Tapaustutkimus

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa, Kittilä, Finland

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Kittilän Kaukosen kylässä, Ounasjoen kupeessa Jouni Seppälällä ja Jouni Ojanperällä riittää haastatteluhetkellä lokakuussa kiireitä. Kylään on asennettu WehoPuts 400 -puhdistamo. Nyt miehet haluaisivat ehtiä ennen talven tuloa ohittamaan viimeisetkin, tarpeettomaksi jääneet vanhat sakokaivot.

– Kyllä met kuuntelema joka ilta Mette Mannosen säätiedotukset hyvin tarkhan, kaivinkonetta käyttävä Jouni Ojanperä kertoo.

– Pitkiä päiviä on tehty. Nyt pimeys alkaa jo haitata, kesäisinhän täällä passaa painaa hommia yötä päivää, hän naurahtaa.

– Vaan ei tuo haittaa, vaikka talvi ehtisi ensin. Jatketaan sitten keväällä. Pääosa urakasta on jo tehty, sillä puhdistamo on paikoillaan ja toiminnassa, Jouni Seppälä lisää.

Projektin tiedot

Kittilä, Finland
Verkostorakentaminen
Jäteveden puhdistamot ja säiliöt
Valmistuminen: 2010

Uponorin osallistuminen

1 kpl WehoPuts 400 -pienpuhdistamo

Vaativa urakka

Kaukosen vesiosuuskunnan puheenjohtaja Jouni Seppälä kertoo, että mittava jätevesiurakka tuli ajankohtaiseksi, kun kylän 1970-luvulla rakennetun lammikkopuhdistamon ympäristölupa vanheni. Ympäristökeskus vaati lähellä luonnonmukaista Ounasjokea sijaitsevalta laitokselta parempia puhdistustuloksia. Joki on kuuluisa kahlitsemattomista koskistaan ja suvannoistaan sekä harjus-, taimen- ja haukikannoistaan.

– Hintavertailujen jälkeen päätimme, että hankimme kylään uuden puhdistamon. Toinen, huomattavasti kalliimpi vaihtoehto olisi ollut johtaa jätevedet siirtoviemärillä neljänkymmenen kilometrin päähän Leville. – Aikaa kuitenkin kului, eikä asia oikein edennyt. Tuntui, ettei meillä ollut riittävästi valmiuksia ryhtyä edistämään isoa projektia. Oli myös käynyt selväksi, että pelkän puhdistamon hankkiminen ei riittänyt, vaan myös viemäriverkostoa olisi kunnostettava.

Koko järjestelmä kuntoon

Vesiosuuskunnan hankkeeseen tuli uutta vauhtia, kun ympäristökeskus antoi osuuskunnalle uhkasakon.

– Tämän jälkeen valitsimme puhdistamoprojektille vetäjän, joka laati hankkeelle kokonaissuunnitelman, ja työt päästiin aloittamaan. Myös ympäristökeskus perui antamansa uhkasakon. Järjestelmän keskitetyksi puhdistamoksi eli pakettipuhdistamoksi valittiin vertailujen jälkeen WehoPuts 400. Puhdistamo asennettiin paikalleen syyskuussa 2010. Asennustöitä johti NCC Roads ja valmistajan edustajat olivat mukana niin putkitus- ja sähköistystöissä kuin käyttöönotossakin.

Tehokas puhdistus, kaupanpäälle multaa

Jouni Seppälä kertoo, että WehoPuts-puhdistamon puhdistustulokset ovat huomattavasti parempia kuin vanhan allaspuhdistamon. – Puhdistamo on myös helppokäyttöisempi, Seppälä toteaa tyytyväisenä. Vanhaan allaspuhdistamoon johdettiin vain harmaat vedet. Taloilla oli omat sakokaivot, jotka asukkaat joutuivat itse tyhjentämään. Altaassa vedestä ei myöskään poistunut ravinteita, vaan ne päätyivät lopulta Ounasjokeen.

– Nyt biologis-kemiallisessa prosessissa jätevedet puhdistuvat tehokkaasti. Asukkaiden puolestaan ei tarvitse enää tyhjentää sakokaivojaan. Kun vanhoja sakokaivoja on työn aikana ohitettu, on Seppälän mukaan monesti huomattu, ettei vanha järjestelmä ole toiminut tehokkaasti.

