Bæredygtig rensning af regnvand for tungmetaller og olie

Regnbedet Uponor Rain Garden er et regnvandsfilter, som opsuger og filtrerer regnvandet lokalt i byerne. Den bæredygtige metode renser regnvandet for tungmetaller og olie. Når det regner over byerne, betyder det også, at tusindvis af kubikmeter regnvand, der er forurenet med olie og tungmetaller, strømmer direkte ned i byernes regnvandsbrønde.

”Vi har udviklet Rain Garden, som er et regnbed, der renser vandet lokalt for olie og tungmetaller,” siger Christian Jensen, som er salgsdirektør hos Uponor Infra, der har udviklet Rain Garden. Christian uddyber: ”Ved at rense vandet på stedet, kan det ledes uden om rensningsanlæg, så det ikke kommer til at belaste spildevandsforsyningen."

Lille regnbed med stor effekt

Uponor Rain Garden optager kun et areal på tre kvadratmeter, så bedet, der kan beplantes med grønt, er særligt velegnet til bymæssige bebyggelser. Regnvandet bliver tilbageholdt og renset ned gennem filtermateriale, så næringsstoffer, tungmetaller og olier skånsomt fjernes fra regnvandet med denne bio-filtreringsmetode. ”Vi har udviklet et færdigt regnbed, der nemt og effektivt kan installeres på parkeringsområder, langs veje, i vejchikaner og fortove i byerne,” forklarer Christian Jensen.
Uponor Rain Garden regnbed
Uponor Rain Garden | Regnbed

Systemet består af et regnvandsfilter, et drænrør og et overløbsrør med kuppelgitter. Det er desuden muligt at tilføje et sandfang. Rain Garden er fyldt med filtermateriale og planter. Filtermaterialet kan f.eks. være filtersand, lergranulat eller lavasten.

Et enkelt Rain Garden regnbed kan håndtere regnvand fra et afvandingsområde på 130-150 m2, ved en ti minutters regn, hvilket gør regnvandsløsningen nem at dimensionere. Rain Gardens overløbsfunktion gør, at regnbedet ligeledes kan håndtere langt større regnmængder, som der f.eks. kommer ved skybrud. 

Uponor er i samarbejde med Teknologisk Institut ved at videreudvikle Rain Garden, så det forhåbentligt på sigt også kan rense vandet for mikroplast. 

Flere kommuner, blandt andet Aarhus og Skanderborg, har allerede etableret bedet, som også kan opleves på forskningscenteret AquaGlobe.

Bæredygtig regnvandshåndtering

Uponor nytænker vand til kommende generationer. Vores ydelser, herunder regnvandshåndtering, sikker drikkevandsforsyning samt pålidelig infrastruktur, tillader et mere bæredygtigt miljø. Vi hjælper vores kunder inden for bolig- og erhvervsbyggeri, kommuner og forsyningsselskaber samt forskellige industrielle brancher med at effektivisere infrastrukturen under jorden med henblik på en mere bæredygtig fremtid.