Odniesienie

Kanalizacja deszczowa dworca kolejowego,
Konin,
Poland

Modernizacja kanalizacji deszczowej dworca kolejowego w Koninie

Specyfika budowy kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji kolejowych polega na tym, że musi być ona odporna m.in. na dynamiczne obciążenia pochodzące od przejeżdżających pociągów. W przypadku stacji w Koninie ważnym elementem układu kanalizacji deszczowej są zbiorniki retencyjne.
Celem modernizacji 230-kilometrowej linii kolejowej Sochaczew–Swarzędz, której koszty oszacowano na 463 mln zł, są szybsze podróże między Warszawą a Poznaniem. W projekcie zaplanowano m.in. budowę lokalnych centrów sterowania, modernizację czterech przystanków i pięciu stacji, a także wymianę 160 km torów. Aby jednak ruch pociągów mógł odbywać się w sposób niezakłócony, konieczny jest sprawny system kanalizacji deszczowej, chroniący tory i pozostałą infrastrukturę przed podtopieniami. Jedno z takich zadań zrealizowano na stacji Konin.

Location
Konin, Poland
Realizacja
2020
Rodzaj budynku
Infrastruktura transportowa
Product systems
Kanalizacja deszczowa
Rodzaj projektu
Nowy budynek

Kanalizacja deszczowa dla stacji kolejowej

W ramach modernizacji kanalizacji deszczowej dworca kolejowego w Koninie zainstalowano zbiorniki retencyjne produkcji Uponor Infra, które zmagazynują ok. 500 m3 deszczówki. Zbiorniki PE-HD o średnicy DN3000 i dł. 61,39 i 16,39m optymalnie wykorzystują teren pomiędzy torami. Uponor Infra specjalizuje się w dostarczaniu takich właśnie szytych na miarę rozwiązań infrastrukturalnych, dostosowanych do potrzeb klienta.

Kanalizacja przystosowana do obciążeń kolejowych

Specyfika budowy kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji kolejowych polega na tym, że musi być ona odporna m.in. na dynamiczne obciążenia pochodzące od przejeżdżających pociągów. W przypadku stacji w Koninie ważnym elementem układu kanalizacji deszczowej są zbiorniki retencyjne (jeden o pojemności 100 m3 i długości 16,4 m, a drugi – 387 m3; 61,4 m) wraz z pompowniami odprowadzającymi wodę ze stacji. Pierwotnie do budowy zbiorników rozważano wykorzystanie wyrobów z GRP, jednak ostatecznie zdecydowano się na zastosowanie systemu polietylenowego. Kompletną dostawę zbiorników generalny wykonawca, Torpol S.A. z Poznania, powierzył firmie Uponor Infra.

Stuprocentowa szczelność i optymalne wykorzystanie dostępnego terenu

Powodów takiej decyzji było kilka. Jeden z głównych to fakt, że dzięki spawaniu ekstruzyjnemu systemy PE-HD są w 100% szczelne i jednorodne, również w miejscu łączenia. Ponadto dzięki modułowej budowie optymalnie wykorzystano dostępny teren (zbiorniki posadowiono między torami, w miejscu zlikwidowanego peronu, w wąskich wykopach z szalunkiem).

Elementy PE-HD dostarczono na miejsce budowy w połowie stycznia 2020 r., a na początku marca zakończyły się prace serwisowe związane ze spawaniem ekstruzyjnym. Oba zbiorniki z użyciem dźwigu umieszczono w wykopach na głębokości 4,5 m. Zbiorniki posadowiono na 30-centymetrowej podsypce, a dodatkowo dla zabezpieczenia, w przypadku pojawienia się podwyższonego poziomu wód gruntowych, zakotwiono do ławy fundamentowej.

Do budowy zbiorników wykorzystano rury Weholite PE-HD DN3000 a za wylotami zaprojektowano dwie przepompownie o wydajności Q=10 l/s każda. Poza trwałym łączeniem korpusu zbiorników poprzez spawanie ekstruzyjne, podwójne zabezpieczenie i gwarancję szczelności stanowi też ich dwuścienna konstrukcja. Zbiorniki wykonane zostały z rur w klasie sztywności obwodowej SN8 kN/m2, zgodnie z PN-EN ISO 9969. 
Prace na stacji Konin, związane z infrastrukturą wod-kan obejmują też m.in. przebudowę wodociągu, budowę kanalizacji sanitarnej, przyłączy czy rowu odwodnieniowego. Po zakończeniu modernizacji linii Sochaczew–Swarzędz poruszające się nią pociągi osobowe mają osiągać prędkość 160 km/godz., a pasażerskie – 120 km/godz.
 

Kanalizacja deszczowa dla stacji Konin

Kanalizacja deszczowa dla stacji Konin
Podobne projekty