Brønde

Filterbrønde

Effektiv beskyttelse af miljøet

Rensning af regnvand bliver vigtigere for hvert år, der går. Hårde overflader som asfalterede gader og parkeringspladser er forurenet af trafik og andre aktiviteter, og disse forurenende stoffer skylles med regnvandet og risikerer at forurene vores søer og vandløb. Hvis du kan rense regnvand, der er oversvømmet, nær ved kilden, er det en fordel ud fra både et omkostningssynspunkt og for miljøet.

Uponors filterbrønd er beregnet til rensning af regnvand fra hærdede overflader (tage, parkeringspladser osv.). Det anvendte filtermateriale er "Filtralite ® Nature P" og er effektivt overfor kobber, zink, krom, nikkel, bly og fosfor. Vi fremstiller brønden i forskellige størrelser og til områder op til 10.000 kvadratmeter. Filterbrønden kan kombineres med et nivelleringsreservoir og kan suppleres med en oliebom for også at absorbere diffuse emissioner af olie fra for eksempel parkeringspladser.
Uponor filter brønde

Fordele ved Uponors filterbrønde

  • Uponor hjælper med dimensionering
  • Skræddersyede projektløsning i forskellige størrelse
  • Renser vandet for partikler og metalioner.
  • Renser vandet for olie, hvis filterbrønden suppleres med et oliedræn
  • Hele filterpatroner kan nemt udskiftes, eller de kan genbruges efter påfyldning med nyt filtermateriale

Andre relevante sider

Rense- og inspektionsbrønde

Rense og inspektionsbrønde i dimensioner ø315 og ø425 mm samt Accesso brønde i ø600 mm og ø1000 mm.

Brønde til regnvandshåndtering

Tagnedløbsbrønde, rendestensbrønde, drænbrønde og tørbrønde. Brønde med indbygget sandfang.

Gravitationsrør

Uponors 3 typer gravitationsrør i Ultra-familien omfatter glatte, dobbeltvæggede og ribbede rør. Alle med en levetid på +100 år.

Filtrering af regnvand

Regnvandsløsninger med optimerede tilbageholdelsesegenskaber og høj rensningseffekt til bymæssige områder.