Uponor artikler

Ny datamatrix-kodning sikrer mærkning og sporbarhed

Uponor Infra Danmark deltager i et igangværende sporbarhedsprojekt i samarbejde med Herning Vand og andre producenter, med det overordnede formål at sikre vandkvaliteten. Til projektet er der udviklet et QR-lignende system, der eliminerer fejl og mangler ved vandværkets registreringer af deres ledningsnet.

Kasserede fiskenet testes for genanvendelse i nye trykrør

I samarbejde med NPG/TEPPFA, Plastix, DANVAS VUPD-fonden og en række partnere fra Teknologisk Institut, forsyningsselskaber, brancheorganisationer og andre rørproducenter i branchen er Uponor med til at definere den grønne omstilling i Danmark. I fiskerbyen Lemvig genbruges gamle fiskenet i nye trykrør.

Udskældt plast er det miljøvenlige valg i industrien

Plastmaterialer er udråbt som naturens værste fjende, men til industrien er plast næsten altid det mest miljøvenlige alternativ til stål og glasfiber.

Stræber efter at blive førende inden for bæredygtigt byggeri og infrastruktur

Verden har brug for mere bæredygtige produkter og løsninger. Uponor sigter kontinuerligt på at reducere den samlede miljøpåvirkning af sin forretnings drift.

Cirkulær økonomi og genanvendelse er tanken bag et industrielt anlæg i plast

Plasttanke til nyt industrielt udviklingsprojekt, der omdanner giftigt flyveaske til genanvendelige materialer.

Hvorfor bruge plast?

Efter årtier med enestående beviser i markedet, taler fakta sit tydelige sprog: Det er svært at slå plastrør. Her får du 10 gode grunde.

De nye miljømæssige udfordringer skal løses med nye ideer i stedet for større rør

Ud over bl.a. tungmetaller fra tage, er veje og køretøjer store kilder til forurening af regnvand. Der skal nytænkning til at håndtere tidens kemiske cocktails.

Smart regnvandssystem kan forebygge miljøforurening

Urenset afvanding af regnvand transporterer forurenende stoffer til vandløbene. De sundhedsskadelige stoffer skal opsamles så tæt ved kilden som muligt.

Bæredygtige metode til rensning af regnvandet for tungmetaller og olie

Regnbedet bio-filtrerer afstrømningen fra veje og andre hårde overflader og tilbageholder forurenende giftstoffer, inden regnvandet ledes videre ud i vandløb.

Blog-indlæg ved Ari Sillanpää, Application Manager, Water Technology, om at udfordre vores kunder til at opnå den bedste løsning.

Hvordan du får gavn af Uponor Infra 360TM servicekonceptet