Reference

Effektiv løsning til at aflaste den offentlige regnvandshåndtering, Århus, Denmark

Effektiv løsning til at aflaste den offentlige regnvandshåndtering

Uponors IQ-tanke giver en effektiv, sikker og langsigtet løsning til håndtering af regnvand i et nyt boligkompleks, der er under opførelse i Aarhus. Takket være IQ-tankens modulopbygning har boligkomplekset flere muligheder for at genanvende regnvand, før det ledes ud i det offentlige netværk

I en ny udstykning i hjertet af Århus, bliver i øjeblikke opført et nyt kompleks af boliger. Boligkomplekset er en spændende kombination af 5-etagers boligblokke og 47 mindre rækkehuse.

I beregninger forud for byggeriet forudså rådgiveren udfordringer med håndtering af regnvand fra de 47 rækkehusetage under kraftige regnskyl. Derfor valgte rådgiveren at installere en effektiv regnvandsløsning til at aflaste det offentlige regnvandsnet.

 Under hver eneste terrasse til rækkehusene anlægges nu et IQ-magasin til opsamling af regnvand. På grund af den kritiske placering under beboernes anlagte terrasser og haver, anbefalede Uponor Infra IQ-magasiner som en mere sikker og langtidsholdbar løsning i forhold til f.eks. traditionelle regnvandskassetter. Tankene er endvidere langt lettere at installere for entreprenøren.

 Tankene er serieforbundet, således at når regnvandsbrønden fyldes og regnvandet ledes til IQ-magasinet, så ledes vandet videre til det næste magasin i rækken, efterhånden som de fyldes op. IQ-magasinerne vil fungere som et vandreservoir, hvor en vandbremse sikrer, at vandet tilbageholdes og kun langsomt ledes ud i det offentlige netværk.

Projektfakta

Århus, Denmark
Enfamilieshus
Regnvand
Færdiggørelse: 2019

Uponors rolle

3.000 mm Ø800 IQ-magasiner

Bæredygtige muligheder for fremtidige løsninger

De 47 regnvandstanke til rækkehusbyggeriet i Århus er foreløbig kun designet til opsamling og tilbageholdelse af regnvand.

Men med IQ-magasinets modulopbyggede konstruktion, findes der faktisk flere forskellige muligheder for genanvendelse af regnvandet, før det udledes i det offentlige net. Med fo og enkle tilretninger vil det være muligt at tilføje f.eks. en pumpeløsning med filter til rensning af regnvand, der gør at sekundært regnvand kan hentes op af tanken og anvendes til f.eks. vanding af haven, vask af bilen el.lign.

 Ved at genanvende regnvandet har grundejere således mulighed for at spare på egne udgifter, mens belastningen af det offentlige regnvandsnet samtidig reduceres. Grundejeren kan på den måde bidrage til nyttig udnyttelse af klodens fælles vandressourcer.

Effektiv løsning til at aflaste den offentlige regnvandshåndtering

gallery 1 iq aarhus 3160x2240

Projektinformation

Projektinformation

Land
Denmark
Færdiggørelse
2019
Projekttype
Ny bygning
Bygningstype
Enfamilieshus

Partnere

Partnere
Projekt: IQ-magasiner til regnvandsløsning
Periode: August 2019 – September 2019
Bygherrer: NREP ogCASA A/S
Entreprenør: Brian Eriksen

Lignende projekter

WehoPuts 200pe installation

WehoPuts 200pe installation

The family company Benders started in 1960 in Edsvära on the Varaslätten. Benders is today a market-leading manufacturer and supplier of products in concrete and natural stone.