Referencer

Innovativt, pålideligt og installeret på kun 11 dage,
Höllviken,
Sweden

Innovativt, pålideligt og installeret på kun 11 dage

Det var præcis, hvad en designet løsning i Wehopanel garanterede, da en gammel pumpestation i Vellinge kommune, Sydsverige, skulle renoveres og moderniseres. Helt i overensstemmelse med kundens behov.


Vellinge kommune er beliggende i den ekspansive Øresundsregion, der krydser grænserne mellem Skåne i det sydlige Sverige og Østdanmark. Den kan brøste sig af et smukt landskab og et stort, varieret arbejdsmarked. Industrien blomstrer, og der er også en pulserende kulturel og social scene. Det kommunale vand- og spildevandsanlæg blev bygget i 1960-70'erne. Inspektioner og opgørelser over systemerne udføres løbende. Kommunen arbejder i øjeblikket på udviklingen af en plan for fornyelse af infrastrukturen, der blandt andet prioriterer kvaliteter som bæredygtige produkter med lang levetid. En anden vigtig faktor, når man ansætter forskellige virksomheder, er kompetenceniveauet.

"I disse dage er lang brancheerfaring ikke nær så vigtig som et højt kompetenceniveau. Du har måske de bedste produkter at tilbyde, men hvis du ikke har kompetencen, falder det hele fra hinanden,” siger Max Persson, direktør for Water Resources i Vellinge Kommune.

 

Location
Höllviken, Sweden
Færdiggørelse
2019
Bygningstype
Kommunalt byggeri
Product systems
Skræddersyede konstruktioner
Projekttype
Renovation

Nødvendig renovering og modernisering

Vellinge har flere spildevandspumpestationer. Det indenlandske spildevand ledes ud i pumpestationerne, hvorfra det derefter pumpes et niveau op ind i spildevandsrørledningen og videret til den næste pumpestation, indtil det når sin endelige destination, Klagshamn spildevandsrensningsanlæg.

EnviDan AB, et konsulentfirma, fik til opgave at udføre inspektioner og statusvurderinger på syv pumpestationer. Selvom der er tilføjet nye kommunale pumpestationer i årenes løb, viste inspektionen nogle behov for renovering og modernisering på grund af flere årtiers påvirkning af betonkonstruktionen, herunder udskiftning af eksisterende pumpehuller og pumper. Tre pumpestationer prioriteres i øjeblikket til renoveringsarbejder, hvoraf den ene er placeret i Höllviken. Höllviken pumpestation, der er lavet af beton, er begyndt at smuldre på grund af alder samt de langsigtede virkninger forårsaget af svovlbrint i det ubehandlede spildevand.

Helt i tråd med kundens behov og krav

 Efter inspektioner og statusvurderinger fremsatte EnviDan AB et forslag til renovering af pumpestation SK01in Höllviken, en af de tre prioriterede stationer. Renoveringen af pumpestation SK01 krævede en multistrategisk løsning, der tog højde for grundvandsniveauet på grund af den smuldrende beton, en selvbærende og hydrogensulfidbestandig konstruktion. Da pumpestation SK01 bruges til transport af spildevand fra Falsterbo, Skanör, Ljunghusen og Höllviken til Klagshamn spildevands-rensningsanlæg, var det meget vigtigt at installationsperioden blev så kort som mulig. Det indkommende spildevand blev pumpet gennem et midlertidigt system, mens renoveringen var i gang.

Idéen var at designe en selvbærende og tæt konstruktion af polyethylen, der kunne løftes ind i det eksisterende spildevandspumpebassin.

"Uponor Infra Projektservice præsenterede os for en designet løsning ved hjælp af Wehopanel - helt i tråd med kundens behov og krav. Når de fyldes med beton, bliver PE'ens hule profiler ikke kun flydende og lækagesikre, men også meget modstandsdygtige over for aggressive væsker og bundfald i jorden. Da denne designløsning involverede en meget kortere installationstid, besluttede vi at vælge den innovative, pålidelige og bæredygtige løsning fra Uponor Infra Projektservice," forklarer Anders Densfelt fra EnviDan.

Lette, meget holdbare og lnemt installerbare Wehopanel-strukturer kan dimensioneres og udstyres til forskellige formål, såsom tanke, fundamentplader, støttebygværker og pumpestationsbygninger. Wehopanels er også fremragende til renovering.

Samarbejdsprojektet mellem Vellinge kommune, EnviDan AB, AF Bygg Syd og Uponor Infra Projektservice resulterede i en innovativ ny måde at bruge Wehopanels til at renovere pumpestationer.

Hurtig installation

Den præfabrikerede Wehopanel-løsning sikrede en hurtig og nem installation, som kun tog 11 dage. Bygningsarbejdet blev udført af AF Bygg Syd, et byggefirma, hvis kerneforretning er fokuseret på ny produktion og renovering af vand- og spildevandsanlæg samt pumpestationer i det sydlige Sverige

"Dette var et meget spændende pilotprojekt for os, da vi tidligere kun har installeret traditionelle rørledningssystemer fra Uponor," siger Mattias Hedvall, projektleder for vand og spildevand.

Innovativt, pålideligt og installeret på kun 11 dage

vellinge_1442_1000_1
Lignende projekter