Referencja

Odciążenie konstrukcji wiaduktu, Grudziądz, Poland

Odciążenie konstrukcji wiaduktu rurami Weholite

W 2006 roku, pogłębiające się problemy komunikacyjne w centrum Grudziądza, skłoniły władze miasta do podjęcia decyzji o budowie Trasy Średnicowej, mającej na celu połączenie południowej i północnej części miasta. Nowatorskie zastosowanie polietylenowych rur przy budowie wiaduktu drogi zbiorczej pozwoliło na odciążenie jego konstrukcji oraz obniżenie kosztów inwestycji.

Fakty o projekcie:

Grudziądz, Poland
Infrastruktura transportowa
Konstrukcje na zamówienie
Realizacja: 2007

Zaangażowanie Uponor

Rury Weholite SN2 dn600-800 mm - 886 m (rury w odcinkach)

Weholite odciąża konstrukcję wiaduktu i eliminuje korozję

Budowa Trasy Średnicowej, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz funduszy lokalnych, to największa inwestycja w historii Grudziądza. Jednym z głównych celów trzyetapowego projektu, którego koszt szacuje się na około 90 mln złotych, jest ograniczenie natężenia ruchu drogowego w mieście poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar centrum. Władze miasta liczą, że inwestycja nie tylko pozwoli na zmniejszenie niedogodności odczuwanych przez mieszkańców miasta i użytkowników ruchu, ale również przyczyni się do ożywienia rozwoju gospodarczego regionu.

Pierwszy etap inwestycji, którego zakończenie przewidziano na pierwszy kwartał 2008 roku, zakłada budowę trzykilometrowego odcinka Trasy Średnicowej, która, wraz z budowaną równolegle drogą zbiorczą, stworzy obwodnicę wokół centrum miasta. Plan prac przewidywał m.in. połączenie drogi zbiorczej ze skrzyżowaniem, na którym drogi krajowe   nr 16 i nr 55 łączą się tuż przed wjazdem do śródmieścia. Dwustusześćdziesięciometrowy wiadukt, który połączył istniejące skrzyżowanie z nowobudowaną drogą zbiorczą, zbudowano z wykorzystaniem polietylenowych rur Weholite dostarczonych przez Uponor Infra (dawniej KWH Pipe). Wykonawcą robót została firma Mosty Łódź S.A., odpowiedzialna za całość robót mostowych w obrębie inwestycji.

Wybór rur z tworzywa sztucznego do odciążenia konstrukcji wiaduktu, był nowatorskim posunięciem ze strony autorów projektu. Dotychczas w konstrukcjach tego typu stosowano niemal wyłącznie rury stalowe. Jak zauważa wiceprezes firmy Mosty Łódź, pan mgr inż. Wojciech Fedorońko, były one nie tylko cięższe od rur PE, ale przede wszystkim podlegały niszczącemu wpływowi czynników środowiskowych oraz substancji chemicznych. Polietylenowe rury Weholite stanowiły idealną odpowiedź na wyzwania stojące przed nowym wiaduktem. Lekkie, szczelne, wyjątkowo trwałe i łatwe w montażu, nie tylko umożliwiły odciążenie jego konstrukcji, ale również wyeliminowały problem korozji.

Firma Uponor Infra wyprodukowała i dostarczyła na miejsce budowy prawie 900m rur Weholite PE o klasie sztywności obwodowej SN2 i średnicach w zakresie od DN600-800mm. Jeszcze w fabryce długości odcinków, wynoszące od 406 do 676mm, zostały precyzyjnie dopasowane do wymiarów przęseł i systemu zbrojenia wiaduktu. Ponadto rury wyposażono w króćce (system odprowadzania skroplin). Zgodnie z wymaganiami klienta, elementy te były docinane na placu budowy, aby dokładnie spełniać wymogi konstrukcji.

