Referencja

Odciążenie konstrukcji wiaduktów Trasy Generalskiej, Białystok, Poland

Odciążenie konstrukcji wiaduktów Trasy Generalskiej

Pogłębiające się problemy komunikacyjne w centrum Białegostoku, skłoniły władze miasta do podjęcia decyzji o budowie Trasy Generalskiej, mającej na celu połączenie wschodniej rozwijającej się części miasta z zachodnią. Zastosowanie polietylenowych rur przy budowie wiaduktów pozwoliło na odciążenie ich konstrukcji oraz obniżenie kosztów inwestycji.

Fakty o projekcie:

Białystok, Poland
Infrastruktura transportowa
Konstrukcje na zamówienie
Realizacja: 2012

Zaangażowanie Uponor

Rury Weholite SN2 DN700 mm – ogółem 6257m (4133m w 2010 r. i 2124m w 2012r.)

Lekkie wypełninie konstrtrukcji wiaduktu

Budowa Trasy Generalskiej to kluczowa inwestycja dla Białegostoku. Trasa Generalska wraz z Trasą Kopernikowską i Trasą Niepodległości tworzą bowiem wewnętrzną obwodnicę Białegostoku umożliwiając transport mieszkańcom przemieszczającym się z osiedla na osiedle. Jednym z głównych celów projektu, którego koszt szacuje się na około 366 mln złotych, jest ograniczenie natężenia ruchu drogowego w mieście poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar centrum. Trasa Generalska, biegnąca ulicami gen. F. Kleeberga, gen. St. Maczka, gen. Wł. Andersa, gen. St. Sosabowskiego i gen. N. Sulika pozwoli na połączenie ciągiem dróg krajowych tras tranzytowych biegnących z kierunku Warszawy do przejść granicznych w Budzisku i Bobrownikach. Władze miasta liczą, że inwestycja nie tylko pozwoli na zmniejszenie niedogodności odczuwanych przez mieszkańców miasta i użytkowników ruchu, ale również przyczyni się do ożywienia rozwoju gospodarczego regionu.

Pierwszym etapem inwestycji realizowanej w 2010 r. była m.in. rozbudowa ul. Gen. Maczka, w ramach której powstały nowe węzły komunikacyjne z estakadami i wiadukty nad torami PKP. W celu odciążenia konstrukcji dwóch obiektów wykorzystano polietylenowe rury Weholite. Firma Uponor Infra wyprodukowała i dostarczyła na miejsce budowy ponad 4km rur Weholite PE o klasie sztywności obwodowej SN2 i średnicy DN700mm. Jeszcze w fabryce długości poszczególnych odcinków, zostały precyzyjnie dopasowane do wymiarów przęseł i systemu zbrojenia wiaduktu. Drugi etap inwestycji realizowany w 2012 r. to rozbudowa ul. Gen. Andersa, gdzie do odciążenia konstrukcji estakady wykorzystano ponad 2km rur Weholite SN2 DN700m.

Wybór rur z tworzywa sztucznego do odciążenia konstrukcji wiaduktu, nie był nowatorskim posunięciem. Po raz pierwszy rury polietylenowe zastosowano w Grudziądzu w 2007 r. do budowy Trasy Średnicowej, a wcześniej w konstrukcjach tego typu stosowano niemal wyłącznie rury stalowe. Były one nie tylko cięższe od rur PE, ale przede wszystkim podlegały niszczącemu wpływowi czynników środowiskowych oraz substancji chemicznych. Polietylenowe rury Weholite stanowiły idealną odpowiedź na wyzwania stojące przed projektem. Lekkie, szczelne, wyjątkowo trwałe i łatwe w montażu wyeliminowały problem korozji. Dzięki lekkiemu wypełnieniu konstrukcji wiaduktu zmniejszyły zużycie mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej a w efekcie przyczyniły się do obniżenia kosztów inwestycji.

Po zakończeniu pierwszego etapu robót, obejmującego niezbędne prace konstrukcyjne płyty wiaduktu, rury Weholite umieszczono w konstrukcji wiaduktu między prętami zbrojeniowymi. Następnie rury zabezpieczono zbrojeniem zamykającym, tak, aby siła wyporu nie wypchnęła ich ku górze podczas zalewania betonem. Ostatni etap prac montażowych to zalanie całości mieszanką betonową. Według wykonawcy robót cała instalacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

Odciążenie konstrukcji wiaduktów Trasy Generalskiej

Bialystok 2012 1

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Kraj
Poland
Realizacja
2012
Rodzaj projektu
Nowy budynek
Rodzaj budynku
Infrastruktura transportowa

Partnerzy

Partnerzy

Wykonawca:
Mosty Łódź S.A i EUROVIA S.A
Inwestor:
Miasto Grudziądz

Podobne projekty

Kanalizacja deszczowa dworca kolejowego

Kanalizacja deszczowa dworca kolejowego

Specyfika budowy kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji kolejowych polega na tym, że musi być ona odporna m.in. na dynamiczne obciążenia pochodzące od przejeżdżających pociągów. W przypadku stacji w Koninie ważnym elementem układu kanalizacji deszczowej są zbiorniki retencyjne.
Zbiorniki retencyjne w terenach górskich

Zbiorniki retencyjne w terenach górskich

Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza-Milówka, nazywanym obejściem Węgierskiej Górki. Do odwodnienia układu drogowego wybrano charakteryzujące się doskonałymi właściwościami zbiorniki polietylenowe Uponor Infra.
Zbiorniki retencyjne dla terminala multimodalnego

Zbiorniki retencyjne dla terminala multimodalnego

W Zduńskiej Woli - Karsznicach powstaje właśnie jeden z największych w Polsce terminali multimodalnych.  Najważniejszymi elementami układu zagospodarowującego wody deszczowe tego terminala będzie bateria dwóch zbiorników retencyjnych Uponor Infra.
Modernizacja śluzy na stopniu wodnym

Modernizacja śluzy na stopniu wodnym

Na stopniu wodnym Krapkowice trwa modernizacja śluzy i sterowni oraz przebudowa awanportów. Uponor Infra dostarczyła na tą budowę rury polietylenowe Weholite DN2000 SN8 a także studzienki, łuki segmentowe i kształtki specjalne.
 
Faroe Island tunnel with Uponor pipe system

Faroe Island tunnel with Uponor pipe system

In December 2020, the Faroe Islands opened the country’s longest undersea tunnel, which considerably reduces travel time between the most populated islands. The 11.2-kilometre tunnel represents a significant infrastructure investment, which also boasts the world’s first undersea roundabout. Beneath the road, a sophisticated system of pumps and kilometres of plastic pipework ensure that the road is kept free of water and safe for motorists.
Ice-free pavement throughout the year in Lahti

Ice-free pavement throughout the year in Lahti

The alterations to Aleksanterinkatu – the main street in the City of Lahti – will be completed by the end of 2016. The aim of the City's development projects is to make the centre more suitable for pedestrians and public transport. Uponor's role in the project is to build a snow melting system and the related frame lines for Aleksanterinkatu's pavements and zebra crossings. What is special about this project is that it marks the first time that Uponor's new Ecoflex Thermo Single 125/250 pipes have been used in Finland.