Kestävä ajattelutapa

Olemme sitoutuneet ottamaan kestävän kehityksen näkökulmat huomioon kaikessa toiminnassamme. Kestäväkehitys näkyy kaikessa mitä teemme ja tuotamme aina johdosta pienimpiin yksityiskohtiin asti.

Kestäväkehitys alkaa ihmisten kohtelusta. Meille Uponorilla työntekijöiden hyvä ja oikeudenmukainen kohtelu on ensiarvoisen tärkeää. Tuemme vahvasti työntekijöidemme työkunnon ja -taidon ylläpitoa ja kehitystä.

Hyvänä esimerkkinä tästä toimivat äskettäin päivitetyt toimintaohjeet, josta löydät vielä syvempää tietoa yrityksemme arvoista ja toimintatavoista.