Tapaustutkimus

Hulevedet talteen, Vantaa, Finland

Hulevedet talteen

Jos kohdalle osuisi rankin sade 50 vuoteen ja samaan aikaan vielä tulipalo, mihin sade- ja sammutusvedet päätyisivät? Tällaisia kysymyksiä miettivät Vantaan Energian ja Pöyryn suunnittelijat, kun pöydällä olivat Vantaan jätevoimalan piirustukset. Tavoitteena oli torjua tulva pahimmassakin tapauksessa. Ylimääräisen haasteen toi se, että Vantaan jätevoimala oli päätetty rakentaa kallion vuoraamaan monttuun.

– Se on kuin amme, jonka ympärillä on 10 metriä kallioseinää. Vesi imeytyy maaperään sen verran hitaasti, että on parempi kerätä se kokonaan pois, sanoo projektipäällikkö Markku Vuorimaa Vantaan Energiasta.

Jätevoimala rakennettiin Långmossebergeniin, Vantaan itäreunalle, jossa Kehä III ja Porvoonväylä risteävät. Läheiseen Krapuojaan on lyhyehkö matka, mutta hyvään lohijokeen ei sovi johtaa pieniäkään määriä ylimääräistä vettä. Hulevesien poistolinja päätettiin porata kallion läpi ja Porvoonväylän ali avo-ojaan, jonne laitos saa päästää vettä sata litraa sekunnissa. Tulvat pitää siis pystyä välttämään poistoputken molemmissa päissä.

– Päätimme käyttää hulevesien tasausallasta, Pöyryn alueputkisuunnittelun projektipäällikkö Jarmo Salo kertoo. Pöyry suunnitteli ja rakennutti voimalan sekä valvoi koko projektin hankinnoista käyttöönottoon asti.

Projektin tiedot

Vantaa, Finland
Verkostorakentaminen
Valmistuminen: 2011

Uponorin osallistuminen

2 Weholite-säiliötä, yhteistilavuus 1 400 m3

Betonista muoviin

Ensimmäiseksi oli valittava tasaussäiliön materiaali. Salo arvelee, että tottumus olisi ohjannut suunnittelijoita valitsemaan betonin, jollei kalliomonttu olisi määritellyt omia kriteerejään.

Kaivutöiden edetessä nimittäin varmistui, että säiliö olisi louhittava syvälle, pohjavesipinnan alapuolelle, jotta sadevesiviemäreihin saataisiin riittävä vietto. Betonirakentaminen ei enää houkutellut.

– Olisi pitänyt laudoittaa, raudoittaa ja valaa. Kaivanto olisi täytynyt pitää koko ajan kuivana. Paikalle olisi siis pitänyt rakentaa pumppupotero, ja se olisi lisännyt louhintaa, Salo luettelee. Hän totesi, että muovisäiliön asentaminen olisi huomattavasti helpompaa ja nopeampaa. Tasaussäiliöiksi valittiin kaksi 700-kuutioista Weholite-säiliötä.

Tiukka aikataulu

Halkaisijaltaan kolmemetrisistä Weholite-putkista tehdyt säiliöt ovat sata metriä pitkiä. Niiden kymmenmetriset päädyt rakennettiin valmiiksi tehtaalla Vaasassa ja tuotiin Vantaalle samaan aikaan 20-metristen putkisalkojen kanssa. Toimittajan miehet hitsasivat putket yhteen työmaalla ja koeponnistivat säiliöt, minkä jälkeen Destian rakentajat ankkuroivat ne louhimaansa kaivantoon.

– Oli tärkeää, että monttu oli auki vain lyhyen ajan. Käytännössä kävi niin, että valmiiksi hitsatut säiliöt odottivat vieressä montun valmistumista, Salo kertoo.

Asennus tehtiin joulukuussa 2011, ja tammikuussa säiliöitä ja pihamaata peitti jo parakkikylä. Periaatteessa säiliöt olisi saatu käyttöön saman tien, mutta poistolinjojen kaivutyöt olivat vielä kesken. Koko hulevesijärjestelmä saatiin käyttöön maaliskuussa.

