Lahden Nastolassa rakentuu ripeästi, ja uudet käyttäjät pääsevät muuttamaan rakennukseen viimeistään alkusyksystä 2021. Tontin hulevesijärjestelmän asennus sujui vauhdilla, joka yllätti kaikki urakassa mukana olleet – Uponor IQ -imeytys- ja viivytysputket olivat paikallaan muutamassa päivässä.

Projektin tiedot

Nastola, Finland
Verkostorakentaminen
Hulevesijärjestelmät
Valmistuminen: 2019

Uponorin osallistuminen

Ø 1200 mm IQ-imeytysputkia 20 m, Ø 800 mm IQ-imeytysputkia 20 m

Rakokiven monitoimitalon rakentaminen alkoi kesällä 2019, ja rakennuksen on tarkoitus valmistua loppukesästä 2021. Kaksikerroksiseen rakennukseen muuttavat viimeistään alkusyksystä Rakokiven nykyisen alakoulun ja päiväkodin lisäksi Nastolan kirjasto, ja taloon on tulossa myös vuokrattavia kokous- ja luokkatiloja, kädentaitojen tilat sekä liikuntatilat.

Rakokiven hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota rakentamisen laatuun, kosteudenhallintaan ja puhtaaseen sisäilmaan. Tärkeässä roolissa ovat etenkin huolellinen kuivaketju ja sääsuojaus, joilla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Rakentamisen aikana toteutetaan myös Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke.

Imeyttämällä uutta pohjavettä

Työt sujuvat ripeästi myös piha-alueella, jonne asennettiin maaliskuussa kiinteistön hulevesijärjestelmä. Ratkaisuksi valittiin Uponor IQ -imeytys- ja viivytysputket, sillä sade- ja hulevedet oli päätetty pääosin imeyttää maaperään. – Uusi rakennus sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella, joten hulevesiä ei haluta johtaa pois. Ne imeytetään hiekkaharjuun uuden pohjaveden muodostumista varten, kertoo tuotepäällikkö Tomi Kurhinen Uponorilta.

Tulevaa monitoimitaloa reunustaa asfaltoitu ja kivetty piha-alue, jonne suunniteltiin hulevesiä varten 100 kuution imeytys- ja 26 kuution viivytyskenttä. Asfaltti- ja kattopintoja, joilta imeytettävä vesi kertyy, on alueella lähes 10 000 neliömetriä.

Asennukset vaikka yhden miehen voimin

Uponor IQ -imeytys- ja viivytysputkien valintaan vaikuttivat asennuksen nopeus sekä järjestelmän pitkä elinikä ja alhaiset huoltokustannukset. Työn nopeus yllätti kuitenkin kaikki urakassa mukana olleet. Kurhisen oli tarkoitus saada paikalle kuvaaja asennuksia ikuistamaan, mutta urakoitsija tuumasi, että melkein kaikki putket ovat jo paikoillaan.
Asentaja Joni Fält asennuksesta vastanneesta Kuljetus- ja Maansiirtoliike K. Timonen Oy:stä kertoo, että IQ-putket saatiin paikalleen muutamassa päivässä – tällaista vauhtia hän ei olisi ennakolta uskonut.

Urakka sujui joutuisasti, vaikka Fältillä ei ollut aiempaa kokemusta näin laajan alueen urakasta. – Putket oli todella helppo asentaa. Olisin pystynyt työhön yksinkin, mutta apunani vuorottelivat urakassa mukana olleiden kahden kaivinkoneen kuljettajat. Kun alueelle oli saatu valmiiksi viiden metrin syvyinen kaivanto, putket nostettiin sinne kaivinkoneella.

– Edes suodatinkangasta ei tarvittu kaivannon pohjalle, vaan putket voitiin asentaa suoraan sepelikerroksen päälle. Myös Tomi Kurhinen toteaa, että työ olisi muilla ratkaisuilla vienyt selvästi enemmän aikaa. – Putkijärjestelmät ovat kunnallistekniikan asentajille arkista rutiinia, mikä tietenkin myös helpottaa IQ-putkien asennusta, hän huomauttaa.

