Referencja

Zarurowanie kanału Konotopa, Warszawa, Poland

Kanał Konotopa w polietylenowej rurze

Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg to jedna z ciekawszych inwestycji hydrotechnicznych prowadzonych ostatnio w Warszawie. Zanieczyszczony kanał i jego osuwająca się skarpa to problem, przed rozwiązaniem którego stanęły władze Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus. Zastosowanie polietylenowych rur Weholite pozwoliło zażegnać niebezpieczeństwo, naprawić szkody i jednocześnie polepszyć lokalne warunki sanitarne.

Fakty o projekcie:

Warszawa, Poland
Infrastruktura miejska
Odwodnienia, Konstrukcje na zamówienie
Realizacja: 2016

Zaangażowanie Uponor

Rury Weholite PEHD SN4 DN2000 mm – 165 m
Konsultacje techniczne na etapie projektowania, wsparcie techniczne na etapie realizacji zadania, spawanie ekstruzyjne rurociągu maszyną WLI -3000

Zastosowanie polietylenowych rur Weholite pozwoliło zażegnać niebezpieczeństwo

Kanał Konotopa (czyli ciek Żbikówka) to otwarty rów retencyjny, do którego spływają wody deszczowe i roztopowe z części dzielnicy Ursus. Źródła tej dawnej rzeczki istnieją na zachód od Ursusa, a jej ujście do rzeki Utraty znajduje się w Pruszkowie. Kiedyś wody zanieczyszczane były przez zakłady przemysłowe działające na terenie dzielnicy i choć problem ten rozwiązano, to nieprzyjemne zapachy nadal nękały mieszkańców tych okolic. Gdy teren zaczęto intensywnie zagospodarowywać i w jego sąsiedztwie wybudowano osiedle z parkingami, wówczas pojawiło się nowe zagrożenie. W 2013 r. spływająca woda z deszczu nawalnego spowodowała osunięcie się fragmentu skarpy kanału.

Ekspertyza uszkodzeń wykonana przez Geoteko Sp. z o.o.  wykazała, że przyczyną była m.in. niewłaściwa geometria skarpy (zbyt strome jej pochylenie), brak odpowiednich umocnień i dodatkowe dociążenie parkingiem zlokalizowanym na lewym jej brzegu. Rozwiązanie zabezpieczenia i naprawy skarpy materacami gabionowymi, opartymi o zabitą stałą, stalową ściankę szczelną wraz z drenażem gruntowym, okazało się bardzo kosztowne, dlatego inwestor podjął decyzję o zarurowaniu kanału na odcinku od granicy miasta do ulicy Magnackiej i zastosowaniu w tym celu technologii PEHD Weholite produkcji Uponor Infra. Za takim wyborem przemawiały m.in. lekkość rur w porównaniu z materiałami tradycyjnymi, jak stal, beton czy kamionka, brak korozji, wytrzymałość, szczelność połączeń, a przede wszystkim łatwość i szybkość montażu oraz prowadzenie prac na czynnym kanale bez konieczności stosowania bypassu lub wstrzymywania i podtapiania układu. Istotna była również możliwość układania na podsypce i rodzimym gruncie bez wylewania drogich i uciążliwych w wykonaniu ław fundamentowych, stosowanych przy rurach sztywnych i ciężkich.

Rozwiązanie problemu przez zarurowanie kanału 

W wyniku przetargu ogłoszonego pod koniec września 2016 r. wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne Tolos. Na miejsce budowy dostarczono 165 m grawitacyjnych rur strukturalnych PEHD Weholite o średnicy DN 2000 i sztywności obwodowej SN4. Po wykonaniu prac przygotowawczych, polegających m.in. na demontażu płyt betonowych z dna i skarp kanału, wykopie gruntu pod rurociąg oraz wykonaniu podłoża ze żwiru, przystąpiono do spawania rur. Rury Weholite zostały połączone na prawym brzegu kanału metodą automatycznego spawania ekstruzyjnego maszyną WLI-3000 w dwa odcinki przez grupę serwisową Uponor Infra.  Metoda ta gwarantuje 100-procentową szczelność i jednorodność połączeń. Pierwszy ponad 100-metrowy odcinek wprowadzono do wcześniej przygotowanego wykopu kanału, a dwa dni później ponad 50-metrowy odcinek wraz z dospawanym łukiem. Z uwagi na wodę płynącą w kanale, połączenie tych dwóch odcinków rurociągu wykonano maszynowo po uprzednim uniesieniu sekcji rur. Następnym etapem było połączenie z żelbetowym wlotem do kanału krytego. Dodatkowo w ściankę nowego kolektora Weholite wbudowano króciec rury ciśnieniowej PE o średnicy 200 mm do połączenia z istniejącym kanałem deszczowym. Całość została zasypana gruntem. Na końcu rury, w miejscu przechodzenia kanału w część otwartą, zamocowano specjalnie zaprojektowaną kratę zabezpieczającą przed wchodzeniem. Prace zakończono w grudniu 2016 r. 