Ehdottoman tiivis

Nopean asennustyön ohella Jarmo Salo edellytti säiliöiltä ehdotonta tiiviyttä. Pohjavettä ei saisi tihkua säiliöön. Salo halusi ottaa huomioon senkin vaihtoehdon, että puhtaan huleveden joukkoon pääsisi likaisempaa ainesta esimerkiksi sammutusvesien mukana.

– Silloin pumppu pysäytetään ja säiliön vesi tutkitaan. Voimme päättää, ohjataanko vesi likaisen veden altaaseen tai maastoon.
Salo pitää tärkeänä myös sitä, että säiliön pohjalle laskeutuu se kiintoaine, joka on onnistunut läpäisemään hulevesikaivot.

– Huoltomies voi laskeutua altaaseen ja vaikka pestä sen tarvittaessa. Normaalitilassa pumppaamo pumppaa vettä aina, kun veden pinta ylittää tietyn tason, ja vesi jatkaa purkukaivon kautta viettoviemäriä pitkin avo-ojaan.

Jättiprojekti alussa

Markku Vuorimaa piti hulevesijärjestelmän valmistumista hyvänä välietappina valtavassa rakennusprojektissa.
– Olisihan järjestelmälle ollut tarvetta jo edellisenä syksynä, kun louhittiin kaivantoa jätebunkkerille, 18 metriä kalliopinnan ylätasosta alas, Vuorimaa naurahtaa.

Viivytys yhä tärkeämpää

Vantaan säiliötoimitus on erinomaisena esimerkki siitä, miten säiliöiden asennus saatiin onnistuneesti sovitettua valtavan urakan aikatauluihin. Suuret muoviset hulevesisäiliöt eivät ole vain suurten teollisuuslaitosten ratkaisuja, vaan yhä tärkeämpiä ja suositumpia monenlaisissa logistiikka- ja kauppakeskuksissa. Viivytysratkaisujen suosiota ei selitä pelkästään rankkasateiden yleistyminen vaan myös rakennettujen alueiden laajeneminen.

– Viivytysratkaisuja tarvitaan, kun on suuria kattopintoja ja asfalttialueita.

Hulevedet talteen

Weholite-hulevesien tasaussäiliö

Projektin tiedot

Projektin tiedot

Maa
Finland
Valmistuminen
2011
Projektityyppi
Uudisrakentaminen
Rakennustyyppi
Verkostorakentaminen

Samankaltaisia projekteja

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Ounasjoen kupeessa, Kittilän Kaukosen kylässä jätevedet käsitellään nyt uudessa WehoPuts 400 -puhdistamossa. Laajassa Lapinmaassa kyläpuhdistamoille olisi käyttöä muuallakin: välimatkat ovat pitkiä ja puhdistamot ovat usein järkevämpi vaihtoehto kuin jätevesien kuljettaminen kymmenien kilometrien päähän.
Lämmitettävät putket takaavat sammutusveden

Lämmitettävät putket takaavat sammutusveden

Oulun Energia saneerasi Toppilan voimalaitosalueensa sprinklerijakelujohtoja ja palovesiverkostoja ajan tasalle. Sammutusvettä on saatava kaikissa olosuhteissa, joten rakennusten ulkopuolisissa osissa käytettiin jäätymättömiä, esieristettyjä ja lämmitettäviä Wehoarctic-putkielementtejä.
Weholitesta ilmastussäiliö Iisalmeen

Weholitesta ilmastussäiliö Iisalmeen

Tukkuvesiyhtiö Ylä-Savon Vesi Oy rakennutti Weholite-putkesta ilmastussäiliön Kuusimäen laitokselleen. Uudenlainen ratkaisu takaa entistä parempilaatuisen veden niin alueen asukkaille kuin tuotannossaan paljon vettä tarvitsevalle elintarviketeollisuudelle.