Helppo huolto

Kurhinen kertoo, että muutkin ovat huomanneet ratkaisun kätevyyden, ja yhteydenottojen määrä kasvaa jatkuvasti. Asentajat eivät tarvitse juurikaan ohjausta IQ-putkien asennukseen. Nastolassakin asennuksiin päästiin pian sen jälkeen, kun putkivalinta oli käynyt normaalin hyväksyttämiskierroksen rakennuttajalla, tilaajalla, suunnittelijalla ja valvojalla. Kurhisen saamassa palautteessa IQ-putkia kiitetään muun muassa siitä, ettei kaivantoja tarvitse tehdä niin suuriksi kuin esimerkiksi hulevesikasetteja varten. Kun putki on saatu asennettua paikalleen, sen voi peittää saman tien ja asentaa seuraavan.

– IQ-putkien etuihin kuuluu myös niiden pitkä elinikä, jopa sata vuotta, sekä helppo huollettavuus. Putket voidaan tarvittaessa huoltaa pesulaitteilla ja imuautoilla.

Tukea suunnitteluun

Suunnittelija Simo Suurnäkki Etteplan Oyj:stä ei ollut aiemmin suunnitellut hulevesiratkaisua IQ-putkilla. – Otin yhteyttä Uponorin asiantuntijoihin ja sain heiltä hyvin tukea ja apua suunnitteluun. – Urakka sujui selkeästi ja suoraviivaisesti. Myös asentajalta saimme palautetta työn nopeudesta ja helppoudesta. Suurnäkki sanoo käyttävänsä IQ-putkia mielellään jatkossakin.

– Suunnittelijan näkökulmasta IQ-putkien ehdoton etu on myös selkeä tieto siitä, millaista kuormitusta ne kestävät ja kuinka paljon maata putkien päälle tarvitaan.

Suurnäkki huomauttaa, että asfaltoidut pinnat yleistyvät jatkuvasti, eikä viemäriverkostojen kapasiteetti enää riitä. – Kiinteistöjen tonteilla on pakko olla ratkaisuja, joilla vettä imeytetään ja viivytetään.

"Urakka sujui selkeästi ja suoraviivaisesti. Myös asentajalta saimme palautetta työn nopeudesta ja helppoudesta."

Nyt on NOPEAA

Uponor IQ imeytysputket hulevesien hallintaan

Projektin tiedot

Projektin tiedot

Maa
Finland
Valmistuminen
2019
Projektityyppi
Uudisrakentaminen
Rakennustyyppi
Verkostorakentaminen

Yhteistyössä mukana

Yhteistyössä mukana
Urakointi: Kuljetus- ja Maansiirtoliike K. Timonen Oy
Suunnittelu: Etteplan Oyj

Samankaltaisia projekteja

Turvallista, nopeaa ja helppoa

Turvallista, nopeaa ja helppoa

Uponor Barrier PLUS -putket varmistavat turvallisen runkovesijohdon Mikkelissä vanhalla teollisuusalueella, jonne lähivuosien aikana rakennetaan lukuisia uusia asuinkerrostaloja.
Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Ounasjoen kupeessa, Kittilän Kaukosen kylässä jätevedet käsitellään nyt uudessa WehoPuts 400 -puhdistamossa. Laajassa Lapinmaassa kyläpuhdistamoille olisi käyttöä muuallakin: välimatkat ovat pitkiä ja puhdistamot ovat usein järkevämpi vaihtoehto kuin jätevesien kuljettaminen kymmenien kilometrien päähän.
Lämmitettävät putket takaavat sammutusveden

Lämmitettävät putket takaavat sammutusveden

Oulun Energia saneerasi Toppilan voimalaitosalueensa sprinklerijakelujohtoja ja palovesiverkostoja ajan tasalle. Sammutusvettä on saatava kaikissa olosuhteissa, joten rakennusten ulkopuolisissa osissa käytettiin jäätymättömiä, esieristettyjä ja lämmitettäviä Wehoarctic-putkielementtejä.
Weholitesta ilmastussäiliö Iisalmeen

Weholitesta ilmastussäiliö Iisalmeen

Tukkuvesiyhtiö Ylä-Savon Vesi Oy rakennutti Weholite-putkesta ilmastussäiliön Kuusimäen laitokselleen. Uudenlainen ratkaisu takaa entistä parempilaatuisen veden niin alueen asukkaille kuin tuotannossaan paljon vettä tarvitsevalle elintarviketeollisuudelle.