Inwestor był pod wrażeniem technologii PEHD Weholite i innowacyjnej metody łączenia rur, dzięki której możliwa była szybka realizacja projektu mimo trudnych warunków gruntowo-wodnych i kapryśnej pogody. Natomiast wykonawca, firma Tolos, pozytywnie ocenił wparcie działu technicznego Uponor Infra w trakcie realizacji przedsięwzięcia, gdzie na bieżąco trzeba było reagować na piętrzące się trudności wykonawcze.

Innowacyjna technologia PEHD Weholite w centrum zainteresowania

Jest to pierwsze w Warszawie wykorzystanie tak dużej średnicy rur Uponor Infra i najprawdopodobniej nie ostatnie. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko władz dzielnicy Warszawa Ursus, które monitorowały postęp prac. Podczas realizacji inwestycji na miejscu budowy pojawili się m.in. przedstawiciele wodociągów warszawskich i Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, firmy wykonawcze i projektowe. Mieli okazje zobaczyć, jak łatwy, szybki i prosty jest montaż systemu PEHD Weholite. Jego  zalety takie jak długowieczność, odporność na działanie czynników chemicznych i środowiskowych, całkowity brak korozji i możliwość instalacji w trudnych warunkach, są niekwestionowanymi atutami. Dzięki nim do rur polietylenowych przekonują się dotychczasowi sceptycy. 
 

Weholite gwarantuje prosty i szybki montaż

Weholite gwarantuje prosty i szybki montaż

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Kraj
Poland
Realizacja
2016
Rodzaj projektu
Nowy budynek
Rodzaj budynku
Infrastruktura miejska

Partnerzy

Partnerzy
Inwestor:
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne TOLOS

Podobne projekty

Rurociąg tymczasowy dla oczyszczalni Czajka

Rurociąg tymczasowy dla oczyszczalni Czajka

Szybka akcja była bardzo ważna, gdy poważnemu uszkodzeniu uległ kolektor ściekowy w Warszawie, powodując masowy wyciek nieczystości do Wisły. Załoga Uponor Infra pracowała 24 godziny na dobę, aby powstrzymać zanieczyszczenie rzeki. Tymczasowy rurociąg został wyprodukowany, dostarczony i połączony w ciągu zaledwie ośmiu dni.

Inteligentny system retencyjny

Inteligentny system retencyjny

W Rzeszowie, na terenie osiedla Budziwój, gdzie znajduje się fragment terasy zalewowej rzeki Wisłok, we wrześniu 2018 r. rozpoczęła się budowa niemal 26 km kanalizacji deszczowej. Jednym z elementów tego systemu jest retencyjny kanał ściekowy. Realizacja projektu, którego finalizację przewidziano na maj 2020 r., spowoduje, że skończą się kłopoty z związane np. z podtopieniami w tym rejonie Polski.
Retencyjny kanał ściekowy

Retencyjny kanał ściekowy

W Rzeszowie na południu Polski zakończyła się budowa innowacyjnego systemu odprowadzającego wodę opadową, w którym wykorzystano rury i zbiorniki Weholite produkcji Uponor Infra.
Renowacja żeliwnego wodociągu

Renowacja żeliwnego wodociągu

Dzięki metodzie ciasnopasowanej możliwa była modernizacja magistrali wodociągowej w centrum Łodzi, na terenie silnie zurbanizowanym w pasach drogowych o dużym natężeniu ruchu pojazdów kołowych i szynowych.