Antaa sataa vaan

Pöyry Finland Oy sai tehtäväkseen uudistaa hulevesijärjestelmän vaativassa kohteessa, jossa tilat ovat myös erittäin ahtaat. Hulevesien virtaaman tasaussäiliönä toimii nyt mittatilaustyönä valmistettu pitkä ja kapea Weholite-säiliö.

Puhdasta juomavettä 17 000 partiolaiselle

Suomen Partiolaiset, Finlands Scouter ry:n kansainvälinen Roihu 2016 VII Finnjamboree järjestettiin 20.–28.7.2016 Hämeenlinnassa Evon retkeilyalueella. Metsähallituksen omistamalle metsäalueelle rakentui leiri 17 100 osallistujalle, joista 3 000 saapui ulkomailta, noin 40 eri maasta. Uponor toimitti alueelle 7 600 metriä putkia, joilla varmistettiin puhtaan veden saanti ja harmaiden vesien johtaminen hallitusti pois alueelta.

Hybridiratkaisuja hulevesien hallintaan

Suomessa oli herätty siihen, että hulevedet kuormittavat vesistöjä ravinteilla ja raskasmetalleilla. Lahden Vesijärvessä tilanne oli erityisen paha fosforin osalta. Lahden kaupunki näki Ranta-Kartanossa tilaisuuden suunnitella asuinalue niin, että osa alueesta varataan hulevesien käsittelyyn. Ranta-Kartanon hulevesien hallinnassa testataan Uponorin valmistamia suodattimia, jotka viivyttävät ja puhdistavat valumavesiä.

 

Suoraa hyötyä kaarista

Lahti Energia käyttää työmaillaan ensimmäisenä Suomessa kaariputkia. Kokemukset ovat olleet erittäin hyviä.

Lahden Vipusenkadulla uusittiin kaukolämpöverkkoa. Kaivantoon on laskettu isoja kahdentoista ja kuudentoista metrin DN 300 -putkia. Hitsaajat ovat ryhtymässä töihin. Jokin jää kuitenkin askarruttamaan ohikulkijan mieltä.

Samaan aikaan toisaalla, keskustasta Launeelle johtavalla kaukolämpölinjalla operoidaan hieman tuhdimpien DN 400 -putkien kanssa. Täälläkin sama juttu. Aivan kuin kaikki putket eivät olisi ihan suoria?

Tuplasti varmuutta Pohjavesialueelle

Tuplasti varmuutta Pohjavesialueelle

Kestävä ja tiivis Weholite-putki täytti viemärilinjaputkistolle asetetut vaatimukset myös herkällä pohjavesialueella, jossa urakoidaan Kokkolan Veden uuden pääviemärilinjan viimeistä osuutta.
Turvallinen juomavesiverkko entiselle teollisuusalueelle

Turvallinen juomavesiverkko entiselle teollisuusalueelle

Kymmenisen kilometriä Oulun keskustasta sijaitseva Pateniemenranta on osa suomalaisen teollistumisen historiaa. Alueella rakennettiin 1800-luvun lopulla kauppa-aluksia ja myöhemmin siellä toimi yksi aikansa suurimmista sahalaitoksista. Nyt ranta-alueella on alkamassa uusi aikakausi, kun rakenteilla oleva 2 500 asukkaan asuinalue valmistuu. Kestävät, haitta-aineita läpäisemättömät Uponor Barrier PLUS -putket varmistavat turvallisen juomavesiverkon yli sata vuotta teollisuuskäytössä olleelle maa-alueelle.
Juomavesi  turvallisesti vanhalle  varuskunta-alueelle

Juomavesi turvallisesti vanhalle varuskunta-alueelle

Hennalan entinen varuskunta-alue Lahdessa saa uuden elämän puistomaisena asuin- ja työpaikka-alueena. Sadan vuoden ajan varuskuntakäytössä olleelta alueelta on poistettu pilaantuneita maa-aineksia, mutta riskejä ei haluttu ottaa tämän jälkeenkään. Puhdistetuille alueille rakennettiin vesijohdot kestävillä, haitta-aineita läpäisemättömillä Uponor Barrier PLUS -putkilla.
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.
Weholite limits overflows and pollution in London