Po zakończeniu pierwszego etapu robót, obejmującego niezbędne prace konstrukcyjne płyty wiaduktu, rury Weholite zadeklowano, a następnie, za pomocą dźwigu, umieszczono w konstrukcji wiaduktu między prętami zbrojeniowymi. Następnie rury zabezpieczono zbrojeniem zamykającym, tak, aby siła wyporu nie wypchnęła ich ku górze podczas zalewania betonem. Ostatni etap prac montażowych to zalanie całości mieszanką betonową. Według wykonawcy robót cała instalacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

Odciążenie konstrukcji wiaduktu, wydłużenie przewidywanego okresu użytkowania dzięki wyjątkowej trwałości polietylenu, oraz łatwość montażu to nie jedyne korzyści odniesione z wykorzystania rur Weholite w omawianym projekcie. Objętość powietrza, wypełniającego rury umieszczone w konstrukcji wiaduktu wyniosła w sumie około 430 m sześciennych, co stanowiło około14 procent objętości konstrukcji żelbetowej. Uzyskane w ten sposób zmniejszenie zużycia mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej przyczyniło się w efekcie do obniżenia kosztów inwestycji.

Biorąc pod uwagę liczne zalety rur polietylenowych, nie dziwi fakt, ze wykonawca wyraził zadowolenie z ich zastosowania w powierzonym mu projekcie. Coraz powszechniejsze wykorzystanie rur z tworzyw sztucznych w podobnych projektach w przyszłości wydaje się pewne, a rozszerzenie sposobów ich zastosowania w budownictwie drogowym i nie tylko, jest jedynie kwestią czasu.

Odciążenie konstrukcji wiaduktu rurami Weholite

grudziadz 2007 1

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Kraj
Poland
Realizacja
2007
Rodzaj projektu
Nowy budynek
Rodzaj budynku
Infrastruktura transportowa

Partnerzy

Inwestor:
Miasto Grudziądz

Wykonawca:
Mosty Łódź S.A

Podobne projekty

Kanalizacja deszczowa dworca kolejowego

Kanalizacja deszczowa dworca kolejowego

Specyfika budowy kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji kolejowych polega na tym, że musi być ona odporna m.in. na dynamiczne obciążenia pochodzące od przejeżdżających pociągów. W przypadku stacji w Koninie ważnym elementem układu kanalizacji deszczowej są zbiorniki retencyjne.
Zbiorniki retencyjne w terenach górskich

Zbiorniki retencyjne w terenach górskich

Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza-Milówka, nazywanym obejściem Węgierskiej Górki. Do odwodnienia układu drogowego wybrano charakteryzujące się doskonałymi właściwościami zbiorniki polietylenowe Uponor Infra.
Zbiorniki retencyjne dla terminala multimodalnego

Zbiorniki retencyjne dla terminala multimodalnego

W Zduńskiej Woli - Karsznicach powstaje właśnie jeden z największych w Polsce terminali multimodalnych.  Najważniejszymi elementami układu zagospodarowującego wody deszczowe tego terminala będzie bateria dwóch zbiorników retencyjnych Uponor Infra.
Modernizacja śluzy na stopniu wodnym

Modernizacja śluzy na stopniu wodnym

Na stopniu wodnym Krapkowice trwa modernizacja śluzy i sterowni oraz przebudowa awanportów. Uponor Infra dostarczyła na tą budowę rury polietylenowe Weholite DN2000 SN8 a także studzienki, łuki segmentowe i kształtki specjalne.
 
Faroe Island tunnel with Uponor pipe system

Faroe Island tunnel with Uponor pipe system

In December 2020, the Faroe Islands opened the country’s longest undersea tunnel, which considerably reduces travel time between the most populated islands. The 11.2-kilometre tunnel represents a significant infrastructure investment, which also boasts the world’s first undersea roundabout. Beneath the road, a sophisticated system of pumps and kilometres of plastic pipework ensure that the road is kept free of water and safe for motorists.
Ice-free pavement throughout the year in Lahti

Ice-free pavement throughout the year in Lahti

The alterations to Aleksanterinkatu – the main street in the City of Lahti – will be completed by the end of 2016. The aim of the City's development projects is to make the centre more suitable for pedestrians and public transport. Uponor's role in the project is to build a snow melting system and the related frame lines for Aleksanterinkatu's pavements and zebra crossings. What is special about this project is that it marks the first time that Uponor's new Ecoflex Thermo Single 125/250 pipes have been used in Finland.