Produkter

Skreddersydd – håndtering av overvann

En blanding av skreddersydd og standard for håndtering av overvann

De skreddersydde Uponor Infra løsningene for håndtering av overvann er optimalt formålstjenlige. Infrastrukturprosjekter krever ofte et produkt som er nøyaktig skreddersydd ut fra kunde- eller prosjektbehovene. De skreddersydde produktene er et komplement til standardsortimentet vårt for rensing, infiltrasjon, magasinering, pumping eller gjennomstrømmingsregulering, og designes og produseres når det ikke er mulig å benytte standarddeler eller standardrør.

Eksempler på skreddersydde produkter for håndtering av overvann er rørdeler, nedstigningskummer, reguleringskummer, magasiner og filtre.

Vi presenterer et knippe av dem og hvilke tjenester som inngår, lenger ned på siden.

Dette tilbyr vi!
 
 • 3D-tegninger av ønsket løsning.
 • Beregninger for hydraulikk og gjennomstrømming.
 • Sveiseberegninger.
 • Beregninger for posisjonsbestemmelse av løftepunkter.
 • Deformasjonsberegninger.

Weholite

Weholite muliggjør den hundre prosent skreddersydde produkter i dimensjoner fra 300 mm til 3500 mm. Rørene som brukes til komplette systemer for transport av væske eller luft i bakken, i vann eller over bakkenivå, er laget av polyeten og har glatt inn- og utside. I tillegg til rør lages det komplette anlegg med for eksempel pumpe-, utskillings- og måleteknikk.

Uponor IQ

Til skreddersydde produkter i dimensjoner 800–1200 bruker vi overvannsrøret Uponor IQ. Produktene designes og prefabrikkeres iht. prosjektspesifikasjon, men kan også fås som løse rør i standardstørrelser for montering og installering på arbeidsplassen. Eksempel på et skreddersydd produkt av Uponor IQ er dagvannmagasin.

Uponor dreneringssystem fordelar

Fordeler med skreddersydde produkter

 • Uponor Infra har lang erfaring med skreddersydde produkter
 • Produkter nøyaktig tilpasset kundens behov
 • Vi har verktøyene og det nyeste av produksjonsteknologi
 • Lang levetid
 • Tette systemer
 • Optimale og formålstjenlige produkter
 • Prefabrikkerte og skreddersydde produkter forkorter installasjonstiden
 • Kostnadseffektivitet i prosjekter

Produkter og tjenester

Mer om Weholite og Uponor IQ

Weholite teknisk info

Weholite teknisk info

Weholite teknisk info

PDF 6 MB
IQ Drens

IQ Drens

IQ Drens

PDF 773 KB

Vi tilbyr partnerskap med én kontakt gjennom hele prosjektet.

Trenger du et skreddersydd produkt, eller en nøkkelferdig løsning på global skala? Vi tilbyr full støtte innen: design og beregninger, skreddersydde produkter, felttjenester, teknisk support og prosjektledelse.

Mer fra Uponor Infra

Weholite-beregningsprogram

Digitalt beregningsprogram for Weholite og trykkrørsystemer

Overvannsystem

Produkter for rensing, infiltrasjon, gjennomstrømmingsregulering, magasinering, pumping, Uponor IQ og Weholite

Overvannskummer

Bredt bruksområde for Uponor Infra-dagvannskummer