Weholite limits overflows and pollution in London

Uponor’s Weholite technology was the key solution in a unique project in London, where the Lee Tunnel and Thames Tideway tunnel have the task of capturing an average of 39 million tonnes of sewage a year from the 35 most polluting combined sewer overflows (CSOs). An upgraded pipeline system was designed to reduce the number of overflows – and their environmental impact – from the sewers and treatment systems serving London. A particular aim is to limit pollution from the sewers and treatment systems connected to the Beckton and Crossness sewage treatment works.
Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Rapid action was critical when a sewage collector broke in Warsaw, Poland, causing a massive waste spill into the Vistula River. Uponor Infra’s crew worked 24 hours a day in order to stop the pollution of the river. A temporary pipeline was produced, delivered and connected in just eight days.

Sewage retention chanel

Sewage retention chanel

The construction of an innovative retention sewage canal in Rzeszów in southern Poland was recently completed using Weholite piping and manholes.
Sea outlet of treated wastewater

Sea outlet of treated wastewater

A sea outlet of treated wastewater was initiated in Swarzewo. It is yet another of the many environmentally friendly projects that have recently been carried out in Poland where PE pipes were used.

Strong, Safe and Flexible

Skaraborgsvatten in the south of Sweden has replaced its old intake pipeline made of wood with a new one made of Polyethylene. The new system was not only easy and fast to install - it is also impact resistant and capable of withstanding high levels of mechanial stress.
Focus on sustainability

Focus on sustainability

Uponor Infra secure future sewer transport with Weholite. Uponor´s contribution to this complex and prestigious project is not just about supplying Weholite. It also includes project management and technical support such as design and calculations, customized products and field service with onsite installation - all coherently coordinated by Uponor Infra Project Services.
Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

In 1960, the Fifalla River, which flows through Valdemarsvik into the Valdemars Bay, was culverted. At the end of the 19th century, Lundbergs Läderfabrik was built over the last part of the river at the outlet, but in 1960 a culvert came into place, up to the factory under Storgatan for which the Swedish Transport Administration is responsible.
 
Uponor Vault cleans the storm water

Uponor Vault cleans the storm water

As an industrial city and a port on an inlet of the Baltic Sea, Norrköping in southeastern Sweden strives to prevent pollutants from ending up in waterways. In an ongoing pilot project, pollutants carried by stormwater run-offs will be captured a massive, tailor-made Uponor Vault, a stormwater treatment chamber to ensure that the stormwater is purified before it reaches the Ljura Stream and finally the sea.
 
Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
A smart retention system for an anti-flooding solution

A smart retention system for an anti-flooding solution

September 2018 saw the launch of the project for a stormwater drainage system in Rzeszów, almost 26 kilometres long, in the residential District of Budziwój, which partially coincides with the floodplain of the River Wisłok. One of the elements of this system is the retention canal. The project, scheduled for delivery by May 2020, will help to finally solve flooding problems which have been plaguing the residents of this region of Poland.

 

ProFuse installed in Borås Stad

ProFuse installed in Borås Stad

When the 250 millimeter pipes ProFuse replaces old 150 millimeter pipes in cast iron on a two-kilometer stretch in Frufällan, society will have a significant increase in capacity for the vital water supply. In addition, the new pipes provide fewer coatings and thus less service needs and better hygiene.
 
Ultra Rib 2 Blue first installation

Ultra Rib 2 Blue first installation

In connection with a project in Sigtuna, the first pipes Ultra Rib 2 Blue are delivered. A new generation of pipes with 70% reduced carbon dioxide emissions. A significant part of the oil for the pipes comes from the waste industry and is vegetable.
 
Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Battery of retention tanks

Battery of retention tanks

In Mielec, modern storm water and snowmelt retention systems have been built, which will solve the problems with periodical flooding of streets and buildings in the city centre.
Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

In an ordinary village with less than 1,000 residents, a reservoir tank would normally be unnecessary, but Tuuri in Southern Ostrobothnia in Western Finland is not an ordinary village. The village tourist attraction draws visitors up to six million visitors annually. This needs special solution for potable water delivery.