– Taloihin johtavat putket ovat monin paikoin painuneet ja jätevedet ovat maanneet paikallaan. Uusi puhdistamo sijaitsee vanhan, nyt jo täytetyn avoaltaan vieressä. Maan pinnalle puhdistamosta näkyy vain pari luukkua sekä ohjausyksikkö, joten se maisemoituu hyvin ympäristöön. Vanhan avoaltaan maasto on nyt kompostointialueena.

Uuden puhdistamon lietteet sekoitetaan siellä turpeen kanssa ja lopputulosta voidaan käyttää maanparannusaineena.

– Puhdistamolietettä ei tarvitse enää viedä kompostoitavaksi Leville, mistä kertyy huomattavia säästöjä.

Luotettavia kumppaneita

Jouni Seppälä toteaa vesiosuuskunnan tekemiin päätöksiin vaikuttaneen myös sen, että kumppaneiksi haluttiin isoja ja vastuullisia toimijoita.

– Halusimme olla varmoja siitä, että kavereista kuuluu jotain vielä senkin jälkeen, kun auton takavalot häipyvät näkyvistä, Seppälä naurahtaa.

Hän kiittääkin muun muassa toimittajan antamaa puhdistamon käyttö- ja huoltokoulutusta.

Pankkilainaa lyhennetään käyttömaksuilla

Osuuskunnan keräämien säästöjen lisäksi investointiin tarvittiin myös pitkäaikaista pankkilainaa.

– Pankkilainaa lyhennetään nyt käyttömaksuilla. Olemme hakeneet kohteeseen myös investointiavustusta Lapin ELY-keskukselta, Seppälä kertoo.

Kaukosen kaukonäköistä ajattelua

Kaukosen kylän puhdistamohanke käy hyvin esimerkiksi muille.

– Tällaiset hankkeet kannattaa hoitaa mahdollisimman ammattimaisesti. On tärkeää ymmärtää jätevesien puhdistus kokonaisuutena eikä keskittyä vain verkoston johonkin osaan.

Kerralla tehtynä tämä on tietenkin iso urakka – mutta verkosto on aina yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.

– Kaukosessa on tehty investointi, josta on hyötyä vuosikymmenien ajan. Se nostaa myös kylän imagoa ja tekee siitä haluttavamman asuinpaikan. Tämä on konkreettinen merkki siitä, että Kaukonen on kehittyvä eikä kuoleva kylä.

Puhdistamot sopivat Lappiin

Miia John Uponor Infrasta huomauttaa, että ainakin puhdistamon puolesta kylään sopisikin lisää väkeä.

– Puhdistamo on mitoitettu 400 hengelle. Tällä hetkellä kylässä on asukkaita noin 300. John näkee, että kyläpuhdistamoille olisi laajassa Lapissa paljon tarvetta.

– Lapissa riittää haja-asutusalueita ja välimatkat ovat pitkiä. Kyläpuhdistamot ovat usein huomattavasti järkevämpi vaihtoehto kuin jätevesien kuljettaminen kymmenien kilometrien päähän.

– Maastossakin kun riittää korkeuseroja ja soita, Miia John huomauttaa.

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

WehoPuts 400 -pienpuhdistamo Kaukosen kylässä Kittilässä

Projektin tiedot

Projektin tiedot

Maa
Finland
Valmistuminen
2010
Projektityyppi
Uudisrakentaminen
Rakennustyyppi
Verkostorakentaminen

Samankaltaisia projekteja

Lämmitettävät putket takaavat sammutusveden

Lämmitettävät putket takaavat sammutusveden

Oulun Energia saneerasi Toppilan voimalaitosalueensa sprinklerijakelujohtoja ja palovesiverkostoja ajan tasalle. Sammutusvettä on saatava kaikissa olosuhteissa, joten rakennusten ulkopuolisissa osissa käytettiin jäätymättömiä, esieristettyjä ja lämmitettäviä Wehoarctic-putkielementtejä.
Weholitesta ilmastussäiliö Iisalmeen

Weholitesta ilmastussäiliö Iisalmeen

Tukkuvesiyhtiö Ylä-Savon Vesi Oy rakennutti Weholite-putkesta ilmastussäiliön Kuusimäen laitokselleen. Uudenlainen ratkaisu takaa entistä parempilaatuisen veden niin alueen asukkaille kuin tuotannossaan paljon vettä tarvitsevalle elintarviketeollisuudelle.