Antaa sataa vaan

Pöyry Finland Oy sai tehtäväkseen uudistaa hulevesijärjestelmän vaativassa kohteessa, jossa tilat ovat myös erittäin ahtaat. Hulevesien virtaaman tasaussäiliönä toimii nyt mittatilaustyönä valmistettu pitkä ja kapea Weholite-säiliö.

Puhdasta juomavettä 17 000 partiolaiselle

Suomen Partiolaiset, Finlands Scouter ry:n kansainvälinen Roihu 2016 VII Finnjamboree järjestettiin 20.–28.7.2016 Hämeenlinnassa Evon retkeilyalueella. Metsähallituksen omistamalle metsäalueelle rakentui leiri 17 100 osallistujalle, joista 3 000 saapui ulkomailta, noin 40 eri maasta. Uponor toimitti alueelle 7 600 metriä putkia, joilla varmistettiin puhtaan veden saanti ja harmaiden vesien johtaminen hallitusti pois alueelta.
Hybridiratkaisuja hulevesien hallintaan

Hybridiratkaisuja hulevesien hallintaan

Suomessa oli herätty siihen, että hulevedet kuormittavat vesistöjä ravinteilla ja raskasmetalleilla. Lahden Vesijärvessä tilanne oli erityisen paha fosforin osalta. Lahden kaupunki näki Ranta-Kartanossa tilaisuuden suunnitella asuinalue niin, että osa alueesta varataan hulevesien käsittelyyn. Ranta-Kartanon hulevesien hallinnassa testataan Uponorin valmistamia suodattimia, jotka viivyttävät ja puhdistavat valumavesiä.

 
Helppo ja luotettava hulevesiratkaisu

Helppo ja luotettava hulevesiratkaisu

Vantaalla sijaitsevan Volvon keskusvaraston uusi lastaus- ja pysäköintialue asfaltoitiin, joten hulevedet oli saatava johdettua alueelta pois tehokkaasti ja luotettavasti. Ratkaisuksi valittiin Uponorin uudet IQ-imeytysputket.

Suoraa hyötyä kaarista

Lahti Energia käyttää työmaillaan ensimmäisenä Suomessa kaariputkia. Kokemukset ovat olleet erittäin hyviä.

Lahden Vipusenkadulla uusittiin kaukolämpöverkkoa. Kaivantoon on laskettu isoja kahdentoista ja kuudentoista metrin DN 300 -putkia. Hitsaajat ovat ryhtymässä töihin. Jokin jää kuitenkin askarruttamaan ohikulkijan mieltä.

Samaan aikaan toisaalla, keskustasta Launeelle johtavalla kaukolämpölinjalla operoidaan hieman tuhdimpien DN 400 -putkien kanssa. Täälläkin sama juttu. Aivan kuin kaikki putket eivät olisi ihan suoria?

Tuplasti varmuutta Pohjavesialueelle

Tuplasti varmuutta Pohjavesialueelle

Kestävä ja tiivis Weholite-putki täytti viemärilinjaputkistolle asetetut vaatimukset myös herkällä pohjavesialueella, jossa urakoidaan Kokkolan Veden uuden pääviemärilinjan viimeistä osuutta.
Turvallinen juomavesiverkko entiselle teollisuusalueelle

Turvallinen juomavesiverkko entiselle teollisuusalueelle

Kymmenisen kilometriä Oulun keskustasta sijaitseva Pateniemenranta on osa suomalaisen teollistumisen historiaa. Alueella rakennettiin 1800-luvun lopulla kauppa-aluksia ja myöhemmin siellä toimi yksi aikansa suurimmista sahalaitoksista. Nyt ranta-alueella on alkamassa uusi aikakausi, kun rakenteilla oleva 2 500 asukkaan asuinalue valmistuu. Kestävät, haitta-aineita läpäisemättömät Uponor Barrier PLUS -putket varmistavat turvallisen juomavesiverkon yli sata vuotta teollisuuskäytössä olleelle maa-alueelle.
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.
Weholite limits overflows and pollution in London