Wylot morski

Wylot morski

Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej to jedna z setek inwestycji proekologicznych zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce, w której wykorzystano rury polietylenowe produkcji Uponor Infra.
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
 New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

In December 2011 Central Finland´s ELY –centre (The Centre for Economic Development, Transport and the Environment) started significant road constructing project in Jyväskylä. The aim is to create a new route between highways 18, 9 and 4, which helps reduce traffic jams and smoothes commutation. Uponor was chosen to be one of the suppliers due to our delivery capacity and overall cost efficiency.
New water pipeline

New water pipeline

Uponor Barrier PLUS pipes ensure a safe main water supply in Mikkeli in the old industrial area, where numerous new apartment buildings will be built in the next few years.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.

Clean drinking water for 17,000 scouts

Roihu 2016 – the 7th International Finnjamboree organised by Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, was held at the Evo campsite in Hämeenlinna on 20–28 July 2016. A camp for 17,100 people was built in a forest area owned by Metsähallitus. Some 3,000 participants arrived from abroad – from about 40 different countries. Uponor delivered 7,600 metres of pipes to the area. The pipes were used to supply clean water and to lead grey water away from the area in a controlled manner.
Weholite limits overflows and pollution in London

Weholite limits overflows and pollution in London

Uponor’s Weholite technology was the key solution in a unique project in London, where the Lee Tunnel and Thames Tideway tunnel have the task of capturing an average of 39 million tonnes of sewage a year from the 35 most polluting combined sewer overflows (CSOs). An upgraded pipeline system was designed to reduce the number of overflows – and their environmental impact – from the sewers and treatment systems serving London. A particular aim is to limit pollution from the sewers and treatment systems connected to the Beckton and Crossness sewage treatment works.
Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

In 1960, the Fifalla River, which flows through Valdemarsvik into the Valdemars Bay, was culverted. At the end of the 19th century, Lundbergs Läderfabrik was built over the last part of the river at the outlet, but in 1960 a culvert came into place, up to the factory under Storgatan for which the Swedish Transport Administration is responsible.
 
Uponor Vault cleans the storm water

Uponor Vault cleans the storm water

As an industrial city and a port on an inlet of the Baltic Sea, Norrköping in southeastern Sweden strives to prevent pollutants from ending up in waterways. In an ongoing pilot project, pollutants carried by stormwater run-offs will be captured a massive, tailor-made Uponor Vault, a stormwater treatment chamber to ensure that the stormwater is purified before it reaches the Ljura Stream and finally the sea.
 

Strong, Safe and Flexible

Skaraborgsvatten in the south of Sweden has replaced its old intake pipeline made of wood with a new one made of Polyethylene. The new system was not only easy and fast to install - it is also impact resistant and capable of withstanding high levels of mechanial stress.
Focus on sustainability

Focus on sustainability

Uponor Infra secure future sewer transport with Weholite. Uponor´s contribution to this complex and prestigious project is not just about supplying Weholite. It also includes project management and technical support such as design and calculations, customized products and field service with onsite installation - all coherently coordinated by Uponor Infra Project Services.
Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
Water treatment plant

Water treatment plant

Water company Ylä-Savon Vesi Oy needed a solution to improve the water quality in water supply process. The solution was an aeration tank made of Weholite.
Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
ProFuse installed in Borås Stad

ProFuse installed in Borås Stad

When the 250 millimeter pipes ProFuse replaces old 150 millimeter pipes in cast iron on a two-kilometer stretch in Frufällan, society will have a significant increase in capacity for the vital water supply. In addition, the new pipes provide fewer coatings and thus less service needs and better hygiene.
 
Ultra Rib 2 Blue first installation

Ultra Rib 2 Blue first installation

In connection with a project in Sigtuna, the first pipes Ultra Rib 2 Blue are delivered. A new generation of pipes with 70% reduced carbon dioxide emissions. A significant part of the oil for the pipes comes from the waste industry and is vegetable.
 
Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

The Pateniemi waterfront area in Oulu, Northern Finland played a role in the history of Finnish industrialisation. In the mid-19th century, its shipyard built large merchant vessels, and later it was the location of one of the largest sawmills of its time. Now, the waterfront is entering a new era with the completion of a residential area for 2,500 inhabitants. Uponor Barrier PLUS pipes – which are both durable and non-permeable – ensure a safe supply of potable water in this area that was in industrial use for over 100 years.
Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

In an ordinary village with less than 1,000 residents, a reservoir tank would normally be unnecessary, but Tuuri in Southern Ostrobothnia in Western Finland is not an ordinary village. The village tourist attraction draws visitors up to six million visitors annually. This needs special solution for potable water delivery.