Vestforbrænding

Weholite-tanke til industrielt udviklingsprojekt

Nyt anlæg omdanner giftig flyveaske til ananvendelige materialer i Weholite-tank.

Cirkulær økonomi, genanvendelse og bæredygtighed er nøgleord i Uponors mission. Uponor vil være en del af projekter, som gør en forskel for mennesker, samfund og miljø. Netop derfor er Uponor stolte over at have leveret tanke til et nyt anlæg hos Vestforbrænding, der omdanner giftig flyveaske til genanvendelige materialer via teknologien Halosep.

I Danmark brænder vi affald for at skabe energi. Det er en gammel tradition at kombinere forbrænding af ikke-genanvendeligt affald med energiproduktion. Når affald bliver brændt i store ovne, skabes der varm røg, som varmer vand op. Dampen driver en turbine og skaber elektricitet, og det varme vand bruges også til fjernvarme.

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab. På affaldsforbrændinganlægget i Glostrup brænder man hvert år 500.000 tons affald til gavn for de 80.000 mennesker i området, der modtager elektricitet, og de 75.000 husstande, der modtager fjernvarme.
Når man brænder affald, så skaber man energi og elektricitet, men der opstår også et meget farligt restprodukt i form af en aske, man kalder flyveaske. Det er især askens giftige salte og tungmetaller, der gør den farlig for mennesker og miljø. Derfor skal flyveaske - ifølge EU’s regler - deponeres på sikrede specialdeponier inden for eller uden for EU's grænser. 15.000 tons giftig flyveaske deponeres hvert år alene fra Vestforbrænding.

Men nu skal det være slut med at sende store mængder farligt affald ud af landet. I stedet skal en banebrydende teknologi rense flyveasken for farlige elementer, så asken går fra at være meget farlig til ikke at være farlig. Teknologien hedder Halosep, og den blev opfundet i perioden 2003-2007 af den danske virksomhed Watech. Halosep blev senere købt af svenske Stena Recycling, som har udviklet teknologien og afprøvet processen på mindre forsøgsanlæg. Nu har Stena Recycling sammen med Vestforbrænding bygget verdens første Halosep-anlæg i fuld skala, hvor teknologien bliver demonstreret i praksis.

Stærke PE-tanke til ny industriel teknologi

Vestorbrænding Weholite tank 1