Weholite limits overflows and pollution in London

Uponor’s Weholite technology was the key solution in a unique project in London, where the Lee Tunnel and Thames Tideway tunnel have the task of capturing an average of 39 million tonnes of sewage a year from the 35 most polluting combined sewer overflows (CSOs). An upgraded pipeline system was designed to reduce the number of overflows – and their environmental impact – from the sewers and treatment systems serving London. A particular aim is to limit pollution from the sewers and treatment systems connected to the Beckton and Crossness sewage treatment works.
Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Rapid action was critical when a sewage collector broke in Warsaw, Poland, causing a massive waste spill into the Vistula River. Uponor Infra’s crew worked 24 hours a day in order to stop the pollution of the river. A temporary pipeline was produced, delivered and connected in just eight days.

Sewage retention chanel

Sewage retention chanel

The construction of an innovative retention sewage canal in Rzeszów in southern Poland was recently completed using Weholite piping and manholes.
Sea outlet of treated wastewater

Sea outlet of treated wastewater

A sea outlet of treated wastewater was initiated in Swarzewo. It is yet another of the many environmentally friendly projects that have recently been carried out in Poland where PE pipes were used.

Strong, Safe and Flexible

Skaraborgsvatten in the south of Sweden has replaced its old intake pipeline made of wood with a new one made of Polyethylene. The new system was not only easy and fast to install - it is also impact resistant and capable of withstanding high levels of mechanial stress.
Focus on sustainability

Focus on sustainability

Uponor Infra secure future sewer transport with Weholite. Uponor´s contribution to this complex and prestigious project is not just about supplying Weholite. It also includes project management and technical support such as design and calculations, customized products and field service with onsite installation - all coherently coordinated by Uponor Infra Project Services.
Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

In 1960, the Fifalla River, which flows through Valdemarsvik into the Valdemars Bay, was culverted. At the end of the 19th century, Lundbergs Läderfabrik was built over the last part of the river at the outlet, but in 1960 a culvert came into place, up to the factory under Storgatan for which the Swedish Transport Administration is responsible.
 
Uponor Vault cleans the storm water

Uponor Vault cleans the storm water

As an industrial city and a port on an inlet of the Baltic Sea, Norrköping in southeastern Sweden strives to prevent pollutants from ending up in waterways. In an ongoing pilot project, pollutants carried by stormwater run-offs will be captured a massive, tailor-made Uponor Vault, a stormwater treatment chamber to ensure that the stormwater is purified before it reaches the Ljura Stream and finally the sea.
 
Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
A smart retention system for an anti-flooding solution

A smart retention system for an anti-flooding solution

September 2018 saw the launch of the project for a stormwater drainage system in Rzeszów, almost 26 kilometres long, in the residential District of Budziwój, which partially coincides with the floodplain of the River Wisłok. One of the elements of this system is the retention canal. The project, scheduled for delivery by May 2020, will help to finally solve flooding problems which have been plaguing the residents of this region of Poland.

 

Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
ProFuse installed in Borås Stad

ProFuse installed in Borås Stad

When the 250 millimeter pipes ProFuse replaces old 150 millimeter pipes in cast iron on a two-kilometer stretch in Frufällan, society will have a significant increase in capacity for the vital water supply. In addition, the new pipes provide fewer coatings and thus less service needs and better hygiene.
 
Ultra Rib 2 Blue first installation

Ultra Rib 2 Blue first installation

In connection with a project in Sigtuna, the first pipes Ultra Rib 2 Blue are delivered. A new generation of pipes with 70% reduced carbon dioxide emissions. A significant part of the oil for the pipes comes from the waste industry and is vegetable.
 
Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Battery of retention tanks

Battery of retention tanks

In Mielec, modern storm water and snowmelt retention systems have been built, which will solve the problems with periodical flooding of streets and buildings in the city centre.