Antaa sataa vaan

Pöyry Finland Oy sai tehtäväkseen uudistaa hulevesijärjestelmän vaativassa kohteessa, jossa tilat ovat myös erittäin ahtaat. Hulevesien virtaaman tasaussäiliönä toimii nyt mittatilaustyönä valmistettu pitkä ja kapea Weholite-säiliö.

Puhdasta juomavettä 17 000 partiolaiselle

Suomen Partiolaiset, Finlands Scouter ry:n kansainvälinen Roihu 2016 VII Finnjamboree järjestettiin 20.–28.7.2016 Hämeenlinnassa Evon retkeilyalueella. Metsähallituksen omistamalle metsäalueelle rakentui leiri 17 100 osallistujalle, joista 3 000 saapui ulkomailta, noin 40 eri maasta. Uponor toimitti alueelle 7 600 metriä putkia, joilla varmistettiin puhtaan veden saanti ja harmaiden vesien johtaminen hallitusti pois alueelta.

Hybridiratkaisuja hulevesien hallintaan

Suomessa oli herätty siihen, että hulevedet kuormittavat vesistöjä ravinteilla ja raskasmetalleilla. Lahden Vesijärvessä tilanne oli erityisen paha fosforin osalta. Lahden kaupunki näki Ranta-Kartanossa tilaisuuden suunnitella asuinalue niin, että osa alueesta varataan hulevesien käsittelyyn. Ranta-Kartanon hulevesien hallinnassa testataan Uponorin valmistamia suodattimia, jotka viivyttävät ja puhdistavat valumavesiä.

 

Suoraa hyötyä kaarista

Lahti Energia käyttää työmaillaan ensimmäisenä Suomessa kaariputkia. Kokemukset ovat olleet erittäin hyviä.

Lahden Vipusenkadulla uusittiin kaukolämpöverkkoa. Kaivantoon on laskettu isoja kahdentoista ja kuudentoista metrin DN 300 -putkia. Hitsaajat ovat ryhtymässä töihin. Jokin jää kuitenkin askarruttamaan ohikulkijan mieltä.

Samaan aikaan toisaalla, keskustasta Launeelle johtavalla kaukolämpölinjalla operoidaan hieman tuhdimpien DN 400 -putkien kanssa. Täälläkin sama juttu. Aivan kuin kaikki putket eivät olisi ihan suoria?

Tuplasti varmuutta Pohjavesialueelle

Tuplasti varmuutta Pohjavesialueelle

Kestävä ja tiivis Weholite-putki täytti viemärilinjaputkistolle asetetut vaatimukset myös herkällä pohjavesialueella, jossa urakoidaan Kokkolan Veden uuden pääviemärilinjan viimeistä osuutta.
Turvallinen juomavesiverkko entiselle teollisuusalueelle

Turvallinen juomavesiverkko entiselle teollisuusalueelle

Kymmenisen kilometriä Oulun keskustasta sijaitseva Pateniemenranta on osa suomalaisen teollistumisen historiaa. Alueella rakennettiin 1800-luvun lopulla kauppa-aluksia ja myöhemmin siellä toimi yksi aikansa suurimmista sahalaitoksista. Nyt ranta-alueella on alkamassa uusi aikakausi, kun rakenteilla oleva 2 500 asukkaan asuinalue valmistuu. Kestävät, haitta-aineita läpäisemättömät Uponor Barrier PLUS -putket varmistavat turvallisen juomavesiverkon yli sata vuotta teollisuuskäytössä olleelle maa-alueelle.
Vedensaanti ei ole tuurista kiinni

Vedensaanti ei ole tuurista kiinni

Tavallisessa alle tuhannen asukkaan kylässä ei omaa alavesisäiliötä välttämättä tarvittaisi, mutta Tuuri ei ole ihan tavallinen kylä. Tosi-tv-sarjastakin tuttu Tuurin kyläkauppa vetää paikalle vuosittain jopa kuusi miljoonaa kävijää. Kylän vesihuollon varmistavat nyt myös vilkkaimpana lomasesonkina uudet, satakuutioiset Weholite-alavesisäiliöt.
Juomavesi  turvallisesti vanhalle  varuskunta-alueelle

