Banebrydende ny rør-sporing

Ny datamatrix-kodning sikrer mærkning og sporbarhed

Store dele af det danske vand- og spildevandsnet i Danmark står over for udskiftning.

Uponor Infra Danmark deltager i et igangværende sporbarhedsprojekt i samarbejde med Herning Vand og andre producenter, med det overordnede formål at sikre vandkvaliteten. Til projektet er der udviklet et QR-lignende system, der eliminerer fejl og mangler ved vandværkets registreringer af deres ledningsnet.

Registreringen og sporbarheden på de ældste rør i ledningsnettet er ofte utilstrækkelig, og det har derfor været meget svært, hvis ikke umuligt, at identificere et problems fulde omfang, når gamle rør sprænger på grund af alderdom eller produktionsfejl.
 
Det har folkene ved Herning Vand oplevet lidt for mange gange og har derfor taget initiativ til en ny løsning, som i samarbejde med DANVA, branchekataloget, Uponor Infra og andre danske producenter skal skabe bedre sporbarhed for forsyningerne og højere datasikkerhed for forbrugerne, når der lægges rør nu og i fremtiden
 
Vi famlede i blinde
Løsningen er at trykke en såkaldt datamatrix, en QR-kodelignende grafik, på alle nye rør som lægges i jorden. Koden er koblet op på branchekataloget og indeholder som minimum oplysninger om EAN-nummer, batchnummer og produktionstidspunkt. Ved at scanne koden og gemme dets informationer, kan forsyningsselskaberne få et lynhurtigt overblik over, hvor tilsvarende rør befinder sig og kan på den måde planlægge eventuelle udskiftninger af rørene inden skaden sker.
 
– Når en del af vores ledningsnet er sprunget, har vi ofte famlet i blinde, fordi vi ikke med sikkerhed har vidst præcist, hvor de problematiske ledninger var og hvor mange, der har været tale om, siger teamleder for GIS-afdelingen i Herning Vand, Didde Stenholt. Hun tilføjer:
– Med det nye system på plads behøver vi ikke længere foretage en hel række udgravninger for at opnå de samme oplysninger, som nemt tilgås gennem koderne. Vi snakker mange dages arbejde sparet og derved også større datasikkerhed og markant mindre downtime for brugerne af ledningsnettet.

Foreslår flere krav i udbudsmateriale

Hos Uponor Infra, der har leveret vand- og spildevandsrør til det danske marked i over 60 år, hilser man det nye initiativ med koderne velkommen. Virksomheden slår samtidigt et slag for, at danske vandværker og forsyninger skal stille endnu større krav i udbudsmaterialerne nu og for fremtiden.
 
– Påtrykningen af koderne har krævet en mindre omstilling af vores produktion. Men det er en lille pris at betale for at skabe overblik for forsyningerne og mere tryghed for forbrugerne. Herning Vand og adskillige andre aktører har allerede tilkendegivet, at koderne bliver et fast krav i deres udbudsmateriale fremover, og det kan vi kun støtte op om, siger projektchef hos Uponor Infra, Jan Lunding og uddyber:
 
– Kunden har altid ret, og ved at tilføje flere krav til for eksempel sporbarhed, materialevalg, produktionsmetoder, transporttid og bæredygtighed kan branchen for alvor trække udviklingen i den rigtige retning og være med til at sikre, at vi som producenter konstant arbejder på at forbedre vores produkter og yde den bedste service, vi overhovedet kan. Det giver tryghed for alle involverede.
 
De første nye rør med påtrykte datamatrixkoder er allerede lagt i jorden i testprojektet hos Herning Vand.