Juomavesi turvallisesti vanhalle varuskunta-alueelle

Hennalan entinen varuskunta-alue Lahdessa saa uuden elämän puistomaisena asuin- ja työpaikka-alueena. Sadan vuoden ajan varuskuntakäytössä olleelta alueelta on poistettu pilaantuneita maa-aineksia, mutta riskejä ei haluttu ottaa tämän jälkeenkään. Puhdistetuille alueille rakennettiin vesijohdot kestävillä, haitta-aineita läpäisemättömillä Uponor Barrier PLUS -putkilla.
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.
Weholite limits overflows and pollution in London

Weholite limits overflows and pollution in London

Uponor’s Weholite technology was the key solution in a unique project in London, where the Lee Tunnel and Thames Tideway tunnel have the task of capturing an average of 39 million tonnes of sewage a year from the 35 most polluting combined sewer overflows (CSOs). An upgraded pipeline system was designed to reduce the number of overflows – and their environmental impact – from the sewers and treatment systems serving London. A particular aim is to limit pollution from the sewers and treatment systems connected to the Beckton and Crossness sewage treatment works.
Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

In 1960, the Fifalla River, which flows through Valdemarsvik into the Valdemars Bay, was culverted. At the end of the 19th century, Lundbergs Läderfabrik was built over the last part of the river at the outlet, but in 1960 a culvert came into place, up to the factory under Storgatan for which the Swedish Transport Administration is responsible.
 
Uponor Vault cleans the storm water

Uponor Vault cleans the storm water

As an industrial city and a port on an inlet of the Baltic Sea, Norrköping in southeastern Sweden strives to prevent pollutants from ending up in waterways. In an ongoing pilot project, pollutants carried by stormwater run-offs will be captured a massive, tailor-made Uponor Vault, a stormwater treatment chamber to ensure that the stormwater is purified before it reaches the Ljura Stream and finally the sea.
 
Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Rapid action was critical when a sewage collector broke in Warsaw, Poland, causing a massive waste spill into the Vistula River. Uponor Infra’s crew worked 24 hours a day in order to stop the pollution of the river. A temporary pipeline was produced, delivered and connected in just eight days.

Sewage retention chanel

Sewage retention chanel

The construction of an innovative retention sewage canal in Rzeszów in southern Poland was recently completed using Weholite piping and manholes.
Sea outlet of treated wastewater

Sea outlet of treated wastewater

A sea outlet of treated wastewater was initiated in Swarzewo. It is yet another of the many environmentally friendly projects that have recently been carried out in Poland where PE pipes were used.

Strong, Safe and Flexible

Skaraborgsvatten in the south of Sweden has replaced its old intake pipeline made of wood with a new one made of Polyethylene. The new system was not only easy and fast to install - it is also impact resistant and capable of withstanding high levels of mechanial stress.
Focus on sustainability

Focus on sustainability

Uponor Infra secure future sewer transport with Weholite. Uponor´s contribution to this complex and prestigious project is not just about supplying Weholite. It also includes project management and technical support such as design and calculations, customized products and field service with onsite installation - all coherently coordinated by Uponor Infra Project Services.
Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
A smart retention system for an anti-flooding solution

A smart retention system for an anti-flooding solution

September 2018 saw the launch of the project for a stormwater drainage system in Rzeszów, almost 26 kilometres long, in the residential District of Budziwój, which partially coincides with the floodplain of the River Wisłok. One of the elements of this system is the retention canal. The project, scheduled for delivery by May 2020, will help to finally solve flooding problems which have been plaguing the residents of this region of Poland.

 

ProFuse installed in Borås Stad

ProFuse installed in Borås Stad

When the 250 millimeter pipes ProFuse replaces old 150 millimeter pipes in cast iron on a two-kilometer stretch in Frufällan, society will have a significant increase in capacity for the vital water supply. In addition, the new pipes provide fewer coatings and thus less service needs and better hygiene.
 
Ultra Rib 2 Blue first installation

Ultra Rib 2 Blue first installation

In connection with a project in Sigtuna, the first pipes Ultra Rib 2 Blue are delivered. A new generation of pipes with 70% reduced carbon dioxide emissions. A significant part of the oil for the pipes comes from the waste industry and is vegetable.
 
Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Battery of retention tanks

Battery of retention tanks

In Mielec, modern storm water and snowmelt retention systems have been built, which will solve the problems with periodical flooding of streets and buildings in the city centre.